DE WERELD NU

RvS, belastingen en politici die iets ‘complex’ noemen?

hoe een parlement de democratie af schaft

Politici die iets ‘complex’ noemen zeggen daarmee niet anders dan dat het voor vragensteller en kijkers te moeilijk is, maar dat men op hun kundigheid moet vertrouwen. Wat zijn de kundes van Rutte? Makelen en liegen.

Het meest bijzondere aan de constatering waarmee de Raad van State gisteren naar buiten kwam – dat de lastendruk in Nederland “relatief hoog” is, is dan ook niet wat de  RvS zegt, maar dàt ze het zegt. In Nederland is de premier een politicus, de Raad van State publiceert bevindingen. Dat is een wereld van verschil als het over iets breekbaars als ‘de waarheid’ gaat. De pijn van deze uitspraak zit dan ook niet alleen bij het kabinet, maar zo mogelijk nog meer bij Kamer en belangrijke MSM. Je kunt het ook zien als een vermaning aan partijen en de journalistiek hun werk beter te doen, omdat nu zaken vrijwel onopgemerkt worden doorgedrukt die groot politiek spektakel verdienen.

Daarom is dit voor de RvS eigenlijk een te politieke uitspraak. Wat men uiteindelijk zei, zit maar een haarbreedte van politiek af. Dat vicevoorzitter Thom de Graaf zegt dat hier duidelijker over gecommuniceerd worden door het kabinet zegt het zelfs bijna letterlijk, zeker gezien hoe men vervolgt:

De regering zegt de lasten te verlagen, maar in feite stegen die lasten de afgelopen jaren alleen maar, constateert de RvS. “De lastendruk in Nederland wordt steeds hoger”.

Dit zijn politieke uitspraken die de RvS niet passen. Gezien de positie van de RvS in het Nederlandse staatsbestel zal de ongepastheid van die uitspraken niet publiekelijk worden geanalyseerd, maar er is wèl iets gebeurd. Rutte zal bepaald niet blij zijn met wat de RvS hiermee naar buiten bracht. Ook niet, omdat dit een signaal is vanuit de RvS dat impliceert dat de premier op vertrekken staat en zijn opvolger dit alvast ter harte moet nemen. Tenzij de RvS werkelijk zou denken dat het helpt een al bijna tien jaar zittende premier aldus te vermanen? In dat geval zijn ze zelf hard aan vervanging toe. En bloc.

Wat de RvS ook doet, is Rutte terecht wijzen over zijn gelieg. Rutte houdt echter vol:

Premier Rutte wijst in een reactie op de bevindingen van de Raad van State op de koopkrachtstijging die burgers volgens het Centraal Planbureau ondervinden. “We gaan er gemiddeld 1,6 procent op vooruit en dat geldt voor bijna alle inkomensgroepen.”

En:

Het kabinet gaat volgens hem ook de komende jaren door met het verlagen van de belastingen. Uiteindelijk blijven er in de inkomstenbelasting nog maar twee belastingschijven over en dat moet ook tot lastenverlichting leiden. Maar het blijft lastig om dat iedereen duidelijk te maken, zegt Rutte. “Het is complex.”

Desalniettemin zijn de uitspraken van de RvS een steuntje in de rug van de ongelovigen over dit punt. Dat het niet de rol van de RvS is om zich daarmee actief bezig te houden maakt de uitspraak daarom des te navranter. Het moment er van is dat zo mogelijk nog meer, aangezien het er op wijst dat ook de RvS er van uit gaat dat Rutte al bijna weg is van het Binnenhof, en zij de volgende premier er alvast preëmptief op wijst dat dit soort leugens een premier niet past.

7 reacties

 1. Bob Fleumer schreef:

  Rutte is zelfs als leraar geschiedenis een gevaar voor de klas, hij heeft het blijkbaar niet eens door dat hij ons bij herhaling staat voor te liegen en als hij het wel door heeft is hij met stip de slechtste minister president in de Nederlandse geschiedenis.

 2. Dick Kraaij schreef:

  @Bob Fleumer: LOL, het onderwijs is links. #MarxRutte

 3. carthago schreef:

  De leugens van mephisto rutte zijn zo complex dat je bijna jankend het klooster in vlucht voor hulp.

 4. karton schreef:

  Deze man bezit geen enkele “kunde”, wat hij zegt en/of doet stráált NIET aléén maar ONKUNDE uit, maar IS ook ONKUNDE.
  Deze nietsnut heeft , met dappere hulp van o.a. D66, ons landje naar een onontkoombaar faillissement geleid;
  de ellende die ons landje thans overspoelt is nog maar ’t begin. (vrees ik)

 5. Henri schreef:

  Rutte kan het lonken…eh liegen niet laten, zelfs niet als de RvS hem op zijn vestje spuugt. Deze man is rijp voor het gesticht.

  “Het is complex”. Daarmee, zegt hij zoals Hannibal hierboven stelt: Daar begrijpen de burgers toch niks van. Ik voeg daaraan toe dat hijzelf het zodanig complex vindt, dat hij het niet uit kán leggen, dus dat hijzelf incompetent is. Wat een rukwind, die Rutte!

 6. BegrensEuropa! schreef:

  Dank voor dit artikel. De uitspraak van dhr. Rutte was inderdaad opvallend, vooral ook gezien alle andere rekenfouten die Rutte III aan de lopende band maakt. De uitspraak van de RvS was eveneens opvallend, zeker uit de mond van een D66er als Thom de Graaf. De tijd van verbergen is voorbij. Dus nu komen de smoesjes. “De communicatie is niet goed.” Nee, dank je de koekoek. het volk wordt voorgelogen. “Het is ook allemaal erg complex.” Nee, we doen alsof onze neus bloedt: de gehoopte belastingverlaging was zo miniem dat deze door de geringste, overigens zelf veroorzaakte verstoring in haar tegendeel zou kunnen uitvallen. Het is diep tragisch, vooral voor diegenen die op dit kabinet gestemd hebben. Voor diegenen die dat niet gedaan hebben is het zo doorzichtig als wat: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Tijd voor een stevige afstraffing.

 7. Juanito schreef:

  Dat het voor Rutte complex is, begrijp ik wel. Als je veel aan en bij elkaar liegt, moet je ook veel onthouden.