The power of Edutainment

Edutainment is een nieuw woord dat uitdrukt dat de kracht van onderwijs en indoctrinatie als één fenomeen kan worden gezien.