DE WERELD NU

Sociaal Cultureel Planbureau schiet tekort

Sociaal Cultureel Planbureau

Het Sociaal Cultureel Planbureau bracht vorig jaar het rapport “De religieuze beleving van moslims in Nederland” uit. Frits Bosch mist cruciale vragen die het SCP niet stelde.

Het rapport “De religieuze beleving van moslims in Nederland” (pdf) van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), van 7 juni 2018 meldt onder andere moslims in te delen in vijf categorieën.

 1. seculiere moslims die nauwelijks praktiseren (5)%
 2. culturele moslims voor wie religie belangrijk is, maar bidden niet en bezoeken moskee niet (10%)
 3. Selectieve moslims die infrequent participeren in religieuze aangelegenheden  (15%)
 4. Vrome moslims, maar bezoeken moskee zelden (30%)
 5. Devote moslims, strikt praktiserend (40%)

De percentages zijn door mij geschat naar p. 53 tabel 3.1 van het rapport. Ik vraag me af of ze kloppen. Het zou betekenen dat veruit het merendeel der moslims in categorie 4 en 5 vallen van sterk gelovig. Het zou goed zijn geweest als het SCP nadere invulling had gegeven aan haar eigen indeling. Het SCP constateert dat moslims religieuzer worden, dus tenderen naar groep 4 en 5. Arabisten (Jan Jaap de Ruijter en Wim van Rooij) laten weten dat dit een wereldwijd verschijnsel is, dus niet voorbehouden aan Nederland.

De kwestie is dat de moslims in de groepen 4 en 5 van mening zouden zijn dat niet alleen moslims, maar ook non-moslims volgens de geboden van islam zouden moeten leven. Islam is in principe een totalitair systeem dat alle aspecten van het dagelijks leven, handelen en denken regardeert. In een totalitaire wereld staan de antwoorden bij voorbaat vast en sluiten elke vraag uit. De SCP had moslims toch kunnen vragen of zij vinden dat ook ‘wij’ moslim moeten worden.

We zijn er doorgaans op gericht hoe ‘wij’ ten opzichte van ‘zij’, moslims, staan. Het is echter ook buitengewoon belangrijk om ook het omgekeerde te weten. Het SCP is een wetenschappelijke organisatie voor de Nederlandse regering. Waarom stelt de SCP dit soort vragen niet die van groot belang zijn voor het welzijn van onze samenleving? Door dit niet te doen lijkt het er op dat de SCP tekort schiet in haar taakopdracht en functie.

Bij verkiezingen gaan ook streng gelovige moslims stemmen. De SCP stelt is dat ze “dus” het democratisch proces en de rechtsstaat ondersteunen. Die stelling is incorrect en lijkt te wijzen op een fundamenteel gebrek aan kennis en inzicht van de zijde van het SCP inzake islam. Democratie is een door mensen gemaakt politiek systeem. Moslims zouden volgens de islam per definitie een politiek systeem gebaseerd op de Koran ondersteunen. Maar niet alle moslims gaan hiervan uit. Velen kunnen prima leven onder de democratische rechtsstaat en ondersteunen deze. Maar dat zegt het SCP niet. Het SCP veronderstelt dat als moslims stemmen, zij allen de democratische rechtsstaat ondersteunen. En dat is incorrect. Want volgens de regels van islam is het ondersteunen van de democratie alleen toegestaan zolang het ten goede komt aan islam en moslims. Dat kan dus ook door te stemmen op DENK en Nida of een linkse partij die ook islam ondersteunt. Dit zou veronderstellen dat deze partijen niet strikt islamitisch zijn, want ze participeren in het democratisch systeem. Dat is alweer een verkeerde veronderstelling. Haar leden zijn al meer dan tien jaar actief voor de islamitische samenleving, de ummah, nauw samenwerkend met andere groepen met hetzelfde objectief.

DENK en Nida richten zich er op alle moslims te verenigen dus ook uit categorie 1, 2 en 3. De vraag is echter tot welke groep DENK en Nida behoren? 4 en 5? Hoe staan zij tegenover de Nederlandse rechtsstaat en de democratie?  Zullen zij bij voldoende macht de sharia invoeren? Zijn DENK en Nida democratische partijen in de zin zoals wij dat kennen en wensen? Wij tasten hierover (ten onrechte) in het duister. Het zou goed zijn als DENK en Nida ons daarover informeren.

We moeten helaas constateren dat het rapport “De religieuze beleving van moslims in Nederland” van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hierin op verschillende manieren tekortschiet. Hoe komt dat? De eerste mogelijkheid is dat het SCP het precaire onderzoek niet goed wenst uit te diepen, benauwd als men zou kunnen zijn voor afkeurende reacties in de pers en wetenschap. Een andere mogelijkheid is dat de medewerkers van het SCP onvoldoende kennis van dit complexe onderwerp hebben om de spijker op de kop te slaan. Doorhalen wat niet verlangd wordt.


