DE WERELD NU

Staatsopvoeding?

BLM-geloof

Minister Slob komt met een nieuw wetsvoorstel dat inhoudt dat alle jonge Nederlanders via school middels een staatsopvoeding zullen moeten leren hoe zij geacht worden zich te gedragen. Dit is niet gewoon bedilzucht, maar vooral een noodgreep om allerlei heilige huisjes intact te laten. En gaat dus ook niet werken.

Mijn eerste reactie toen ik er van hoorde was de koude rillingen krijgen. Een staatsopvoeding? Via school??? Maar nadat ik even afstand nam zag ik dat er wat anders gaan de is. Het is onderdeel van hetzelfde patroon als altijd.

Wie nog illusies had over de achtergrond van deze maatregel wordt door de NOS ruw uit de droom geholpen. Met als kop de laatste zin van onderstaand citaat, verdedigt de staatsomroep de aanstaande maatregel:

“Praten over normen en waarden, over zaken als man-vrouwverhouding en homoseksualiteit, daar moet je al op de basisschool mee beginnen. Gebeurt dat niet, dan worstelen kinderen daarmee”, zegt gezinscoach en schrijver Celal Altuntas. “Je kan dat niet overlaten aan de ouders.”

Hebben we het hier wel over alle Nederlandse kinderen? Geenszins, maar die discussie vermijdt de staatsomroep alsof je er de builenpest van krijgen zou. In plaats daarvan wordt alleen gesproken over de wijze waarop het goed zal zijn voor de groep waarvoor deze maatregel in de eerste plaats bedoeld is:

Ook ziet hij dat leerkrachten worstelen. “Soms durven zij niet voor de klas over het jodendom of over de Turkse president Erdogan te praten, omdat ze bang zijn voor de opvattingen van leerlingen”, zegt Altuntas, “Dat is een zorgelijke ontwikkeling.”

Daartegenover wordt dan gesteld:

Trudy Coenen, vmbo-docent in Amsterdam, ervaart dat anders. “In mijn klas zit een jongen die beweert dat in Nederland iedereen homo is, dat pedo’s hier worden geaccepteerd, enzovoort. Ik vraag dan direct aan hem waar hij dat vandaan haalt.”
Ze vindt het prijzenswaardig dat minister Slob het probleem aan wil pakken, maar denkt dat het niet bij één les moet blijven. “Het moet in de la van iedere leraar zitten. En verder: we zijn toch geen Haarlemmerolie? Moet het onderwijs álles oplossen in de samenleving?”

Nog steeds is het verhaal niet vreemd, maar wordt er om de basis van het probleem heen gedraaid en vermeden man en paard te noemen. Laat ik dat dan doen: het probleem zit hem in de kinderen van migranten, tot en met de vierde generatie toe. Overduidelijk is de overheid na jaren ellendige ervaringen tot dezelfde conclusie is gekomen als de mensen die dit lang geleden al voorspelden. Die toen beweerden dat een geforceerde integratie van de nieuwe Nederlanders brood- en broodnodig was. Maar in plaats daarvan werd het dogma van de diversiteit uitgedragen, en divers is de samenleving sindsdien geworden ook.

En omdat iedereen in ons land gelijk behandeld dient te worden, moeten de goeden maar weer eens onder de kwaden lijden. Want, is er een acute noodzaak om de autochtone Nederlander van staatswege te leren hoe hij of zij zich gedragen moet? Lang leek men er vooral op gespitst de veronderstelde racisten – die witte mensen volgens de NOS geacht worden te zijn –  te leren dat racisme onacceptabel is. Verder ging het gedachtegoed niet, waarmee de jeugd op school werd gebombardeerd.

Dat leek succesvol. Het totale gebrek aan aandacht voor de minstens zo discutabele opinies die onder de migranten over (autochtone) Nederlanders heeft gemeengoed zijn, echter een situatie gecreëerd waarbij de autochtoon-culturele jeugd uit principe door nieuwe generaties migrantenkinderen wordt beschimpt vanwege hun inschikkelijkheid. Daaraan werd nooit iets veranderd, en als de signalen niet bedriegen zal dat ook met de nieuwe aanpak in geen enkel opzicht  veranderen. Want de dogma’s zijn nog steeds identiek. De autochtone cultuur mag niet te dominant worden, parbleu nog an-toe:

“De onthechting die veel mensen in achterstandsposities ervaren met de Nederlandse maatschappij is niet op te lossen met een uurtje burgerschapsles”, zegt schooldirecteur Eric van ’t Zelfde. “De vraag moet zijn: waaróm gebeurt het dat mensen zich afwenden van de Nederlandse maatschappij?”
Van ’t Zelfde wijst op mensen in een achterstandspositie. “Dat zijn er ruim 600.000, veel van hen hebben een migratieachtergrond, worden dagelijks gediscrimineerd en krijgen geen stageplaats. Vind je het gek dat ze hun eigenwaarde dan halen uit de eigen cultuur thuis?”

Waar gaat dit op uitdraaien? Op lessen in de klas, dat Zwarte Piet een onacceptabel rolmodel is. Dat kritiek op de islam verboden is want dat is een ‘witte’ fobie. En voortaan wordt er definitief gezwegen over de Holocaust, Charlie Hebdo en meer van die ouderwetse als ‘rechts’ ervaren hobbies.

Op het hele concept van een staatsopvoeding valt nog veel meer aan te merken,.  Toch is dat niet de essentie van het probleem, en waarom dat acuut geworden is. De Nederlandse overheid is er tot haar schrik achter gekomen dat ons land niet zozeer divers is geworden, maar vooral bi-cultureel. En dat bi-culturaliteit onvermijdelijk tot botsingen zal leiden snappen ze in Den Haag ook nog wel. Maar zoals eigenlijk altijd deugt de nieuwe aanpak niet, omdat zij

 • a) het probleem niet eerlijk benoemt en
 • b) dat je vooraf weet wat er gebeuren gaat als je het moet overlaten aan de cultureel gebrainwashte lieve mensen die in het onderwijs de dienst uitmaken om het nieuwe programma samen te stellen.

Waarbij ik dan nog even buiten beschouwing laat dat de ergste protesten zonder enige twijfel zullen komen uit de hoek voor wie een dergelijke staatsopvoeding het meest wenselijk is. Ik breng u daarom even in herinnering, dat juist de mensen voor wie de scanners op Schiphol het meest noodzakelijk werden geacht, daarvan acuut ontheffing kregen omdat het tegen hun geloof zou zijn. Het zal met deze maatregel van de minister niet anders gaan.

2 reacties

 1. Carthago schreef:

  Ik begrijp al helemaal niet dat de staat zich nog verplicht voelt om te proberen islamietjes op te voeden en onderwijs te geven .Waar staat het dan in de grondwet dat imbeciliteit genezen moet worden?Geef de islamietjes een zandbak , dan voelen ze zich weer thuis.

 2. Cool Pete schreef:

  Velen willen maar niet begrijpen, dat de overheid er NIET is,
  om de mensen VOOR TE SCHRIJVEN / DWINGEN,
  HOE ze moeten leven. ……..
  Dat leidt tot knechting, apathie, geweld en uiteindelijk : massa-moorden.

  Elke DWANG, van subtiel : ideologisch “opvoeden”, tot groot : omvolking,
  leidt tot de grootste rampen.
  Alle totalitaire systemen zijn links, en leiden tot de ondergang.
  De geschiedenis van de laatste 2 eeuwen, laat dat duidelijk zien !

  “EU”-konstrukt = ‘1984’ = totalitaire — geestelijke en materiele — diktatuur.