Tags: EP2019

Frankrijk en Duitsland, EUropa, democratie 5

Het probleem EU – democratie rafelt eerst in de periferie

De rafeling van een democratie valt als eerste te bespeuren aan haar randen. Terwijl het hart nog klopt kunnen de voeten al doods en koud zijn.

EP2019 1

EP2019, Frans Timmermans en míjn miskleunen

In 1968 was ik na schooltijd heel wat uren bezig met een pentekening op A2-formaat, waarvan u hierboven een deel ziet afgebeeld. Toen ik hem weer te voorschijn haalde, viel mijn oog op de...

Donner, Congo 3

Congo, democratie & EU-bemoeienis

Dat uitgerekend de EU zich zo druk maakt om de democratie in Congo is pijnlijk. Niet alleen vanwege het paternalisme, maar de afnemende democratische gezindheid van de EU maakt het eens te erger.

verkiezingen 7

Regering liegt en bedriegt – hoe lang nog?

De regering liegt en bedriegt. De premier is als een aap zo trots op de prestaties van zijn bewindslieden. Er moet echt iets veranderen.

sociale zekerheid 8

Oneindige verdunning sociale zekerheid gaat fase afschaffing in

De dagen van de sociale zekerheid zoals we die kenden zijn geteld. U kunt er het Europees parlement voor bedanken – de usual suspects daar binnen, in ieder geval.

Italië 4

Italië buigt een beetje – mag EC heel blij mee zijn

In alle stilte wordt sinds enige tijd gewerkt aan het oplossen van de rel tussen Italië en de EC. En onverwacht kwam de Franse president Macron het land te hulp. Ongewild vermoedelijk ook.

Amsterdam 3

GL en Halsema moeten leren dat ze de PvdA niet zijn – die is dood

Het probleem GL en Halsema lijkt nu pas tot volle wasdom te komen. GL heeft niet beseft wat dat burgemeesterschap van Amsterdam zou inhouden.