DE WERELD NU

Ram. Bam! ChristenUnie in Binnenhofse kop-staartbotsing over Wilders

Fractieleider Gert-Jan Segers huilt mee met de wolven in het Lodewijkse Enge Bos. Daarmee is van alles mis. Strategisch, inhoudelijk, verstandelijk en moreel. (Met update, scroll down)

Segers heeft een- en andermaal laten blijken de communicatie van Geert Wilders niet te (willen) begrijpen. Roept Wilders dat de Tweede Kamer een nepparlement is, dan gaat Segers daar vooral formeel-juridisch op in. Voor argumentatie verwijs ik verder graag naar mijn stukje “Nepparlement? Natuurlijk … !” van 21 september.

Net als zijn voorganger Arie Slob, denkt Segers waarschijnlijk dat zijn voltallige achterban geregeld behoefte heeft aan een portie stevige kritiek op de PVV. Dat is echter nog maar de vraag. Bovendien kunnen met deze beeldvorming potentiële kiezers met een cultureel-rechtse inslag worden afgeschrikt. Ik gebruik bewust de term cultureel-rechts, omdat veel zgn. rechtse kiezers op sociaal-economisch gebied helemaal niet zo rechts zijn. Integendeel, ze willen betaalbare zorg, een redelijk sociaal vangnet, een PGB-systeem dat werkt en ze haten moreel failliete graaiende bobo’s, vooral die in Brussel en die van de PvdA van ooit de oude Drees, de vleesgeworden soberheid. Ook win je op deze manier geen kiezers terug die al naar SGP, VNL, VVD, PVV of misschien CDA zijn vertrokken.

In zijn kennelijke haast om — in navolging van Ruttes sluwe en leugenachtige vice Asscher, tevens (wind)handelaar in sociale *kuch* zaken — Wilders de les te lezen over ‘Geldermalsen’ et al., houdt de kersverse CU-leider vooral zélf te weinig afstand en is-ie betrokken geraakt bij een onverkwikkelijke kop-staartbotsing in de politiek-correcte file op het Binnenhof.

Is het pluchegeilheid? Willen Segers c.s., voorsorterend op Rutte III, regeringsfähig c.q. foppositioneel blijven? Dat is niet per se slim.

PVV-achtig gedachtegoed is tamelijk wijd verbreid in ‘bestuurderspartij’ ChristenUnie. Men verschilt vooral van mening over de strategie. Segers’ partij is absoluut niet enthousiast over verdere uitbreiding van de EU; nieuwe toetreders moet het in ieder geval zo moeilijk mogelijk worden gemaakt. De CU is tegen toetreding van Oekraïne tot de EU (deze kwestie is een apart blog waard). Ze was tegen de euro überhaupt en tegen toetreding van Italië en Griekenland toen die valuta er toch wel zou komen. De standpunten ter zake waren uiterst degelijk onderbouwd. Eigen roem stinkt, maar de kwaliteit van de kritiek was zoals we in christelijke kringen gewend zijn. Ook binnen de SGP en — wellicht in iets mindere mate — bij het CDA staat het politiek-wetenschappelijk denkwerk op eenzaam hoog niveau. Enfin, de meest zwartgallige eurocritici en -sceptici hebben inmiddels hun volledige gelijk gekregen. De ChristenUnie heeft een eigen onderzoek laten doen onder leiding van professor Graafland naar de invoering van een alternatief voor de euro (geen Gulden 2.0 voor Nederland sec, maar eerder een soort Hanzemunt samen met lidstaten als Duitsland, Oostenrijk en Finland). De CU is feite tegen de EU an sich; het is meer een pro-EEG-partij. Vanaf Amsterdam 1997 ging het fout. Verblind en gedrogeerd in de booming economy van de glorious nineties hobbelde de politieke goegemeente achter Delors aan. Cultuurpessimistische stemmen werden tot zwijgen gebracht. Pechtoldisme avant la lettre (Brinkhorst heette iemand, geloof ik, in die dagen) en geperverteerd EUnilever-kapitalisme heersten.

De ChristenUnie is verder, hoewel pro-vluchteling, beducht voor wat ons grondgebied allemaal weet te bereiken. Meer binnenskamers dan openlijk maakt men zich grote zorgen over het heersende Merkelisme. CU-politici beweren dat asielzoekers die geen vluchteling blijken te zijn, weg moeten – op de keper beschouwd een populistisch standpunt aangezien ‘populistisch’ goeddeels samenvalt met ‘onhaalbaar’. De Polder kent immers de repeterende breuk van pardon op pardon op pardon op pardon op pardon op pardon. De ChristenUnie is ronduit islamkritisch, hoewel de godsdienstvrijheid uiteraard heilig is. Naarmate islamisme en jihadisme gevaarlijker worden, ontkomt de partij er (puur op grond van haar eigen program) niet aan om bij te draaien. In de praktijk zal dan blijken dat de programmatische verschillen met de PVV verbluffend gering worden.

CU’ers (kader, leden, stemmers) zijn over het algemeen realisten. Ze hebben een goed gevoel voor wat werkt en niet werkt in het kader van de illusie die Maakbare Samenleving heet. Toch handelen ze daar vaak niet naar, zo lijkt het.

