DE WERELD NU

Schild en Vrienden – conservatief-populistisch van buiten, neofascistisch van binnen

Schild en Vrienden

Als Icarus die te dicht bij de zon is gevlogen. Zo is de val van Dries Van Langenhove, oprichter van Schild en Vrienden, nu blijkt dat zijn vriendenclubje in geheime Facebookgroepen antisemitisme, racisme en fascisme verheerlijken. Had rechts dit moeten zien aankomen? Ja en nee.

Inleiding
Ondanks mijn vermoedens van extreemrechtse sympathieën (die ik uitte in een vorige blog), ben ik zichtbaar geschrokken van de Pano-reportage. Het maakte de vermoedens die ik links en rechts zag passeren reëel. Voor Schild en Vrienden was niets heiligs: Hitler, de Holocaust, de slavernij van zwarten,… Alles werd gememet, vaak op de meest denigrerende wijze. Het is ronduit misselijkmakend.

Het meest angstaanjagende is hoe goed Schild en Vrienden hun ware aard verborgen kunnen houden. Als de journalisten van Pano geen klokkenluider had die hen toegang verschafte aan de private Facebookgroepen, hadden we de waarheid nooit geweten. Het vergt ook een speciale mindset om naar buiten toe zich overtuigend gematigder voor te doen dan de realiteit.

Ik blijf bij mijn initiële conclusie dat aan de buitenkant Schild en Vrienden een conservatief-populistische jongerenbeweging is. Uit de Pano-reportage is er ook een inkijk aan de binnenkant. Dat is geheel anders. Deze blog dient als nodige correctie.

Metapolitiek en Gramsciaans rechts
In de Pano-reportage verklapte Dries Van Langenhove hun visie: Schild en Vrienden is geen politieke jongerenbeweging, maar een metapolitieke jongerenbeweging. Meta-watte?

Een metapolitiek aanpak is, zoals Dries Van Langenhove zegt, een aanpak dat de (partij)politieke weg afwijst. Dries Van Langenhove is niet geïnteresseerd in het zich verkiesbaar stellen voor een publiek mandaat. Nee, hij wilt de gedachten van de stemmers zelf beïnvloeden.

Dat is populistisch: Dries Van Langenhove gelooft in de kracht van het volk, de drijvende kracht achter de democratie. Hij wilt de samenleving doordringen van zijn ideeën en zo de mei ’68ers van de culturele macht verdrijven.

Metapolitiek is geassocieerd met het cultureel marxisme van Antonio Gramsci. Het cultureel marxisme of cultuurmarxisme verschilt van het klassiek economisch of materialistisch marxisme dat niet de socio-economie maar de cultuur de bovenbouw bepaald. Gramsci was dan ook meer bezig hoe culturele hegemonie te bereiken, enerzijds via propaganda en anderzijds via wat later bekend werd als de “lange mars door de instellingen”.

Door sleutelposities te bezitten, probeert de cultuurmarxist de samenleving te sturen. Vaak zijn de bewuste cultuurmarxisten slechts een minderheid, de meerderheid van de gedragsmatige cultuurmarxisten zijn geïndoctrineerd, zoals bijvoorbeeld in pseudowetenschappelijke disciplines als gender studies.

Nu, ook gewone populistische politici proberen de samenleving via hun politiek discours in een richting te sturen, maar partijen als Vlaams Belang zijn niet Gramsciaans rechts. VB-politici proberen via democratische weg, hetzij als oppositielid, hetzij als onderdeel van een coalitie, de samenleving te veranderen. Het cordon verhindert dat enig partijlid ooit een machtspositie kan bekleden. Van een “lange mars door de instellingen” is er geen sprake.

Schild en Vrienden is wél Gramsciaans rechts. Het is publiek bekend dat Dries Van Langenhove in de raad van bestuur van de UGent zetelt. Wat niet bekend is, is dat vier S&V-leden zich in de Vlaamse Jeugdraad. Ook zaten er S&V-leden in Jong N-VA. Hieruit blijkt dat lieden die Gramsciaanse tactieken hanteren makkelijk democratische instellingen kunnen infiltreren. Zeker de VJR heeft een zeer zwak beleid, ook KifKif’ster Jihad Van Puymbroeck kon zonder problemen in de adviesraad zetelen. Nochtans zijn beide twee extremen die geenszins de modale Vlaamse jongere vertegenwoordigen.

Veel mensen zijn misleid. Het is niet fair om alle UGent-studenten die voor Dries hebben gestemd als extreemrechts weg te zetten. Wel doet dit nadenken: hoe kon zo’n persoon op zo’n grote schaal mensen voorliegen?

