Tags: islam

Godsdienstige en culturele tegenstellingen, Moslimrecht 1

Moslimrecht in Afghanistan (Uruzgan)

Toon Kasdorp laat zien dat de toepassing van moslimrecht technisch logisch kan zijn, maar hoe dan ook onwenselijk blijft.

Agitprop over islam 27

“Salafistische koranlessen” is onzin – agitprop over islam

Salafistische koranlessen is de angstkreet waarmee we gisteren om de oren werden geslagen. Het is pure agitprop over islam, van een heel sluw type.

Afvalligheid 17

Afvalligheid – misstanden en onderdrukking in moslimgemeenschappen – Sujet Shams en Lale + gesproken column

Afvalligheid van het islamitische geloof is een ernstiger strijd dan mensen weten willen. De eenzame strijd van een ‘afvallige’. Hoe de moslimgemeenschap haat produceert of in het gunstigste geval zwijgt.

Mohammed 3

Mohammed en de invloed van zijn leer

De invloed van de leer van Mohammed wordt onderschat en is veel groter dan veel mensen denken. Ook bij veel christelijke groeperingen in het Midden Oosten is dit herkenbaar.

cultuurmarxisme 9

De beloften voor trouwe gelovigen

Als je kijkt welke beloften godsdiensten hun gelovigen doen, ga je je pas echt realiseren hoe groot de verschillen tussen islam en de rest zijn.

Moslims 46

Moslims, Zalm en Van Aartsen over 11 september

De Nederlandse overheid kijkt al sinds langere tijd weg als het gaat om de mening van moslims die sterk afwijkt van wat we als normaal beschouwen.

EUparlement 9

EUparlement vertelt – dit is uw wereld!

Dat u de wereld waarin het EUparlement leeft niet herkent vinden ze uw probleem. Het is de klimaathoax all over again. Ignorame nitwits besluiten hun persoonlijke overtuiging tot wet te verheffen.