Bloedzuiverheid en soldateneer – over godsdienstvrijheid en Wildersproces2

In het debat over wat je wel en niet van de islam zou mogen zeggen kreeg Geert Wilders naar het hoofd zich te beroepen op bloedzuiverheid en soldateneer.  Dat debat kent meer opmerkelijke uitschieters....