DE WERELD NU

Racisme is verwerpelijk, ook anti-Vlaams racisme

racisme

Het is opmerkelijk hoe weinig ook ervaren journalisten onderlegd zijn in de wijze waarop agitprop functioneert, en hoe door racisme tweezijdig te maken het eerder verergert dan bestreden wordt.

Na twee racistische incidenten op korte tijd ziet het overwegend links commentariaat het bewijs van hun onderbuikgevoelens: something is rotten in the state of Flanders. Als je op sociale media kijkt, zie je dat elk incident een zure oprisping van anti-Vlaams racisme teweegbrengt. Het commentariaat denkt dat door aan zelfkastijding te doen, het racismeprobleem zal opgelost worden. Het verergert alleen maar.

Inleiding
Handjes kappen, de Congo is van ons!“, dat zongen twee dronken jongemannen naar drie zwarte festivalgangers. Een storm barstte los. Vreselijk racisme! Het kolonieverleden is niet verwerkt! Nu, het slachtoffer is in deze ook niet zuiver op de graat, Er kan nog gezegd worden: het gaat hier over dronken jongemannen en er is ook een element van uitlokking.

Dat kan niet gezegd worden van het geweld in Aarschot. Wat gebeurde kan niet door de beugel. Het is levensgevaarlijk om iemand op de sporen te duwen. De zwarte jongeman kon overreden worden. De persoon in kwestie is gerechtvaardigd opgepakt.

Bert Bultinck, hoofdredacteur van Knack, kroop in zijn pen. “Racistische stereotypen zitten in het Vlaamse DNA ingebakken” en “witte Vlamingen zijn bang voor een “remplacement” door niet-witte Vlamingen“, schreef hij. Anders dan mijn mede-Twitteraars denk ik niet dat je DNA hier letterlijk moet interpreteren. Nee, Bultinck bedoelt heus niet dat Vlamingen door hun etniciteit racistischer zijn dan anderen. Nee, hij heeft het over de Vlaamse aard as such dat racistisch is. Dat is niet veel beter.

Het patroon is wel duidelijk: er is een racistisch incident, in real life of op sociale media, er is (al dan niet opgeklopte) verontwaardiging waarna een vorm van zelfkastijding en mea culpa volgt. Het linkse denken is ziekelijk bezig met het identitaire, zeker het raciale of etnische, en ziet overal racisme en onderdrukking.

Er is geen enkele ruimte voor nuance. De Vlaming an sich wordt veroordeeld als een onherstelbaar, niet te redden verdorven persoon. Een vergelijkbaar incident maar met een dader van een andere achtergrond wordt er minder gewezen op diens etniciteit, als het niet anders kan dan wordt er vooral herhaald dat niet alle mensen met die achtergrond zo zijn. De Vlaming krijgt die behandeling niet. Dit laat zijn sporen na in het publiek beeld van Vlamingen.

Flamands, dat zijn racisten
Na elk racistisch incident heb ik Twitter afgeschuimd. Ik heb gezocht op de term “flamands”. Waarom flamands? Omdat dit een scheldwoord is dat bekend is in de publieke cultuur, zeker in het Franstalige landsgedeelte en onder Brusselaars. Zo heeft de telecomoperator Mobile Vikings “Flamands” gebruikt als scheldwoord in één van hun advertentiecampagnes. Ook op Waalse scholen is “sale Flamand” een vaak gebruikt scheldwoord.

Als je op dit woordgebruik wijst, word je makkelijk uitgemaakt voor kaakslagflamingant. N-VA ondervoorzitter Sander Loones beweerde zelfs dat ‘flamand’ geen scheldwoord is maar staat voor iemand die werkt. Spijtig genoeg is dat niet zo in werkelijkheid.

Ik heb onder de hastag #flamandsisookracisme een aantal posts verzameld waarin men uitsprak over die flamands. In geen enkel is dit in positieve bewoordingen. Er zijn Franstalige tweets maar ook Nederlandstalige tweets. De meesten ervan zou je kunnen classificeren als anti-Vlaams racisme.

