Tags: links

Vaderlandsliefde 0

Linkse wetenschappers?

Kun je spreken van linkse wetenschappers als mensen die op universiteiten werken, klakkeloos alles tekenen dat hen door collega’s wordt voorgehouden? Manifesten vol maatschappelijke pressie? Ik meen van niet. Deze mensen zijn niet altijd...

Pigment 7

De Missing Links

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd waarom mensen in godsnaam naar demonstraties van Links komen? Dat is soms omdat ze er voor worden betaald. Het moderne activisme is wel naïef, maar verre van...

staat 2

Valse moraal

De valse moraal van ‘links’ stuit Caroline Vonhoff al sinds jaar en dag tegen de borst. En dat kan ze uitleggen ook.

elite

Een elite van linkse signatuur

Toon Kasdorp roept in herinnering dat het smoren van rechtse opinies al vaker is geprobeerd. Intellectueel verzet tegen een linksige elite is niet eenvoudig, en geeft soms onaanvaardbare risico’s.

Jordan Peterson

Don’t be a follower of Jordan Peterson, be a thinker for Jordan Peterson -1-

Jordan Peterson, either you love him or hate him. As an admirer of Peterson myself, I’ve hanged on every word he said. But this doesn’t prevent me from looking with a critical eye. Because...

politiek

Gaat politiek over Links en Rechts, of over ELITEvertegenwoordigers en VOLKSvertegenwoordigers?

Het idee dat er noemenswaardige verschillen bestaan tussen politieke partijen zoals VVD, CDA, D666 en ChristenUnie, kabinet Rutte 3, is een achterhaalde gedachte. Deze partijen doen alsof ze moesten onderhandelen om er samen uit...

incompetente poseurs

Samen ridicuul voelt minder idioot? Links springt in de sloot

Als je denkt dat je alles hebt gehad krijg je een gezamenlijk stembusakkoord na de verkiezingen. Hoe lang het stand houden zal valt niet exact te voorspellen, maar de eenheid van links is hersteld....