Tags: Otten

FvD 35

FvD, politieke strategie, kiezersrespect, hinkende Henken

Nu het echt hommeles is binnen het FvD zie je de media niet, hoor je ze niet en schrijven ze nauwelijks. Het is een onverdiende adempauze.

ideologische veren 7

Haagse bubbels en selectieve doofheid

Dat je rond het Binnenhof geen moeite hebt de Haagse bubbels aan te wijzen signaleert tevens het gebrek aan voeling van politici met hun electoraat. En de wereld.

ideologische veren 9

Partij van toekomstige restanten en eigenbelang

Na alle afscheidingen van al gedecimeerde partijen de laatste jaren is het goed te horen dat er nu een Partij voor toekomstige restanten in beide Kamers komt.

huurstop

Huurstop, Eerste Kamer en betekenis voor het kabinet

Dinsdag nam de Eerste Kamer een motie aan waarin het kabinet werd gevraagd de excessieve huurverhoging per 1 juli niet door te laten gaan. Een huurstop derhalve. En nu?

ideologische veren

Het FvD als ijkpunt voor politiek deugen

Is FvD als ijkpunt een logische keuze? De logica gebiedt te concluderen dat dat vooral wordt ingegeven door angst voor de eigen positie.

FvD

FvD – op boreaal geleuter zit niemand te wachten – op een neo-VVD ook niet

Het interview van Otten in de NRC (april) was een aankondiging van de afsplitsing in het FvD die er al langer aan zat te komen. Dat Baudet dat in het heetst van de verkiezingen...

FvD

Over FvD – mediale wedloop naar de bodem

Dat je je over de Nederlandse MSM niet veel illusies hoeft te maken was me al langer duidelijk, maar wat we nu over FvD zien is masochisme.