Kindboete moet zorgloon worden

Het woord kindboete is een ongezonde attitude tegenover werk, dat ‘beloond met een zorgloon’ beter gediend zou zijn.