Tags: individualisme

Groepsgedrag

Groepsgedrag

De samenleving waartoe iemand hoort bepaalt voor een belangrijk deel zijn gedrag. Dat weten we. Dat geldt niet alleen voor het groepsgedrag waar hij aan deelneemt maar ook voor zijn individuele gedrag. Het is...

windenergie, klimaathoax

De klimaathoax toont haar ware gezicht

De klimaathoax, tevens de drang het klimaat te beheersen, komt niet uit de lucht vallen. Het is het gereedschap van een dwangmatige heers-ideologie.

nieuwjaarswens

De kloof – een openbare nieuwjaarswens

Openbare nieuwjaarswens aan familie, vrienden en bekenden; en ook aan alle belangstellenden en lezers van dit blog.

individualisme

Waarin individualisme tekort schiet

Individualisme werkt het beste als de kwaliteiten van het individu de maatschappij waarin het floreert verder brengen, constateert Toon Kasdorp.

GroenLinks

Kuddegeest en het wereldbeeld van GroenLinks

Dat partij GroenLinks de letters I love Amsterdam vanmorgen heeft laten verwijderen zal me worst zijn. Maar o wat zegt het veel over het wereldbeeld van deze mensen!

individualisme

Individualisme

Sinds de Verlichting is het opvallendste morele kenmerk van onze samenleving het individualisme. Individualisme is daarom zo’n interessant en uniek fenomeen in de geschiedenis, omdat een individualistische samenleving eigenlijk een contradictio in terminis is.

Collectivisme en individualisme

Collectivisme, zegt het woordenboek, is het tegenovergestelde van individualisme. Of in een andere definitie: collectivisme is het ‘de voorkeur geven aan de belangen van de collectiviteit boven die van het individu’.