Frits Bosch is macro econoom en socioloog, en auteur van “In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite”

Het Sociaal Cultureel Planbureau kwam op Veren of Lood vaker ter sprake. Dat vindt u hier.

15 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Onze erfvijand die door de globalisten wordt voorgesteld als onze beste vriend. Gelukkig trappen daar steeds minder mensen in..

 2. Zwarte Piet schreef:

  Als het over ‘wij’ en ‘zij’ gaat denk ik dat het de doorsnee immigrant geen reet uitmaakt hoe wij over hun of hun geloof denken, zolang de euro’s elke week of maand maar gewoon worden overgemaakt – de mensen met goede bedoelingen uiteraard niet, maar die hebben dan ook niet voor niets goede bedoelingen!

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Frits Bosch betwijfelt of het SCP mag concluderen dat de grote meerderheid van de moslims in Nederland de democratische rechtsstaat niet afwijst. Je mag dat in ieder geval niet afleiden uit het feit dat ze op DENK stemmmen of een andere partij waar ze gehoor denken te krijgen voor hun islamitische denkbeelden. We denken dan aan Erdogan’s uitspraak: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen.” Zodra de wetten van een land via een democratische meerderheid in overeenstemming kunnen worden gebracht met de sharia heeft democratie geen rol meer. Erdogan’s idee komt ook niet uit de lucht vallen. Het ligt fundamenteel besloten in het ontwerp van de islam als politiek model. De macht dient, zoals in iran, in handen te liggen van geestelijken, die in staat zijn de sharia te interpreteren zoals het hoort. Het enige wat nodig is is een wereldwijd netwerk van religieuze rechtbanken. En een netwerk van veredelede medressa’s, alim geheten, om de studenten op te leiden tot kritiekloze . ‘geleerden’ . In dit verband is het goed te bedenken dat de Somalische Al-Shabaab voortkomt uit de Unie van Islamitische Rechtbanken (UIR). Als dit wereldwijd is ingevoerd in de vorm van een kalifaat is het project van de islam klaar. Als er dan nog niet-moslims leven dan wordt ook hun handelen en denken bepaald door de sharia. Dit is het meest totalitaire systeem dat ooit is uitgedacht en zou iedereen als schrikbeeld voorgehouden te worden, vele malen erger dan alles wat George Orwell in Animal Farm en 1984 bij elkaar gefantaseerd heeft. Hoehoe, SCP mensen, wakker worden!

 4. karton schreef:

  De religieuze beleving van moslims in Nederland interesseert mij totaal niet .
  Als ’t ze hier niet aanstaat kunnen ze via Griekenland terug naar hun vaderland, de rubberbootjes van naar Europa gekomen “vluchtelingen” liggen reeds klaar op de stranden.

 5. Henk schreef:

  Nee, je zal op een trein zitten die door de huidige Nederlandse coalitie bestuurd wordt, met conducteur Rutte.
  Daar ben je lekker mee, het lijkt me dat dat probleem minstens net zo groot is. Wat een zooitje onbenullige minkukels.
  En: Erdogan niet vergelijken met de calvinistische mooipraters uit Nederland, Erdogan is een Turk en minstens 75 procent van wat Turken zeggen is bluf.
  Eigenlijk een Midden-Oosten Trump dus!

 6. Gerrit Joost schreef:

  De heer Bosch slaat de spijker op de kop: “De eerste mogelijkheid is dat het SCP het precaire onderzoek niet goed wenst uit te diepen, benauwd als men zou kunnen zijn voor afkeurende reacties in de pers en wetenschap.” – aan de zin kan nog worden toegevoegd: en de politiek. Het verbaast me niet als het onderzoek door de politiek is ingegeven, inclusief wat wel en niet wenselijk is om te onderzoeken.

 7. Johan P schreef:

  @Karton en @Zwarte Piet
  Helaas is dat een volledig verkeerde houding die overigens in lijn is met dat rapport.
  Het zou iedereen wel degelijk uit moeten maken wat de houding van moslims jegens niet-moslims is. En die houding kan worden gezien in alle islamitische landen; geen ruimte voor andere geloven of ongelovigen.
  Het is uitermate onverstandig om te stellen dat hun houding jegens ons je onverschillig laat als hun houding jegens ons feitelijk neerkomt op het idee dat wij allemaal dood moeten. En dat is in het kort waar het om draait in de islam.
  Islam is fundamenteel ondemocratisch, maar staat haar gelovigen wel degelijk toe er gebruik van te maken om diezelfde democratie te ondermijnen tot ene punt waar deze omver kan worden geworpen om vervolgens een op islamitische leer gestoelde samenleving te vormen.
  En als je denkt dat het die invasiers niet uitmaakt hoe je over hun geloof denkt als hun geld maar binnenkomt dan zou ik voor willen stellen dat je met een een paar briefjes van €100,- naar een asielcentrum gaat en ze daar vraagt om islam te bespotten voor dat geld. Als je dan uit het ziekenhuis terug komt spreken we elkaar wel weer.
  Het is juist de gelatenheid van het westen waardoor men nu onder de voet wordt gelopen door een horde achterlijke barbaren. De onwil om te begrijpen dat zij ons allemaal verachten, onze cultuur verachten, ons allemaal dood willen hebben en er alleen maar om lachen dat we ons niet verzetten.

