Tags: Meisjesbesnijdenis

Collectivisme 19

‘Linkse goedheid’ is collectivisme èn voorwaardelijk

‘Linkse goedheid’ is geen goedheid, want wie er van ontvangt wordt geacht het linkse collectivisme/feodalisme als eigen te omarmen. Over slavernij dan wel Hotel California gesproken!

PS2019 3

Vrouwenbesnijdenis – angst voor aantallen en aanstoot

De Nederlandse regering maakt zich weer eens belachelijk gisteren. Ditmaal door reeds toegezegde hersteloperaties voor vrouwenbesnijdenis weg te wuiven.

Meisjesbesnijdenis, groepsverkrachting

Meisjesbesnijdenis – wegkijken is troef

Vorige week is een PVV-motie van Fleur Agema om meisjesbesnijdenis te bestrijden door de Tweede Kamer weggestemd. 119 van de 150 Kamerleden stemden tegen. Is hier sprake van onwil of onbenul? Mij lijken beiden...