DE WERELD NU

Segregatie is ONVERMIJDELIJK

segregatie

Als integratie niet mogelijk blijkt, is segregatie de enig mogelijke oplossing.

Vanaf het moment dat het de bedoeling werd dat de “gastarbeiders” zich hier zouden mogen vestigen, nu al meer dan veertig jaar geleden, was er een probleem met het opnemen van migranten in de samenleving. Lang was er de politiek van de “multiculturele samenleving” waarin er van uit werd gegaan dat onder verschillende culturele vernislaagjes eenzelfde solidaire, fatsoenlijke burger schuil ging. Uiteindelijk drong het door dat deze politiek onmogelijk was en werden en worden halfslachtige pogingen ondernomen om alsnog enige integratie tot stand te brengen. De resultaten zijn bedroevend zodat er nog steeds aanzienlijke groepen niet-geïntegreerden zijn die daar ook weinig aanstalten toe maken. Het probleem is minder omvangrijk dan in sommige andere Europese landen maar wel substantieel.

De eisen voor geslaagde integratie zijn niet zwaar genoeg en belangrijker, er is onvoldoende druk om te integreren. Bij de nieuwkomers, de zogenaamde vluchtelingen, is die druk misschien iets groter, maar de eerste indicaties van de resultaten zijn weinig hoopgevend. Het kader is formalistisch: een (sub)minimale taalvaardigheid en een papieren gelofte als ik het goed heb. En dan is er nog het probleem van de illegalen.

Het begint duidelijk te worden dat een verdere toestroom van migranten, onder welke titel dan ook, ongewenst is; uitgezonderd mensen die aantoonbaar over een goede instelling en nuttige kwalificatie beschikken. Het afsluiten van die toestroom is een ander onderwerp, het gaat nu om degenen die hier al verblijven inclusief degenen die ooit het staatsburgerschap hebben verkregen.

Als integratie onmogelijk blijkt en terugsturen geen optie blijft alleen de mogelijkheid van segregatie over. Het afzonderen van de onaangepasten. Voor een belangrijk deel wordt deze segregatie ook door de groep zelf nagestreefd, men woont graag bijeen. Het probleem is dat men zonder dat men aan de verplichtingen van goed staatsburgerschap voldoet wel meent de rechten van een staatsburger te hebben of zelfs rechten — bijvoorbeeld gebedsruimten in publieke instellingen of het dragen van een hoofddoek in een publieke functie — die daar bovenuit gaan.

Er is sprake van contractbreuk; men komt het “contract social”, een noodzakelijke fictie van onze vrije democratische samenleving, niet na. Eigenlijk zijn er geen goede redenen om deze contractbreuk niet serieus te nemen en bij plichtsverzuim de rechten in te perken. Het is een vreemde figuur dat iemand die de taal niet machtig is en dus geen kennis kan nemen van het debat wel stemrecht heeft.

Ik laat de juridische haarkloverij die zo langzamerhand iedere oplossing van maatschappelijke problemen in de weg staat voor wat die is en poneer tegenover het niet nagekomen fictieve contract de reële mogelijkheid van het inperken van de rechten. Het is duidelijk dat alleen al het dreigen met het inperken van die rechten een belangrijke stimulans kan zijn om te integreren. Die inperkingen moeten dan wel hard zijn en behalve immateriële rechten zoals het kiesrecht en bewegingsvrijheid vooral sociale, materiële rechten omvatten: op uitkeringen, woongenot en zorg. De eisen aan een geslaagde integratie en met name de eigen inspanning daarin zullen nog harder moeten zijn dan de inperkingen. Daarnaast kan hulp bij remigratie als alternatief worden aangeboden. Tegenover de ingeperkte rechten kan een zekere mate van zelfbestuur staan; het binnen de erkende sociale eigen ruimte laten gelden van eigen wetten.

Een gesegregeerde samenleving — het bestaan van verschillende deel-samenlevingen binnen een staatkundige entiteit — is in feite een multiculturele samenleving waarin erkend wordt dat cultuur niet iets is dat los gezien kan worden van samenleven. Zij is alleen aanvaardbaar als aan de individuele burgers voldoende mogelijkheden worden geboden aan de beperkingen van ondergeschikte delen te ontsnappen door integratie of remigratie.

Het gaat om een harde keuze: of je integreert, wordt een normale burger van deze staat; of je gaat in een enclave wonen waar je binnen grenzen en zo veel mogelijk voor eigen rekening je eigen godsdienst, normen en waarden tussen gelijkgestemden kunt uitleven; of je vertrekt naar een land waar je dat kunt doen.

Simpel gezegd: het moet veel minder aantrekkelijk worden onaangepast in Nederland te verblijven.


Dit artikel verscheen eerder vandaag ook op Harde Woorden

15 reacties

 1. Karina schreef:

  Minder aantrekkelijk wordt het pas als het gratis geld op is.
  Dit in combinatie met het blijven behouden van westerse cultuur (Kerst, Paas/Pinkster, Zwarte Piet…bikini’s ed.) en shit weer, zal emigreren bevorderen.

  We zullen zien in de toekomst. De gouden tijden voor links zijn voorbij dus er is hoop.

