Karremans en de enquête over het Srebrenica debacle

Wat mij indertijd verbaasde is dat je in de reacties op de enquête over het Srebrenica debacle zo weinig commentaar hoorde over de kwaliteit van de gestelde vragen en van de antwoorden.