Tags: justitie

Niet-bestaande terreur, nieuwe commissarissen

De terreur van de niet-bestaande terreur

Niet-bestaande terreur is dubbel bedreigend. Zeker als het de overheid is die haar ontkent, en pertinent weigert iets te doen.

Jeugdzorg

Zorgen om Jeugdzorg – De ontvoering van Pascal

Door de reorganisatie van de overheidsorganisaties voor welzijn enige jaren teug, is een situatie ontstaan dat Jeugdzorg vrijwel dictatoriaal zaken kan bepalen. Een bizar schrijnend verhaal is het onderstaande.

overheidsfalen, administratief verdwaald

Delictmeldingen asielmigranten administratief verdwaald?

De delictmeldingen van asielmigranten waren administratief verdwaald, is de constatering van de nieuwe staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. 42% was dus fout gerubriceerd?

lijden

Justitie – hoe het recht soms toch zegeviert

Dit onderwerpje over het handelen van de Nederlandse Justitie bleef op de redactie liggen. Left-over van vorige week. Ik maak daar dan graag pap van.

Justitie

Ellende op Justitie

Het gaat de laatste jaren, decennia moet ik eigenlijk zeggen, niet zo goed op het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

bombrief

Juridische bombrief

Het voorstel van Justitie voor een versnelde methode om een pakket te kunnen openen is een soort bombrief. Het wekt opnieuw weinig vertrouwen in de bedoelingen waarmee dit wordt aangepakt.

Zwarte Piet

De Zwarte Piet-oorlog nu – géén capaciteit is het sleutelwoord

De Zwarte Piet-oorlogen lijken zich weer te gaan uitbreiden. Mensen snappen dat justitie niet iedereen aan kan pakken – geen capaciteit. Dat wordt nog wat.