Onverdraagzaamheid: grondslag van elke beschaving

Het optreden van de president van de Hoge Raad is niet zonder bedenkelijke kantjes.