Vlaams neofascisme
Het was Alain de Benoist die begreep dat rechts dezelfde cultuurmarxistische aanpak moest hebben wilt het de culture war winnen. Zijn Nouvelle Droite beweging heeft hij opgericht als een soort Gramsciaans rechts.

De Nouvelle Droite wordt gezien als een neofascistische beweging. Dit is vooral vanwege de “etnopluralistische” kijk op de samenleving. Dit wilt zeggen dat zij ijveren voor etnisch-homogene naties, en als dit niet kan, voor duidelijk gescheiden faciliteiten voor elke etnische gemeenschap. Dit is een echo van het “equal but separate” beleid van Amerika voor de Civil Rights beweging en Zuid-Afrika voor de jaren ’90. Het etnopluralisme is per definitie racistisch, ondanks de “pluralisme” in de naam.

Schild en Vrienden gaat hetzelfde pad op. Ook zij zijn immigranten en het multiculturalisme liever kwijt dan rijk, maar willen bovendien de klok terugdraaien. Hun retoriek is apocalyptisch: ze vinden dat ze zich fysiek en mentaal moeten voorbereiden op de rassenoorlog die komt. Er heerst een lichaamscultus, er is een (para)militaire hiërarchie en er wordt getraind met semi-automatische wapens in het buitenland. We mogen dit geenszins niet minimaliseren als “studentikoos”, zoals Johan Sanctorum doet.

Er zijn een aantal mensen die dit vergelijken met moslimextremisten. Die vergelijking is terecht. Schild en Vrienden is even staatsgevaarlijk als IS. Dat zij gelukkig hun eerste wapenfeit niet konden plegen, doet er niet toe. Ze waren duidelijk bereid over te gaan tot geweld om hun etnopluralistische doel te bereiken.

Conclusie
Het heeft lang geduurd totdat Schild en Vrienden is ontmaskerd. Het is enkel door het hoogmoedige ego van Dries, die dacht dat de VRT er niet zou achter komen, dat we de waarheid nu weten. Schild en Vrienden is in werkelijkheid een neofascistische beweging.

De reactie van Dries is voorspelbaar: fake news. Hij ontkent in alle toonaarden en noemt het geënsceneerd. Dat sommige mensen dit geloven, komt niet door de geloofwaardigheid van Dries maar juist het gebrek daaraan bij de VRT.

Ook is de hypocrisie stuitend: Grijze Wolven die qua gedachtegoed niet onderdoen voor Schild en Vrienden, worden oogluikend wel toegelaten op de lijsten van Groen. Infiltratie van antidemocratische elementen, van welke aard dan ook, dient unisono bestreden worden.


Naar aanleiding van de Pano-reportage zag ook het Renaissance-instituut van het Forum voor Democratie zich deze week genoodzaakt een verklaring uit te geven omtrent de deelname door Dries van Langenhove aan haar zomerschool (eind augustus) van het instituut. De essentie van deze verklaring was:

Van de zaken waarvan Dries van Langenhove in de VRT-documentaire wordt beschuldigd hadden wij volstrekt geen weet. Mochten deze beschuldigingen blijken te kloppen, dan nemen wij daar uiteraard in de sterkste bewoordingen afstand van. Het spreekt voor zich, dat hij niet tot de zomerschool was toegelaten indien de zaken waarvan hij wordt beschuldigd als feiten bij ons bekend waren geweest.


Dit essay verscheen eerder op het Blog van de Mondige

Het eerdere essay waarin Schild en Vrienden besproken werd vindt u hier.

9 reacties

 1. Rudy schreef:

  Gaap, je trapt in de extreem linkse propaganda van een omroep, die net als in Nederland geheel gefinancierd wordt door de overheid.

 2. Carthago schreef:

  De pano reportage is gemonteerd met uit hun verband gehaalde feiten .Het bewijs hiervoor volgt uiteraard pas na de zondvloed,gebruikelijk bij fakenews.Wordt vervolgd.

