Tags: Moslims

Moslims 46

Moslims, Zalm en Van Aartsen over 11 september

De Nederlandse overheid kijkt al sinds langere tijd weg als het gaat om de mening van moslims die sterk afwijkt van wat we als normaal beschouwen.

moslims 17

Gökmen T en het blijvend gevaar van narcistische gekrenktheid bij moslims

Peter Louter ziet narcisme als een belangrijk element bij moslims die tot terreurdaden overgaan. Een achtergrond die wordt onderschat.

Moslims 5

Ellende met moslims wereldwijd

Veel columnisten hebben in de loop van de jaren de moeite genomen ons er op te wijzen dat Wilders het altijd over slechte moslims heeft terwijl verreweg de meeste moslims die in Nederland wonen...

jodenhaat 11

Op 4 mei verzwijgt onze linkse elite de moslimse Jodenhaat

Vandaag is het 4 mei, de nationale herdenkingsdag voor de doden tijdens WOII. Maar steeds vaker wordt gezwegen over de Jodenhaat toen èn nu.

Moslims

Moslims zijn een probleem

Zijn allochtonen als groep of als individuen problematisch? En hoe moet je in dat verband moslims bezien?

Immigratie, noodtoestand

Immigratie struisvogels

Het valt op hoe praktisch iedereen, die over de immigratie van moslims in Europa discussieert, maar twee alternatieven ziet: of ze integreren of ze worden teruggestuurd naar het land van herkomst.

moslims

Hoe komen we van de moslims af?

Ik denk dat Nederland in meerderheid van de moslims af zou willen en dat, als er een referendum over zou worden gehouden, dat ook een uitslag in die richting op zou leveren.