Tags: IS

linkse schaap met 5 poten

De illusie van sekse-solidariteit

Het is opnieuw een idee-fixe uit de Linkse kerk dat op de snijtafel sneuvelt: de feministische doctrine van de vrouwelijke solidariteit blijkt een mythe te zijn. De gedachte van een soort universele vrouwelijke solidariteit...

Foto Hulton Getty

IS-ers: elimineren of exporteren? Of: slavernij en het recht

Het Forum voor Democratie had afgelopen woensdag weer een uitstekende spreker uitgenodigd: Timon Dias. Titel van zijn voordracht: ‘de islamitische integratieproblematiek’. Hij schetste het dilemma van clashing civilizations (zonder dat begrip te gebruiken overigens):...

De Russen kraaien, maar nog geen victorie

Rusland is vandaag precies een maand bezig de Syrische rebellen tegen Assad te bombarderen. En de Russen vinden die gelegenheid te mooi om niet behoorlijk te koeren over hun resultaten.

Syrië

Voor de USA is Syrië nu een propagandaoorlog

Het begin van de Russische bombardementen op stellingen van opstandelingen in Syrië markeert ontegenzeggelijk de wederkomst van een oude waarheid: het eerste slachtoffer in een oorlog is altijd de waarheid. De opening van dit...

Daar komen ze aan, naar de EU – Rant

IS-strijders hebben zich gemengd onder de migranten die momenteel in enorme aantallen Europa binnenstromen.