 3. Tommie schreef:

  Schild & Vrienden legt VRT framing bloot:

 4. Johan P schreef:

  Ten eerste is de montage door de MSM wel iets om met een korreltje zout te nemen. Voor iemand die dergelijke opiniestukken schrijft valt het me tegen dat daarbij geen slag om de arm is gehouden maar de MSM versie direct wordt aangenomen.
  Ten tweede een gevoeliger punt. Is het Schild en Vrienden te wijten dat ze zover naar het extreme neigen? Ik zou daar toch voor een groot deel de schuld willen leggen bij het politieke klimaat van de afgelopen decennia waarbij alle problemen die er gewoon echt zijn met diverse etnische en religieuze groepen constant ondeer het tapijt zijn geveegd. Alles was onbespreekbaar en iedereen die het toch probeerde werd sociaal geisoleerd en als extreem-rechts bestempeld.
  Het probleem met een dergelijke aanpak is dat het uitblijven van een aanpak van de problemen het verzet alleen maar extremer maakt in een poging toch maar gehoord te worden. Waarbij meespeelt dat men, ook hier in het westen, uiteindelijk geen andere mogelijkheid meer ziet dan gewelddadig extremisme als alle andere partijen constant weigeren te luisteren en het debat aan te gaan.

  Het derde punt is dat, ondanks alle goede wil en goede bedoelingen, een aantal van de rascistische differentiaties gewoon waar zijn.
  Statistisch gezien hebben zwarten een lager IQ dan blanken.
  Statistisch gezien zijn zwarten een stuk gewelddadiger dan blanken
  Statistisch gezien zijn islamieten een stuk gewelddadiger dan alle andere godsdienstige fanaten bij elkaar
  Statistisch gezien weigert de islamitische bevolking zich aan te passen aan de westerse normen en waarden, sterker nog, de trend is juist andersom, er komen steeds meer eisen dat de westerse normen worden aangepast aan islam, en het westen geeft daar steeds meer aan toe.
  Statitistisch gezien is het aandeel niet-blanken als verdachten (en veroordeelden) van misdrijven vele malen hoger dan het aandeel van blanken als het wordt uitgezet tegen het aandeel van de bevolking.
  Statistisch gezien is het aandeel van niet-blanken dat leeft van een uitkering vele malen hoger dan het aandeel blanken als dat wordt uitgezet tegen het aandeel van de bevolking.

  Als we de statistiek even laten voor wat het is en dan gaan kijken naar wat andere zaken:
  De westerse wereld is technologisch het meest geavanceerd (hoewel China nu een enorme sprong maakt).
  De westerse wereld heeft een gezondheidszorg die alles overtreft wat er ooit in de wereld is geweest.
  De westerse wereld was-tot de massale instroom van migranten- het veiligste deel van de wereld met de hoogste levensverwachting.
  De westerse wereld heeft het hoogste algemene opleidingsniveau ter wereld, waarbij moet worden gezegd dat het opleidingsniveau ook steeds hoger moet zijn om te kunnen functioneren in een hoog-technologische samenleving.

  Zet dat eens af tegen de herkomst van de huidige migranten:
  De ene groep is nog ongeletterder dan de andere.
  De ene groep is nog meer geneigd tot geweld dan de andere.
  Veruit de meesten hebben een opleidingsniveau dat op zn best vergeleken kan worden met basisschool niveau. Zelfs voor diegenen die meer hebben dan dat blijkt telkenmale weer dat de opleiding niet te vergelijken is met die van het westen.

  Misschien heeft het ‘extreem-rechtse’ idee dat het gewoon beter is als dergelijke groepen niet binnen worden gehaald en dat leden van dergelijke groepen worden verwijderd wel een basis in gezond verstand.
  Dat wil niet zeggen dat ik per definitie iedereen met een kleurtje verwijderd wil zien, maar ik kan toch echt met geen mogelijkheid beweren dat ik de voorkeur geef aan de huidge stand van zaken.

  En hoewel het niet prettig is om te constateren, maar er is gewoon geen enkele staat te vinden die bestaat uit een zwarte bevolking en een succes is. En zoals diverse steden zoals Detroit in de VS laten zien, er is geen stad te vinden die door zwarten wordt bestuurd en een succes is. Dergelijke projecten falen ALLEMAAL en verworden tot rampgebieden en oorlogszones. Het huidige idee om de schuld daarvan altijd maar bij de blanken te leggen gaat ook niet op als er naar de feiten wordt gekeken.

  Dus voor het voortbestaan en de gemoedsrust van de blanke bevolking waar dan ook lijkt het erop dat het een stuk beter zou zijn als het aandeel niet-blanken wordt beperkt tot een klein percentage om hen volkomen te integreren alvorens een nieuw groepje toe te laten.
  Steeds weer blijkt dat naarmate de groep groter wordt deze zichzelf steeds sneller en verder zal segregeren, ondanks alle speciale programma’s en hulp die er vanuit de blanke wereld wordt gegeven. En dat er vervolgens wordt ingespeeld op het schuldgevoel en medeleven van de blanke bevolking om speciale behandelingen te eisen.