Laat deze bloemlezing beginnen met de minste erge vorm van anti-Vlaams racisme: dat van de veralgemening en stereotypering.

Niet verwonderlijk na de twee racistische incidenten is de meest voorkomende veralgemening dezelfde die Bert Bultinck ook maakte: Vlamingen zijn racisten, al dan niet gepaard gaande met krachttermen als “merde” en “putain“. Vlamingen associëren met racisme is al zo gemeengoed dat een Twitteraar opmerkte dat dit niet eens verrassend is.

Vele mensen gaan hier amper tegenin. Het wordt zelfs geliket en gedeeld. Dit bestendigt alleen maar de idee dat enkel Vlamingen racisten zijn. Zo was er ook een incident met een hoofddoekdame. Ook al was nog niets bekend wie de dader was, volgens een Twitteraar was het een uitgemaakte zaak: een Vlaming.

Flamands, de kankercel van dit land
Ik ga nu een trapje hoger. Dat van de grove scheldpartijen. Als je oren al tuiten van de putain’s en merde’s van hiervoor, dan adviseer ik je deze sectie over te slaan.

Zo hoor je dat Vlamingen een stuk vuil zijn. Of wat denk je van deze: Vlamingen zijn niet in staat van iemand te houden, een puur haatdragend volk. Het zijn allemaal facho’s (fascisten), zegt een ander. Als je met iemand oneens bent, dan zeg je gewoon: “ga een Vlaming pijpen“.

Maar het kan erger. Vlamingen vergelijken met kankercellen, dat is erger dan de zwammenuitspraak en mestkeversuitspraak die je van bepaalde politici hoort over Vlaams-nationalisten. Of wat denk je van deze, kort en krachtig: “fuck de Vlamingen“. Vlamingen met een zongebruind tintje? Die kanker-Vlamingen zijn niet zo geboren en mogen dat niet hebben.

Kwalijker zijn de verspreiding van valsheden en oproepen tot geweld. Zo beweert deze Congolees dat de Vlamingen aan de basis lagen van de Congolese massamoord. Nochtans is het algemeen geweten dat de koninklijke familie Franstalig is, en dat in de 19de eeuw alle hoge pieten Franstalig waren. De Congolese massamoord is Franstalig, punt. Historische feiten doen er niet toe als je Vlamingen haat.

Die Vlamingen? In de vuilbak, symboliseert een ander. Er is één bepaalde kwaadaardige Twitteraar die zijn hekel voor Vlamingen niet onder stoelen of banken steekt. Hondenvolk, noemt hij Vlamingen. Die spreekt zelfs van uitroeiing (de originele tweet is al door Twitter verwijderd). Je kan niet racistisch zijn tegenover Vlamingen, gelooft die persoon.

Conclusie
Kortom, Vlamingen worden door een heel pak mensen gehaat, niet geprezen. Ze ventileren dit ook zonder schroom op sociale media. Er is geen enkele journalist die deze haattweets op de voorpagina gaat zetten. Dat is een jammerlijke zaak.

Ik kan er niet omheen en dat is het profiel van de Vlaminghater: in meerderheid allochtoon. Ja, allicht zal sommigen allochtonen een negatieve ervaring hebben met een Vlaming. Allicht zullen allochtonen zich sympathiseren met de slachtoffers bij mediagenieke racistische incidenten. Dit is geen excuus om gore tweets op het internet te smijten.

Wat kwalijker is, is dat Bert Bultinck die haatgevoelens juist voedt met zijn ondoordacht DNA-discours. Daarmee heeft hij niet alleen de modale Vlaming in het harnas gejaagd, maar hitst hij de Vlaminghaters nog meer op door hun denkbeelden te bevestigen en hun anti-Vlaams racisme aan te wakkeren. “Zelfs Vlamingen zeggen zelf dat ze racisten zijn!” denken ze. Dat staat haaks op de bedoeling van een editoriaal.

