Tags: Breivik

Breivik, Van der Graaf, Wilders 4

Beschuldigingen aan het adres van Wilders

Breivik, de moordenaar van Oslo, had in zijn manifest Wilders een paar keer genoemd in positieve zin en daarom vonden diens linkse tegenstanders dat hij verantwoordelijkheid droeg voor het Noorse geweld.

Breivik, Van der Graaf, Wilders

Breivik en Van der Graaf

Hoe om te gaan met mensen als Breivik en Van der Graaf? Toon Kasdorp is er tamelijk nuchter over.

democratie

Verloren onschuld

Het zal in het late voorjaar van 1990 zijn geweest, dat ik op een lezingenmiddag van de Amsterdam Summer University terecht kwam. Het onderwerp van de dag was homosexualiteit, en ik verdwaalde daar met...