Tags: ondergang

Stichting en ondergang

“Wanneer de volken die een zeker zedelijk en intellectueel peil bereikt hebben, niet meer de wil en de geestkracht hebben zich te verdedigen, is een overheersing van de laagstontwikkelde stammen, Mongolen, Arabieren, Bantoes werkelijk...

hoe een parlement de democratie af schaft

Verval en ondergang: de PvdA

Gisteren merkte ik in mijn inleiding over het voorzitterschap van de PvdA op, dat die partij recht op de afgrond afroetsjt. Vandaag zal ik dat wat verder onderbouwen, door een analyse van wat de...

Rechtspraak

Ondergang

We leven in hysterische tijden. Van alle kanten worden we bestookt met waarschuwingen van naderend onheil, van zaken, waarop we bedacht moeten zijn, en met aankondigingen hoe ons leven, maar in ieder geval onze...