DE WERELD NU

Schizofrene trekjes van deze kabinetsformatie – en de politiek

Kabinetsformatie

De kabinetsformatie mag dan over zijn, maar de schizofrene trekjes die in het ontwerp van dit kabinet gebakken zitten zijn door de kieren al zichtbaar aan het worden. Dat is dan nog afgezien van de constructiefouten die evenzeer aanwezig zijn.

Informateur Zalm zou je moeten complimenteren met het bouwsel dat nu staat – opgetrokken tegen alle gezonde politieke verstand in – maar datzelfde verstand zegt dat we eerst maar eens moeten afwachten hoe het bouwsel er over een jaar bij staat. Daarmee bedoel ik niet dat de deelnemende partijen concessies hebben gedaan; dat hoort bij coalitiepolitiek. Waar ik wel op doel is op de inherente tegenstellingen tussen beleden principes en aanvaarde uitgangspunten voor beleid. Een paar voorbeelden.

Het referendum wordt nu weer afgeschaft onder grote pressie van premier Rutte, die er echt van af wil. Als beloning krijgt hij er nu binnenkort nog een om de oren. En D66 wil niet alleen de premier ter wille zijn, maar lijkt evenmin genegen de oren te laten hangen naar de beroemde interne partijdemocratie om een congres te laten beslissen over al dan niet deelnemen in Rutte3. Partijleden zijn een actie begonnen, maar die ziet er nog niet gevaarlijk uit.

Anderzijds is D66 als de dood dat de door haar zo gekoesterde disproportionele Turkse achterban voor het hoofd gestoten wordt. Waardoor het kabinet meedeelt harder op te zullen treden tegen ‘antidemocratische organisaties‘, maar tegelijk weigert de buitenlandse financiering van moskeeën af te snijden. Want niet alleen de Arabische Golfstaten pompen geld in moskeeën, ook het Turkse ministerie van geloofszaken in Ankara (!) koopt via organisatie Diyanet veel invloed in Nederland. Was dat nu juist niet waar Rutte een rel mee veroorzaakte om de verkiezingen te kunnen winnen in maart? Per saldo wel, maar dan is ze nu alsnog beschermen wel een heel grove belediging van het electoraat. Dat moet klaarblijkelijk maar wennen. Wat men bedoelt met ‘geldstromen transparant maken’? Allah mag het weten.

Alsof het niet al moeilijk genoeg was:

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben tijdens de onderhandelingen gesproken over mogelijke maatregelen tegen bijvoorbeeld radicaalislamitische of extreemrechtse organisaties die tegen de democratie zijn. Hieraan zaten veel juridische haken en ogen.

Extreemrechtse organisaties die tegen de democratie zijn? Die ken ik in Nederland thans niet – tenzij men de Turkse Grijze Wolven bedoelt – maar dat zal wel niet. Justitie probeert dit nu alvast in de vingers te krijgen door motorclub Satudarah te willen verbieden. Het precedent met de zaak tegen de Hells Angels liet zien dat dit op zijn best een kansloos héél moeilijk parcours is. Maar de ophef en de illusie van daadkracht lijken belangrijker dan resultaten.

Waar ook niet al teveel resultaten van mogen worden verwacht is de nieuwe ministersverdeling. Er komt een minister van Klimaat, maar niet van Landbouw. Je vraagt je af hoeveel idioter je het hebben kunt – zeker omdat Nederland een onwaarschijnlijk groot deel van haar exportinkomsten uit de agrarische sector haalt. Daar zal een ‘klimaatminister’ bepaald geen positieve bijdrage aan leveren. Ook verbazingwekkend: de minister van Defensie krijgt een staatssecretaris. Het lijkt er op dat er naast een stem in het kabinet voor Defensie ook iemand noodzakelijk wordt geacht die besturen kan en iets van het ministerie begrijpt. Over schizofreen gesproken. Daarvan is méér beschikbaar:

(..) één minister op Veiligheid en Justitie (zal) zich met politie en justitie bezighouden, de ander met de rechtsstaat. Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de één zich gaan storten op de langdurige zorg, de ander op de ziekenhuiszorg.

Ook hier zien we een bizarre tweedeling: een minister voor theoretische bespiegelingen, en een minister voor een hands-on aanpak. Staatssecretarissen werden vroeger geacht een soort projectmanagers te zijn, terwijl ministers de grote lijnen uitzetten. Rutte3 zoekt het in management, en dat is hoogst verontrustend. Managers hebben als vervelend kenmerk dat ze vooral de problemen van vandaag oplossen door die van morgen goeddeels te negeren indien hen dat mogelijk wordt gemaakt. Dat maakt dat dit kabinet geen bestuurlijke aanpak voorstaat, maar een knutselaanpak. Maar fröbelaars zijn notoire politieke brekebenen, zeker als er binnen zo’n ministerie een duale verantwoordelijkheid moet ontstaan.