Wat is nu het belangrijkste bezwaar tegen de oproep van Segers aan Wilders om afstand te nemen van het geweld (of vermeende geweld) door demonstranten rond AZC’s? Eenvoudig dit: Wilders heeft een- en andermaal heeft verklaard tegen geweld te zijn. Uitsluitend via de macht van de stembus wil hij Nederland veranderen (lees: herstellen). Zo heeft Wilders verklaard dat eventuele brandstichtingen in moskeeën (eventuele, want hoeveel incidenten waren echt? Nagenoeg nul) buitengewoon zwaar bestraft moeten worden. Iets dat eigenlijk te ver gaat, want daders van minstens even ernstige misdrijven komen vaak weg met een taakstraf.

Telkens weer worden zijn standpunten en uitspraken geëxegeerd door de dominees van de Linkse Kerk, die een totaal ander denkkader hebben: misleid, heidens, pervers, (zelf)destructief, eurofiel, lijdend aan het Pechtoldsyndroom, populistisch bruinlinks, anti-christelijk, duivels. Maar bovenal en nooit uitgesproken zijn ze misschien wel doodsbang voor de demonie die achter de islam zit. Ook hun verschillen met ChristenUnie-mensen zijn zeer groot. Van ‘minder, minder’ en nepparlement tot ‘kom in verzet’ denkt iedereen precies te weten wat Wilders bedoelt: het allerslechtste. Bruinhemden 2.0 door de straten. Deportaties. En andere onsmakelijke Godwins. Maar niemand wil weten wat hij echt wil zeggen.

Segers c.s. kunnen hun energie (als ze toch een keer flink willen uithalen) beter op de beweging DENK van de afgescheiden PvdA-kamerleden Kuzu en Öztürk richten. Deze Erdogan-trekpoppen doen opruiende uitspraken die veel verder gaan dan de oneliners van “Tumor Geert” (pardon, zeg). Hoewel ik zeer huiverig ben voor een verbod op welke club dan ook, valt zelfs te denken aan strafrechtelijke maatregelen tegen deze islamofascisten, zoals uitzetting naar hun beloofde land Turkije.

Verder zou het Segers sieren als hij eens wat meer afstand nam van de Claudia de Breij’s, de Jeroen Pauwen, de Adolf Jansens, de Jezus Klavers en andere Grachtengordel-messiassen, de Bert Wagendorps, de Arnon Grunbergs. Afstand nemen van de narcist Frans “Te Wapen! Extreem Rechts is het Existentiële Gevaar!” Timmerfrans, van de schreeuwpsychopaat Guy Verhofstadt en andere doorgedraaide eurocraten. Als je dan tóch stukken ‘onhaalbare idealen’ in je pakket hebt, bereid dan eens agenda voor om de eurostalinisten te impeachen. Ze zijn allang te ver gegaan.

Wilders wordt verweten dat hij tweedracht zaait. Men (Segers ook?) ziet over het hoofd dat de PVV van Wilders slechts een reactie is op een tweespalt die er al is, als gevolg van meer dan veertig jaar mislukte integratie. Iets met #oorzaak #gevolg en #boodschapper #stenigen dus. Zucht.

Hoe vaak moet Wilders de gewenste manier van afstand nemen herhalen? En als hij dat doet, gelden de bezwaren die Hannibal aandraagt.

Ten slotte nog dit: een zijpad, maar niettemin een belangrijk element in deze discussie. André van Delft blogde er juist woensdagmorgen over. Als tegenstanders van nog meer immigratie en de islamisering van de samenleving willen demonstreren, wordt hun actie verboden of verbannen naar een desolaat oord op een tochtig haventerrein. Heeft law and order-mannetje Segers er wel eens over nagedacht waarom dat is?

Overigens ben ik van mening dat This is Appa naar de gevangenis moet en dat Ismo nooit mocht worden vrijgesproken.

UPDATE: Houdt u ook van positieve ontwikkelingen? Ik wel. Zeker op kerstavond zal ik niet nalaten het Goede Nieuws door te geven. Gert-Jan Segers vindt dat het COA bezig is het draagvlak voor de opvang van asielzoekers te verpesten. Hij zei dat donderdagmiddag voor de BNR-microfoon. Op termijn, voegt hij eraan toe (dat is dan weer te voorzichtig). Vanuit de kerstgedachte ga ik even niet uit van een cynische dubbele agenda. Door het COA de zwarte piet toe te spelen voor de weerstand onder de inwoners van Geldermalsen, kun je namelijk het College van B&W, dat onder vuur is komen te liggen, uit de wind houden. De keerzijde is dat de CU-leider volhardt in zijn onheuse beschuldigingen aan het adres van Wilders. Zijn PVV-collega zou de ‘middelvinger’ hebben opgestoken naar de ‘neem afstand’-eisers. Helaas zijn wat dat betreft de standpunten eerder verhard. Enfin, elders op deze site legt Hannibal uit hoe ernstig de lokale regenten gefaald hebben. Vanuit zijn stuk klikt u ook door naar Joost Niemöller. Heerlijk, dat internet. Geweldig, zo’n door het ijs gezakte PvdA-regent.

2 reacties

  1. Cool Pete schreef:

    Aardig artikel.

    Wilders heeft het altijd goed gezien.

  2. Vincent schreef:

    Ontwaak eens uit de ´jaren zeventig´. Je hebt nog steeds de mindset, Hetzelfde, redeloze fanatisme.