Tags: Hoge Raad

Hoge Raad bevestigt uitspraak Arabische ras, politici meer rechten dan gewone burgers

Het Openbaar Ministerie is bij de Hoge Raad in cassatie gegaan tegen vrijspraak, door zowel de Rechtbank als het Gerechtshof, van de man die de term kontebonkers introduceerde. De Hoge Raad staat achter het...

Hoge Raad

Benoemingen in de Hoge Raad

Martin Sommer pleitte in de Volkskrant van 19/3/11 voor een Kamerverhoor van voorgedragen kandidaten voor de Hoge Raad.

Onverdraagzaamheid: grondslag van elke beschaving

Het optreden van de president van de Hoge Raad is niet zonder bedenkelijke kantjes.

strafrecht

Links strafrecht

De Kamervoorzitter heeft een zeker freies Ermessen bij de uitleg van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer van de Staten Generaal.

Massahysterie in Nederland

Ook in het buitenland begint men zich ongerust te maken over de zaak Wilders.