DE WERELD NU

Regentenpartij regeert Rotterdam

Rotterdam, EP2019

De lokale VVD in Rotterdam kondigde gisteravond laat aan dat zij door de pomp gaat, dat zij haar verbond met Leefbaar los laat en zal meewerken aan een stadsbestuur met de linkse partijkongsi. Vreemd is het niet, kenmerkend is het wel.

Het nieuwe college zal nu worden gevormd met VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU-SGP. De zes partijen hebben samen 23 zetels. De bekende namen, en ze bezitten de kleinst mogelijke meerderheid. Met enig cynisme zou je kunnen stellen dat het daarmee ook een afspiegelingscollege is: van de landelijke regering.

Hardnekkigheid
Gezien de hardnekkigheid waarmee de linksige partijen zich verzetten tegen een college waarin Leefbaar vertegenwoordigd was, kan deze uitkomst niet verbazen. Dat de lokale VVD het bijna 3 maanden uithield tegen de druk van ‘links’, dat onveranderd als blok functioneerde, maar uiteindelijk toch bezweek valt eerder te prijzen dan te veroordelen. Uiteindelijk belandt de partij nu in haar natuurlijke habitat, ingewikkelder is het niet. Bij de VVD gaat tegenwoordig bestuurbaarheid voorop, en dat men principes heeft moet hen soms – vaak herhaaldelijk – worden verteld.

Dat Leefbaar – met 11 zetels veruit de grootste partij in Rotterdam – werd buitengesloten zonder ooit maar serieus onderhandeld te kunnen hebben, komt op het hoofd van de linke partijen, èn CDA/CU/SGP, welke laatste hebben afgewacht zich aan welke kant te scharen. Daarmee hebben ze het voor de VVD vrijwel onmogelijk gemaakt te doen wat het juiste is. Ook geen keuze maken is een keuze, dat laat dit resultaat wel weer zien.

GroenLinks
Interessant is de dynamiek op Links wel. GroenLinks voert onuitgesproken eenzelfde confrontatiestrategie als die vijftig jaar geleden door de PvdA werd toegepast: zoeken naar meerderheden van de helft plus één om zo veel mogelijk rechtse partijen buiten te sluiten. Na de ineenstorting van de PvdA vorig jaar zonder uitzicht op herstel, en de klap die D66 dit voorjaar kreeg heeft GL binnen de linkse kerk ontegenzeglijk het voortouw genomen. En moet je constateren dat ze qua machtspolitiek veel hebben geleerd van de PvdA.

Waar heeft GL niet de kussens van de Regentenbankjes weten te bereiken na de verkiezingen dit voorjaar? Ik kan niet zo snel een voorbeeld noemen, wel is heel duidelijk dat de lokale D66-bonsjes na hun nederlaag verwezen achtergebleven zijn, in het besef dat hun moment van glorie al weer voorbij is, en dat ze zich naar de nieuwe bully in town zullen moeten richten. Leefbaar is in Rotterdam dan ook niet uit het centrum der macht gemanoeuvreerd, maar is ten onder gegaan aan de discipline die binnen het linksige blok bleek te worden gehandhaafd. Leefbaar deed wel degelijk concessies (Eerdmans gaf aan geen wethouderschap meer na te streven), ook zonder formeel onderhandelen. Het blok ter linkerzijde was eenvoudig niet geïnteresseerd, en ging wachten. Gisteren viel de VVD hen als een rijpe appel in de schoot. Dat kon niet uitblijven.

D66 en de landelijke coalitie
Waarom schuilt D66 zo angstvallig bij dat linksige blok? Daarvoor vinden we het antwoord terug in Den Haag. het Rotterdamse D66 lijkt te denken dat de landelijke coalitie niet al te best op haar zal afstralen, en wil bij èn na volgende verkiezingen verzekerd zijn van de welwillendheid van haar huidige partners. D66 is braaf terug in het gelid, in het besef dat de partij ongeschikt is het linksige blok te leiden. Dat dat tevens een indicatie is van haar totale overbodigheid ontgaat deze mensen. Maar goed, ook het CDA heeft in Rotterdam laten blijken dat ze al kleinere middenpartij niet anders zijn dan stemvee dat op afroep beschikbaar moet zijn. Het enige dat je D66 verwijten kunt is dat zij dat net zo hard faciliteerden, iets actiever nog zelfs.

