Tags: asielmigratie

Italië, asielmigratie, heen-en-weer

Italië – immigratie, economie en euro

De populistische regering van Italië staat voor de Hercules-taak de immigratie af te stoppen zonder mensenrechten te overtreden. Èn de economie vlot te trekken.

Italië, Asielmigratie, Asielbeleid

Asielmigratie – kabinet probeert zijsprong naar EU

Staatssecretaris Broekers-Knol, gezeten op de favoriete schopstoel van links en rechts, gaat proberen de EU in het spel te brengen. Dat gaat wat worden; dankbaar zal niemand haar zijn.

Mali

Mali-beleid en fraude – malicieus, of net zo dom als gewoonlijk?

Dat Nederland een hoop geld stopte in Mali wisten we al – maar niet veel meer. Dat het geen effect had en een paar doden kostte? Willen we niet weten.

Turkije

Turkije – nasleep gemeenteraadsverkiezingen Istanbul, inflatie en meer

Berichtgeving over hoe Turkije beslist over een herhaling van de gemeenteraadsverkiezingen in Istanbul komt bizar over.

Italië, Asielmigratie, Asielbeleid

Asielmigratie – cijfers maskeren onrustbarende tendensen “onbegeleide minderjarigen”

De cijfers over de asielmigratie maskeren onrustbarende tendensen. Zo is “onbegeleide minderjarigen” een begrip dat op de schop moet.

Tweede Kamer

Tweede Kamer ontdaan? Selectief en hoogst beperkt

De Tweede Kamer is ontdaan over de keiharde conclusies die rapporten trekken over de gang van zaken rond Michael P. Dat is echter selectief en hoogst beperkt.

Deltaplan sociale woningbouw, woningnood

Deltaplan sociale woningbouw – want daklozen krijgen problemen?

Er is sprake van de noodzaak voor een Deltaplan sociale woningbouw. Politici hebben nu eenmaal een verhaal nodig om de aandacht af te leiden van de klimaathoax.