 2. Johan P schreef:

  Hoewel ik het eens ben met de strekking van dit artikel en het de vinger op de zere plek legt ga ik nog een stapje verder.
  De laatste alinea geeft namelijk alsnog de mogelijkheid om een soort enclave binnen de landsgrenzen te vormen waarbinnen men (binnen redelijke grenzen en voor eigen rekening) min of meer de eigen cultuur gaat behouden. Dat is precies wat er momenteel aan de hand is. Dergelijke enclaves zijn een rotte plek en hebben de neiging zichzelf steeds verder af te sluiten en de rot te verbreiden.
  De harde keuze die moet worden gemaakt is dezelfde als die in Myanmar wordt gemaakt, die Ghandi in India destijds heeft gemaakt: ofwel constateren dat islam niet verenigbaar is met enige andere vorm van beschaving en cultuur, of de strijd opgeven en je onderwerpen.
  Het eerste zal onvermijdelijk leiden tot veel ellende en een groot aantal mensen zal dan onterecht worden uitgezet/gedeporteerd en enorm veel kosten die uiteindelijk op de burger zullen worden afgewenteld. Echter, dat is een proces met gevolgen voor een jaar of 5-10, wat te overzien is, en waarbij dit proces zoveel mogelijk op humane wijze en naar westerse maatstaven uitgevoerd zal worden.
  De andere keuze betekent echter veel meer ellende, omdat men dan zeker kan zijn van bloedige vervolgingen zullen komen van allen die geen moslim zijn, geen humane oplossingen en zeer zeker geen respect voor de verslagen bevolking.
  Dit klinkt misschien hard en extreem en ongeloofwaardig voor veel westerse mensen, maar als men een kijkje neemt in de geschiedenis en een voorbeeld neemt aan hoe de overwonnen volken en gebieden werden behandeld wanneer islam de overhand kreeg, dan is dat de enige conclusie die men kan trekken.

 3. Voight-Kampff schreef:

  Eens met Johan P.

  Graag wil ik daaraan toevoegen dat enclaves kunnen worden ingezet als proxy-force die bovendien vanuit het buitenland kunnen worden aangestuurd (al of niet in samenwerking met het nationale machtskartel).

  Voor de rest uitstekende analyse.

 4. Erik schreef:

  ONAANVAARDBAAR!
  De integriteit van het Nederlandse grondgebied kan nooit ter discussie worden gesteld!
  Het is onaanvaardbaar delen van het Nederlandse grondgebied op te offeren en tot no go zone , waqaf te verklaren.
  De islam heeft hier geen grondgebied veroverd, de kartelpartijen zijn slechts zo idioot geweest ongelimiteerde islamitische vijanden toe te laten.
  Die gastvrijheid dient te worden beëindigd en er dient zorggedragen voor een humanitaire remigratie, we hebben het geprobeerd maar helaas is het mislukt.
  Humanitaire terugkeer nu het nog kan, wordt de situatie door het islam terrorisme nog verder op de spits gedreven, kan dat totaal anders aflopen……

 5. Erik schreef:

  Bovendien autonome proxy zones zullen als terreur basis dienen voor verdere aanvalllen op Nederland ,zoals hizbollah en hamas aantonen.

 6. Tommie schreef:

  Eveneens eens met Johan P.
  De politiek van de afgelopen veertig jaar heeft ons land opgezadeld met een, naar de regel uit onze onvolprezen vaderlandse spreekwoordenschat, enorme stinkende wond.
  De enige heilzame remedie is extirpatie à la Myanmar. Hoe langer men wacht, hoe bloediger die wordt.

 7. Juanito schreef:

  Ik vrees dat dit een betoog is tegen de maan. Pas als er grootschalig geweld tussen diverse groepen gaat plaatsvinden of bij een economische implosie, komt er misschien gerichte politieke actie van de huidige machthebbers. Tot die tijd is het ‘immer gerade aus’.

 8. Cool Pete schreef:

  @Erik: ziet het goed.

  Zie: Libanon.
  Daarna: Egypte, Pakistan.

  Islamiseren, wat is dat toch ?

 9. carthago schreef:

  Segregatie is het doel van de genaturaliseerde jihadisten maar ook van de genaturaliseerde turken en marokkanen.Hun wapen is de nederiglandse grondwet , hun volharding en motivatie de imam en de pislam.Nederland is allang afgeschaft, u wordt verzocht de wijk terug te nemen .

 10. Simon Sylvanus (maar niet heus) schreef:

  https://historiek.net/de-spaanse-reconquista/57780/
  Lees deze link eens door. Vroeger lukte het ook al niet. De geschiedenis gaat zich herhalen.

 11. Jaantje schreef:

  Een enclave lijkt me geen goed idee en zeker niet als dat subsidie en uitkeringen betekent en af en toe een rooftocht buiten de enclave en de rellen om het een of ander af te dwingen..
  Remigratie bevorderen houd dat in naar land van herkomst met behoud van een onderhouds uitkering tot de dood?
  En wie controleert dat?
  Hebben daar slechte ervaringen opgedaan met kadasters enz: bleek/blijkt oncontroleerbaar en onoplosbaar.
  Zijn nog steeds streken met allemaal 100jarige en de geboorte van achtlingen.

 12. Victor Onrust schreef:

  Een enclave is heel goed mogelijk, maar moet wel meer op een strafkamp lijken. Met beperkte voortplantings- en communicatiemogelijkheden.

 13. G. Gonggrijp schreef:

  “Als integratie onmogelijk blijkt en terugsturen geen optie …” Geen optie? Dat valt nog te bezien. Als we straks de eerste mega-aanslagen achter de rug hebben en de volgende voor de deur staan, wordt dat opeens een heel reëele optie. Triest maar waar.

 14. Jaantje schreef:

  G.Gongrijp: Tja dat begrijp ik ook niet helemaal waarom terugsturen geen optie is.