Bij lezing van deze blog is de standaardreactie om haatgevoelens te kweken t.a.v. de haters, deze is foutief. Nee, Vlamingen zouden wat assertiever moeten worden. Ja, #TotHierEnNietVerder. Ja, deze haattweets zijn even nieuwswaardig als die twee andere racistische incidenten. Ja, allochtonen dienen met dezelfde standaarden gemeten worden als autochtonen. Ja, opinies mogen dit anti-Vlaams racisme aan de kaak stellen net als racisme gericht op allochtonen. Racisme is verwerpelijk, ook anti-Vlaams racisme.

Maar bovenal leert dit twee lessen: ten eerste, racisme is niet exclusief voor één bevolkingsgroep en ten tweede, de media heeft een belangrijke rol te vervullen in de tempering van de racistische haatgevoelens, ongeacht de bevolkingsgroep die het bezigt. Iets anders zou… racisme zijn.


Dit essay verscheen eerder op het Blog van de Mondige

3 reacties

 1. IA schreef:

  Tot een jaar of drie geleden was kleur voor mij geen punt. Nog steeds niet. Mits men rood is. Dan kots ik op je. Of wit en blauw… Dan ook. Want pro of anti piet… Collectivisten, statisten, idioten zijn we allemaal.

 2. Johan P` schreef:

  Ik zie dit probleem toch echt als slechts een onderdeel van een groter probleem: het niet aflatende rascisme naar alle blanken toe.
  Men kan er lacherig over doen en blijven beweren dat de ‘remplacement’ een sprookje is, maar puur kijkend naar de cijfers, de demografische ontwikkelingen en de uitspraken van de politici dam is er geen enkele twijfel meer mogelijk dat een volledige uitroeing van blanken in hun eigen thuislanden, het Europese continent, het doel is van de huidige politiek.

  En is rascisme echt altijd slecht? Ik blijf van mening dat er aantoonbare, wetenschappelijke bewijzen zijn dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de verschillende rassen en dat het in sommige gevallen gerechtvaardigd is om daarom soms onderscheid te maken. Niet op individueel niveau, maar op grotere schaal wel degelijk. Het probleem is dat de meeste mensen tegenwoordig blijkbaar het verschil tussen statistiek en individuele gevallen niet meer kennen.

 3. Yael.K schreef:

  Welke aantoonbare wetenschapppelijke verschillen als ik het vragen mag? Als u het verschil al niet weet tussen Ras en Etniciteit hoe kunt u dan racistische wetenschap begrijpen ontworpen door Blanke wetenschappers die een foute interpretatie geven van Intelligentie?

  Waarbij er bij hun onderzoek totaal geen rekening is gehouden dat duizende cellen en genen betrokken zijn bij Intelligentie in combinatie met demagogische, en andere sociale factoren. Dat er geen gen is dat zowel ras als IQ regelt. En dat de zogenaamde pseudo “ onfatsoenlijke ” wetenschap steeds de basis is voor onderscheiding” racisme”.

  De Bell curve waarop jij jou wetenschappelijke bevindingen waarschijnelijk op baseert is controversieel en een politiek incorrecte theorie. En een Nazi ideologie. Als je de wetenschap beter had bestudeerd dan zou je weten, dat het menselijk genoom nu al een heel stuk is ontcijferd en dat die theorieën achterhaalt zijn. En het zijn theorieën niks statistieken. En oh ja les nummer 1 er is 1 “ras” het menselijk “ras” en er zijn verschillende “etniciteiten”. Ik als “kleurling” heb namelijk een nier afgestaan om het kind van mijn blanke buurman te redden. En het matchte en is gelukt. En waarom zou je racisme goed moeten praten om je superieur te kunnen voelen ? Aan wie ? Aan mensen met een andere huiskleur dan blank?