Managers en hun stijl

In hoeverre is de stijl van managers van invloed op hun resultaten? En ook: wat verwachten mensen daarbij precies?