Tags: Democratie

Democratie en linkse elites

Het gebrek aan geloof in politieke elites kan leiden tot wantrouwen jegens de democratie zelf, zegt Ian Buruma in een recent artikel. Onder democratie verstaat hij geloof ik het regime dat we sinds de...

Telford

Geldermalsen

Gisteravond barstte rond 20.00 uur toch nog vrij onverwacht een stevige volkswoede los. Dat de lokale politiek in een poging het eigen falen te maskeren probeerde dit via een deal met het COA toe...

Vreemdeling, Pastorale 1943

Democratie van buitenaf

Fareed Zakaria is moslim en Indiër van geboorte. Hij komt uit Bombay, is in Amerika gaan studeren en daar na zijn afstuderen blijven hangen. Hij werd journalist en is achtereenvolgens hoofdredacteur van Newsweek en...

De Europese Unie

De Europese Unie is de tegenwoordige naam van het Europese economische samenwerkingsverband dat ooit is opgericht onder de naam Europese Economische Gemeenschap. Daarna heeft het nog een tijdlang Europese Gemeenschap geheten en nu dus...

Het democratisch proces is verstoord

Als ik de media en hoogwaardigheidsbekleders mag geloven dan gebeurt het de laatste tijd nogal eens dat het democratisch proces wordt verstoord. En vooral op momenten en op onderwerpen

BLM-geloof

Hoe sterven politieke partijen?

Politieke partijen sterven ook. Natuurlijk, kleine partijtjes op wie niemand nog stemmen wil, vervagen tot nietszeggendheid, dat is een onvermijdelijkheid. Veel van dergelijke partijen zijn nooit tot wasdom gekomen, en zijn daarom kwetsbaarder voor...

GeenPeil

Het GeenPeil referendum komt – maar er is weinig reden tot feest

Zojuist heeft de Kiesraad vanmorgen om 10.00 uur officieel gemaakt dat er een GeenPeil referendum komt. Een groot succes voor Geen Stijl, maar toch lijkt het een zwarte dag voor de Nederlandse democratie.