Tags: nationalisme

vrijheidslezing

De vrijheidslezing van A.H.J. Dautzenberg: over waanzin en nationalisme

De vrijheidslezing van A.H.J. Dautzenberg deed in 2015 enige stof opwaaien die degelijk overdacht moet worden door haar te ontleden.

Hitler

Hitler-Duitsland

Ons beeld van Hitler-Duitsland wordt teveel bepaald door wijsheid achteraf, betoogt Toon Kasdorp. Dat verblindt ons voor wat het aantrekkelijk maakte.

Vreemdelingen

Vreemdelingen in je land

Vreemdelingen in je land? Gezegd mag het niet meer worden, maar veel inwoners van Nederland – waaronder de bedoelde vreemdelingen – voelen het zo.

Identiteitspolitiek

Nederlandse trots? Nationalisme wordt gerichter

Vlak voor de Kerstdagen kwam de Telegraaf met een artikel dat klaagde dat de Nederlandse trots op de nationale sportprestaties afneemt. Oh? Er lijkt mij meer aan de hand.

Immigratie

Joe Salerno over Mises, immigratie en nationalisme

Immigratie is in de Oostenrijkse School geen heel belangrijk onderwerp, omdat de immigratiecrisis zoals wij die beleven een uniek en zelf opgelegd fenomeen is. Toch vallen conclusies te trekken uit eerder werk.

Identiteitspolitiek

Vaderlandsliefde

Patriottisme en nationalisme zijn loten aan dezelfde stam. Niet hetzelfde, maar evenmin tegengestelden. Vaderlandsliefde is de kern van de zaak.

Macron

Macron’s patriottisme versus nationalisme. Een valse tegenstelling?

Bij de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog in Parijs gebruikte president Macron de tegenstelling tussen patriottisme en nationalisme.