Tags: halal

Voedselvoorschriften 1

Halal en kosher zijn als voedselvoorschriften volkomen achterhaald

Voedselvoorschriften zijn ontstaan in de periode van de mensheid waarin het nomadisch bestaan steeds vaker werd opgegeven voor het sedentair bestaan in nederzettingen dat door landbouw en veeteelt mogelijk werd gemaakt.

Lust u nog halal peultjes?

Op twitter had ik een ‘gesprekje’ naar aanleiding van een clipje van de Partij voor de Dieren. Dat leidde tot een overpeinzing over ‘halal’.