En dan ten laatste is daar het feit dat de fractieleiders van C66, CDA en ChristenUnie in de Kamer blijven. Heel handig mocht het kabinet vallen, want anders staat zo iemand direct buiten spel. Maar daarom ook geen uiting van een heel groot vertrouwen, al is het misschien maar goed dat bepaalde primadonna’s niet samen aan de regeringstafel zitten.

7 reacties

 1. Karina schreef:

  Ik denk dat dit kabinet minder snel komt te vallen dan er wordt gedacht. De neuzen staan allemaal richting Brussel. Ik denk dat ze het meer eens met elkaar zijn dan dat wij verwachten. Hier in Nederland wordt de volksvertegenwoordiging steeds minder. Hoewel ze anders beweren, ze staan allemaal achter ‘meer’ EU (= minder Nederland).
  Er zijn 2 momenten dat de kabinet kan eindigen:
  * Rutte gaat richting Brussel
  * Er zal een moment komen dat net als PvdA één van de partijen een grote klap krijgt (denk CDA). Die zal de stekker eruit trekken om wanhopig de laatste aanhangers bij zich te houden.

  Wat betreft Zalm. Deze man heeft de harde Nederlandse gulden ingeruild voor de EU munt. De guldenkoers blijkt 13% te laag te zijn geconverteerd naar de eurokoers. Wat ons nog steeds miljarden kost. In tegenstelling tot jou heb ik geen goed woord voor hem over.

  Enfin…Hoe dan ook, zolang er geen PVV of FvD in een kabinet zitten is het één pot nat wat wij aan leiders krijgen.

 2. Dick Ahles schreef:

  @Karina mee eens; net zoals het kabinet RutteII de rit heeft uitgezeten alleen, en alleen omdat ze bang was voor de verkiezingsuitslag en de grootte van de PVV, zal ook dit kabinet lang bijeen blijven vanwege de angst afgerekend te worden. Daarachter speelt natuurlijk het slippendragen van de Brusselse Bureaucraten. Het enige wat kan gebeuren is dat een enkele kamerlid ballen toont en zich niet voor ALLE zouteloze besluiten van deze regering laat strikken.

 3. Josef Kuijpers schreef:

  Dat men de laagste inkomens niet laat meedelen in de groeiende economie vind ik jammer, maar er moeten jammer genoeg keuzes worden gemaakt. Tóch had men door een paar ingrepen, de hoogste nood van deze groep substantieel kunnen verbeteren, door de rechtspositie te verbeteren.
  Komen deze mensen nl in de problemen, dan zwermen de aasgieren begerig door de straten. Incassobureaus en deurwaarders creëren een mensonterend bestaan, en nemen de laatste mogelijkheden om nog inkomen te vergaren, door loon- en bankbeslagen kwijlend af. Terwijl het juist de haar opdrachtgevers waren, die verzuimd hebben om de kredietwaardigheid van de klant te onderzoeken. Door juist de ‘verkopende partij’ in zo’n situatie een fors eigen risico te laten lijden is eerlijker, dan de gemeenschap daarvoor te laten opdraaien: misschien kunnen de minimum uitkeringen op die manier wel omlaag!!
  Overigens zijn de tarieven van deurwaarders in deze tijd van ICT volstrekt belachelijk, 50% korten is uitermate redelijk.

 4. Bob Fleumer schreef:

  Ik vind dat we naar een situatie toe moeten van redelijke belasting tarieven waarmee te leven valt en dat de regering niet meer uit kan geven dan er binnenkomt dus geen begrotingen meer van zoveel heb ik nodig maar de tering naar de nering zetten. Dan de dingen maar wat later doen en wellicht ook minder, als de burgers meer te besteden hebben doen ze ook minder beroep op de overheid en is een ieder gelukkiger.

 5. Cool Pete schreef:

  Rutte wordt steeds beter en leuker::
  “Vertrouwen” = wantrouwen.
  “Toekomst” = verplichte zelfmoord.
  “Opbouw” = afbraak.
  Illegale massa- immigratie = landverraad.
  “Democratie” = monddood maken.
  “Diversiteit” = gelijkschakeling.
  “Beleid” = wanbeleid.
  “Waarheid” = leugen.
  “Vrede” = oorlog.
  Rutte III: “het een-na beste kabinet, van na …….”
  Rutte: “echt waar”; “haha hahaha hahahahahahaha”.

 6. carthago schreef:

  @coolpete. Helemaal waar .Rutte the real horrorclown.

 7. Annemie schreef:

  Rutte heeft geen visie, volgens zijn eigen mening. Hij beschouwt het premierschap als een groot spel. Daar heeft hij machtig veel plezier in, zoals keer op keer blijkt. In een spel mag je liegen zoals bij pokeren, en Rutte kan geweldig goed pokeren. Maar het gebrek aan een VISIE kan niet wegedebatteerd worden, hoewel hij het probeert. Door zijn perfecte babbel houdt ieder TK-lid op een gegeven moment zijn mond, dat gebeurde gisteren ook. Rutte is een perfecte debater, maar blijft een onvolwassen figuur die een spel speelt. Waar is zijn emotie? Die heeft hij niet, dat is zijn kracht.