Tags: EHRM

Immigratie, noodtoestand, ongelijkheid, asielmigratie 9

Asielmigratie – men wìl er gewoon niets aan doen

Het wordt in dit land niet snel nog wat met het reguleren en tegenhouden van meer asielmigratie. Theoretici en gekken bepalen het beleid.

EHRM 7

EHRM speelbal van zeer actieve Soros-clubs

Raymond Peil dook in de publiciteit rond het EHRM, las het rapport waarover Nederlandse MSM goeddeels zwegen en raakte onthutst.

Italië, asielmigratie, heen-en-weer

Italië – immigratie, economie en euro

De populistische regering van Italië staat voor de Hercules-taak de immigratie af te stoppen zonder mensenrechten te overtreden. Èn de economie vlot te trekken.

Economische aanraders, EHRM

EHRM – Koning Midas en de Rechten van de Mens II

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) werd in 1959 opgericht, in het kielzog van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

uitdaging, EHRM

EHRM – Koning Midas en de Rechten van de Mens

De strapatsen van het EHRM gaan steeds vaker in tegen de logica van het gezonde verstand, zonder te overtuigen door resultaten.

bureaucratisering van het recht, elektronisch patiënten dossier

De bureaucratisering van het recht

Ons rechtstelsel en recht zijn nu zo ver geatrofieerd, dat ze nog slechts bureaucratisch kunnen functioneren. Dat leidt tot bizarre gevolgen. En tegengaan van de bureaucratisering van het recht lijkt niet op de politieke...

uitdaging, EHRM

Het EHRM is totaal gestoord

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kan maar beter zo snel mogelijk worden afgeschaft eer het nog meer schade toebrengt aan de wereld. De meest recente uitspraak komt neer op...