  De westerse wereld is misschien niet de perfecte oplossing voor een samenleving, maar tot zover lijkt het wel de manier die objectief veruit superieur is aan alle andere samenlevingen en culturen. Het idee dat die dan maar moet worden opgeofferd aan een multicultureel politiek-correct ideaal dat al herhaalde malen bewezen heeft niet te werken is zelfmoord. Het zal uiteindelijk wel leiden tot gelijkheid: iedereen even arm, dom, en levend onder het recht van de sterkste. Maar of dat nu een wenselijke situatie is? Persoonlijk meen ik van niet.

 5. Hannibal schreef:

  Ik heb net de Panio-docu zitten kijken, en het verweer. Ik kan niet anders zeggen dan dat er door de VRT een herkenbare poging de ideeén in diskrediet te brengen, maar dat S&V ze daar ook alle gelegenheid toe geeft. Een backchannel met bijna 900 leden? Je kunt het ook gewoon aanplakken op het Gravensteen.

  Het excuusfilmpje is bagger, waarbij Dries van L. van meet af de studentikoze bal uithangt die verontwaardigd is dat niet het verhaal zoals zij dat zelf zien wordt gebracht,. Zelf zegt hij ook dat hij niet anders verwachtte? Het is het een of het ander.

  Probleem blijft, dat het materiaal in dat backchannel alles in een ander licht plaatst. De kwestie is niet van een club met goede en slechte kanten, maar dat je als club kanten van jezelf laat zien die te eenvoudig slecht te framen zijn. Juist omdat ze niet fris zijn, en nooit zullen worden. Beelden uit het buitenland doen dan de rest.

  Jezelf diskwalificeren is niet ingewikkeld. S&V heeft dat bewezen, en het werd in het stuk hierboven terecht en nauwkeurig ontleed.

  Dat geldt eens te meer voor het wapengekletter. Curieus genoeg bestond/bestaat dat in Nederland oo, mar dan al lang. Ook in NL zijn er wel eens problemen mee geweest. (Het Nederlandse ProPatria – onderdeel van Minerva in leiden – gaat als studentenmilitie ironisch genoeg terug tot de Belgische afscheiding in 1830). Maar zeker als de achtergrond er geen is die een traditie heeft, geeft het een bijzonder onfrisse kijk op wat daar gebeurt.

  En wie garandeert dat er niet nòg een backchannel was? Waarin de leiding verdergaande instructies geeft? Ik geloof dat niet, maar ontkennen is niet eenvoudig. Nu helemaal niet meer.. En daarmee hoop ik het idee te illustreren waarom deze mensen hebben afgedaan, en politiek niet weerom mogen komen.

  Het gaat er niet om in hoeverre het VRT-verhaal waar is. De essentie is dat het op een aantal punten niet ontkend kan worden. Dit is geen rechtszaak, dit is publieke opinie. Indruk is alles. Wie niet lelieblank onschuldig is, wordt in zo’n programma egaal zwart gemaakt. Misschien maar beter ook. Wie oppositie wil bedrijven in een tijd als deze, kan zich geen halfgrijze tinten veroorloven. Denkt dan niemand terug aan wat er gebeurt als de MSM van een PVV of FvD-kandidaat ook maar dàt weten te vinden??? Dit is niet anders.

  En nee, dat is niet eerlijk. Wisten we al. Wie namens links de eerste steen wil werpen verkrijgt daarmee automatisch de absolutie voor eerder begane misdaden. Rechts moet bewijzen absolutie te hebben verkregen eer zelfs maar naar die eerste steen te mogen wijzen.

 6. Faust schreef:

  Je bent een linkse slappeling.

 7. wim van rooy schreef:

  Ik heb een vraagje: als deze jongens zo gevaarlijk waren, waarom gingen de inlichtingendiensten er dan niet achter en hielden ze geen huiszoekingen? (zoals nu).

 8. Martien Pennings schreef:

  Er zit natuurlijk een flink luchtje aan.
  Hoe zei Hitler dat ook al weer?
  “Unsere Jugen soll sein
  Schnell wie Windhunde
  Zäh wie Leder
  Und hart wie Kruppstahl”
  Maar het is natuurlijk geen enkele vergelijking, niet kwalitatief en niet kwantitatief, met de islam.
  Bovendien is het een vitale, nou ja, vitalistische, reactie op de decadentie van onze nep-elite.
  In die zin een stukje “Gesundes Volksempfinden”.
  En ja, dat gezonde volksgevoel is flink besmet geraakt.
  Jammer toch dat het zich zó uit.
  Waarom toch geflirt met die foute connotaties?
  Ja, waarom?
  Omdat ze toch wel degelijk ook deels flink fout ZIJN?