Rotterdam moet bestuurd worden, en de VVD knipperde als eerste met de ogen. Toch is het laatste woord hierover nog niet gezegd. 23 zetels verdeeld over 6 partijen zonder al te duidelijk leiderschap is vragen om moeilijkheden. Die zal het Rotterdamse college dan ook voldoende ervaren. En omdat Rotterdam bestuurd zal moeten worden, zal het college nog geregeld bij Leefbaar aan moeten kloppen. Als het dat niet doet zal haar geen lang leven beschoren zijn.

7 reacties

 1. Teunis schreef:

  Dankzij de VVD blijven Denk en NIDA in de oppositie.

  En als je de regentenpartij als één geheel beschouwt, dan is Leefbaar helemaal niet veruit de grootste.

 2. Carthago schreef:

  Rooie rutte heeft het weer gemaakt in rutterdam.Hamas krijgt daar ook weer z’n kantoor op de Coolsingel met Paul zakkenvuller en Anja vuilnisbelt als penningmeesters.

 3. Dick Kraaij schreef:

  Zowel in Rotterdam en Barendrecht als Alphen aan den Rijn is gekozen voor een College met zo weinig mogelijk partijen om een meerderheid te vormen – hoe gek dat ook klinkt over 010 en 0180. In Alphen zou, gezien de verkiezingsuitslag, een coalitie van de vier grootsten voor de hand liggend zijn geweest. Na Nieuw Elan was GL daar de grote winnaar, maar overigens vormt het electoraat in deze gemeente (111.000 inwoners) een zeer ruime niet-links meerderheid. In plaats van daarvan zette men de VVD (tweede partij en zeker geen verliezer tijdens de GR2018) opzij. Het College bestaat daar uit Nieuw Elan, CDA en GL (21 zetels). Argument: dat versterkt de dialoog met de oppositie in de Gemeenteraad (18 zetels), die dan ook nog wat in de melk te brokkelen houdt. Nog steeds heb ik hierover gemengde gevoelens.

  Te hopen valt dat Hannibal gelijk heeft met zijn voorspelling dat het 010-College het Nieuw Elan van die stad nog wel eens nodig zal kunnen hebben. Het zal afhangen van de mate waarin het Duisterberg-Rosenbruller-akkoord is dichtgetimmerd, en ik proef aan de Coolsingel een geheel andere intentie dan in het Groene Hart. Landelijk heeft het kabinet de PVV niet of nauwelijks nodig.

  Al met al is de situatie in Barendrecht en Rotterdam is toch wel erg verschillend van die in Alphen. De afkeer van de neorealo’s is daar zo groot, dat men gaat besturen met een ongehoord groot aantal partijen. De nationale coalitie bestaat uit vier partijen. Een aantal dat tegelijkertijd zo klein mogelijk is en historisch gezien ongehoord groot. Dat de “moeilijkheden” waar de Regentenpartij allerwegen om vraagt gaan komen, is voor deze Zwarte Maandag een schrale troost.

 4. Cool Pete schreef:

  Het gaat ze om het in handen houden van de macht :
  de meest uiteenlopende partijen, met heel verschillende partij-programma’s,
  verraden alles waar ze voor staan, en willen – heel toevallig – allemaal hetzelfde …..
  De macht in Rotterdam = in Den-Haag = In Brussel : het “EU”-konstrukt.
  Overal moet een combinatie aan de macht zijn, die bovenstaande in stand houdt.
  Alles en iedereen die dat kunnen bedreigen, moet buiten spel gezet worden.
  Zo doen ze dat.
  “EU”-konstrukt = totalitaire heerschappij.

 5. Piet Karbiet schreef:

  Maar het Partijkartel bestaat niet. Wat een wanvertoning.

 6. D. G. Neree schreef:

  dus links werkt liever samen met DENK en NIDA dan met Leefbaar.

 7. Carthago schreef:

  @D.g.Neree.De linkse antifa’s werken het liefst samen met de denk en nida nazi’s omdat ze hopen ooit als laatste opgevreten te worden.