Tags: asielmigranten

Ceuta

Ceuta – groot nieuws en herkenbaar verraad

De 116 migranten die gisteren Ceuta binnen stormden zijn door Spanje per kerende post weer teruggestuurd naar Marokko. Dit is belangrijk en veelzeggend.

Asielmigranten

Asielmigranten en Weert

In Weert heeft de politie geen controle meer over het wangedrag van asielmigranten in het lokale AZC.  Dat moet leiden tot logische conclusies, ook bij mensen die anders hoopten.

Theo Francken

Lezing Theo Francken aan de UGent – Waarover men niet spreekt

De Belgische staatssecretaris Theo Francken had goed nagedacht over zijn lezing. Dat valt af te leiden uit de opbouw en wat hij precies zegt, maar ook uit wat hij níet zegt. Er is bovendien...

Keulen

Hoort u het in Keulen ook nog donderen?

De Nieuwjaarsrellen in Keulen in 2015/2016 zijn voor mij nog steeds het iconische ijkmoment van politiek en journalistiek wegkijken van de problemen met asielmigranten.

hoe een parlement de democratie af schaft

Politieke corruptie als gewoonte – UPDATED

De basis van corruptie is dat het gewoontevormend is, en voortkomt uit de dagelijkse omgang met verleidingen die een glijdende schaal creëren.

33% van de beleidsbepalers liegt ook anoniem

Heel interessant nieuwtje van Binnenlands Bestuur vanmiddag. Het blad voor lokale en regionale politici, beleidsambtenaren en andere belanghebbenden bij het Openbaar Bestuur heeft beleidsbepalers van 43 kleinere en middelgrote gemeenten ondervraagd over de opvang...

illegaal

Testosteron – de bom die barstte

Geert Wilders wordt bespot en geridiculiseerd als hij het heeft over testosteronbommen. Inderdaad een aangetrokken term. Maar onverdiend?