Bestrijd antisemitisme – voor onze kleinkinderen

Het weer groeiende antisemitisme hield ook Toon Kasdorp bezig. Iets waarvan daden en gevolgen niet vergeten mogen worden.