 9. Johan P schreef:

  @Martien Pennings
  Ja, natuurlijk zit er een onfris luchtje aan en zijn ze in sommige opzichten ‘fout’. Daar valt niet aan te ontkomen. Waar je mee werkt, daar raak je mee besmet. De vraag is of het erg is hoe erg het is, en wat het alternatief is.
  Een rioolwerker die de zaak schoonmaakt ruikt ook niet fris, maar dat is geen reden om dan de riolen maar niet schoon te maken.

  In de werkelijke wereld is het nu eenmaal zo dat geweld, dan wel de capaciteit tot geweld en de wil dit te gebruiken indien nodig, datgene is wat de eigen identiteit beschermt. In beschaafde gebieden heeft de burgerij dat recht overgedragen aan de staat, door middel van politie en leger en beschermt zichzelf niet meer.
  In minder ontwikkelde gebieden is dat anders. En die mindere gebieden zijn voornamelijk islamitisch. Islam promoot en verheerlijkt geweld. Iedereen die nog steeds denkt dat de problemen met islam wel mee zullen vallen, of dat er door middel van praten tot een oplossing kan worden gekomen staat zo ver van de werkelijke wereld af dat zo’n persoon nooit en te nimmer een beleidsfunctie zou mogen vervullen.
  Islam laat zich niet stoppen door woorden, stille marsen, kaarsjes en knuffelbeertjes. Sterker nog, dat wordt juist gezien als een zwakte en een onwil om zichzelf te handhaven en daardoor als een rechtvaardiging om vooral door te gaan. En het gebrek aan werkelijke acties, tezamen met de lachwekkend niet imposante ‘straffen’ voor de keren dat er wel iemand wordt gegrepen zijn alleen maar een aanmoediging voor veel anderen om zich ook op dat pad te begeven.
  De islamitische gedachte is vrij eenvoudig: als zij meer slachtoffers maken dan wij, dan is de uitkomst positief voor islam. Iedere keer dat er een aanslag is en er iemand wordt gedood is dat een vijand minder. Dat is hun uitgangspunt en zolang mensen weigeren dat te erkennen staat de ondergang vast.

  De politiek heeft nu decennialang waarschuwingen gehad en geweigerd om ook maar op enige manier het eigen land, volk, taal en cultuur te beschermen of zelfs maar als leidend op te leggen. Jaar na jaar zijn er meer en meer mensen die zien dat het de verkeerde kant op gaat en nog steeds blijft de politiek weigeren ook maar iets te doen aan de zorgen die de burgers hebben. In plaats daarvan worden diezelfde burgers geschoffeerd, geintimideerd en op alle mogelijke manieren lastiggevallen.
  Het is aan de politiek zelf te danken dat burgers het heft in eigen handen gaan nemen. En dan zal het niet op zo’n nette manier gebeuren, want die nette manieren hebben duidelijk geen effect gehad. Hoe zou u dan willen dat deze steeds groeiende groep mensen zich gaat uiten?
  Protesten met kaarsen en fotos’s? Als ze al worden toegestaan worden ze overschreeuwd en bedreigd door antifa.
  Flyer acties om het publiek te informeren? Idem als hierboven. Mensen die folders uitdelen voor niet PC-zaken worden bedreigd en aangevallen.
  Een nieuwe politieke partij beginnen? Dat is al meerdere keren geprobeerd. Er is een behoorlijke kwak geld voor nodig, en we hebben het hier over de gewone burgers die niet zomaar even een paar duizend euro kunnen neertellen om een partij op te richten en dan nog eens duizenden zo niet tienduizenden voor al de rompslomp er omheen.
  Nog even daargelaten dat om in de politiek door te breken je een tijdschema nodig hebt van minimaal 2 decennia. Die tijd is er niet meer. Het is geprobeerd en die partijen worden geisoleeerd. Maar er is geen tijd meer. in 2-3 decennia is het al te laat en is de autochtone bevolking een minderheid in eigen land geworden.

  Door het allemaal zo lang te laten sudderen is er geen nette oplossing meer, maar slechts een keuze tussen 2 kwaden, waarbij in mijn ogen de (extreem)rechtse variant toch de minst erge is. Ik heb er namelijk geen behoefte aan om Europa te zien vervallen tot een islamitisch continent en derde-wereld gebied.