Tags: FNV

Asielmigratie, AZC-personeel 3

AZC-personeel voelt zich onveilig – wie niet?

Is het nieuw, dat AZC-personeel zich onveilig voelt? Nieuws behoort het zeker niet te zijn want bekend is dit al jaren.

Politie en gezag, actie, 1

Actie! Vakbonden en burgemeester Krikke botsen

Het is al bijna dertig jaar geleden dat de ambtenarenbonden massaal actie voerden. Sindsdien zijn veel banen van toenmalige actievoerders verdwenen.

pretenties van gevestigde partijen

GRNL2018 – Manoeuvres in 010, 020 & de FNV

Hèt politieke gevecht van de dag van gisteren was in Rotterdam. Het recht van voortbestaan van de Linkse coalitie met islampartij NIDA kwam ter discussie. Dat leidde tot de vreemdste capriolen van GRNL2018 tot...

SP, FNV, PvdA

GRNL2018, PvdA, SP, FNV & de kwestie-Moorlag

Het PvdA-Kamerlid Moorlag ligt onder vuur. De media-consensus lijkt te zijn dat het PvdA-bestuur een kans ziet het beleid van de partij te beïnvloeden nu ze niet regeert. Maar is er niet meer gaande...