Tot in het hoeveelste geslacht ook weer?

Tot in het hoeveelste geslacht zullen wij vervloekt blijven met de invloeden van die dwaze identiteitspolitiek?