Tags: Blair

wantrouwen tegenover de EU 2

Rechtvaardiging van wantrouwen tegenover de EU

Hoe gerechtvaardigd het wantrouwen tegenover de EU is, kwam gisteren bijna terloops weer eens naar buiten.

WOMD 10

Waar waren de wapens (WOMD)?

Dat president Bush en eerste minister Blair verrast waren, toen er in Irak geen wapens van massale vernietiging (WOMD) [1] bleken te zijn, is evident maar waar was hun zekerheid dat men die wapens...

Chilcot – netjes maar politiek desastreus

Het Chilcot onderzoek over hoe het UK in de oorlog tegen Irak verzeilde gaat politieke gevolgen krijgen waarmee we niet blij zullen zijn. dat valt op te maken uit alle commentaren die er de...

Blair, Labour, Irak – de afrekening

Vandaag komt in het UK het Chilcot-rapport uit, het onderzoeksverslag naar hoe het UK in de Irakoorlog verzeilde, en wie daarvor verantwoordelijk is.