 8. carthago schreef:

  Uit de tendens van alweer een imbeciel goedmens rapport over de jihad in .NL kun je concluderen dat het geschreven is door een paar moslimwolven in de schaapskleren van rijksambtenaren

 9. Hannibal schreef:

  @BegrensEuropa!
  Iran is niet het model voor de soennieten, maar alleen voor de sjiieten. Dat is een van de grote verschillen tussen die beide – een van de weinige overigens. Bij de soennieten staan de geleerden in de schaduw van de ‘goede’ regeerder volgens Allah’s wet.

 10. BegrensEuropa! schreef:

  @Hannibal 7 november 2019 om 23:44 Dank voor de correctie. Waar je vermoedelijk op doelt is dat in Iran men een imamaat heeft ipv. een kalifaat. Dit lijkt mij toch een Iznogoedh-achtig onderscheid dat bedoeld was om het verfijnde Perzie uit de klauwen van de arabische barbaren te houden. Mijn punt is dat de overheid in islamitische landen zich traditioneel hoofdzakelijk manifesteert in de vorm van sharia rechtbanken met hun kadi’s, die vaak ook het lokaal bestuur erbij deden.

 11. karton schreef:

  @ Johan P. 7 nov. 22.30.
  Het moslimgebeuren in NL laat mij inderdaad koud maar als dat zootje weer aanslagen of moorden pleegt dan maak ik mij best kwaad natuurlijk. Voor mij geldt : oog om oog tand om tand. Als ik in de avonduren in een bepaalde wijk moet zijn, een bijna nogo-area , dan ben ik áltijd `bewapend`, omdat men niet op hulp van bijv. de politie moet rekenen. Ongeacht wat de gevolgen voor mij zullen zijn bij gebruik van mijn `wapen`.

 12. BegrensEuropa! schreef:

  @karton 8 november 2019 om 10:23 Ik lees dat het moslimgebeuren in NL u koud laat. Uw enige zorg is hun moord- en roofzucht. Die staan natuurlijk niet los van elkaar. De handelingen van moslims vloeien voort uit hun ideeenwereld. Die wordt bepaald door het basisidee van het islamproject, namelijk onderwerping van alles en iedereen, overal en wel zo snel mogelijk. Als niet-onderworpene bent u in meerder of mindere mate vogelvrij, net als Robin Hood, Maarten Luther, Willem van Oranje, en Salman Rushdie. De mate van vogelvrijheid wordt bepaald door de sharia. Dus vrouwen die door hun man in elkaar geslagen worden moeten dat gewoon ondergaan. Misschien krijgt de man een standje, een foeigesprek, zoals dat tegenwoordig heet. Moord kan worden afgekocht. Het aantal koeien of kamelen dat daarvoor nodig is mag bekend worden verondersteld bij de zgn. sharia ‘geleerden’. Ander dan shariarecht wordt niet erkend, wellicht uitzonderingen daargelaten. Uiteindelijk moeten alle ongelovigen of bekeerd worden of dood. Hoe sneller, hoe beter. Wat men er ook verder over mag beweren. Moslims moet duidelijk gemaakt worden dat negatieve sociaal-ethische aspecten van de islam niet getolereerd worden. Erkenning van die negatieve sociaal-ethische aspecten hoeven we niet te verwachten. Hervorming of deradicalisering zijn geen werkbare opties.

 13. Ravian schreef:

  @ Henk

  Gefeliciteerd, zo’n mooi staaltje wegkijken en onderschatten had ik hier al een tijdje niet meer zien langskomen.
  En dan besluiten met het obligate naar Trump schoppen, om het af te maken.
  Wat een armoede…

 14. Henk schreef:

  @ravian wat de één armoede noemt vindt de ander realiteitszin. Mag allemaal, we leven gelukkig in een vrij land. Uiteraard behalve wanneer iemand roeptoetert dat minder Marokkanen wenselijk is, dan staat de rechtsstaat op de tocht. Pfffff

 15. Ravian schreef:

  @ Henk

  Geen onderscheid kunnen maken tussen een economisch (Rutte) en een existentieel (islam) gevaar is dus een gevoel voor realiteitszin.
  En als een politicus vraagt of zijn kiezerspubliek meer of minder criminele Marokkanen wil dan staat de rechtsstaat op de tocht.
  Geen wonder dat je Trump er ook nog even aan de haren bijsleept, dat is tenslotte een veel voorkomende aandoening onder links gemankeerden.
  Als ik dit soort links gezever wil lezen, beste Henk, dan kijk ik wel op Joop.nl.