Het begrip oorzaak

We zijn gewend om te denken in binaire logica en in enkelvoudige causaliteit. Oorzaak en gevolg. Beide denkschema’s hebben geen equivalent in de werkelijkheid.