Ongerijmdheden in het strafrecht

De stelling van Adam Smith dat wanneer iedereen handelt in zijn eigen belang we tezamen handelen voor het gemene best, werd bestreden door de Nobelprijs winnaar John Nash.