DE WERELD NU

Privacy-kletskoek – D66 doet het weer

Privacy

Hoe herken je een toekomstig dram-item van een politieke partij? Als er een mening wordt geïllustreerd met voorbeelden die niet kloppen, of hoogst irrelevant zijn. D66 maakt zich onterecht zorgen om de privacy van adolescenten.

Opvoeden is lastig tegenwoordig. Van ouders wordt geëist dat je je kinderen in de gaten houdt en ze desgewenst corrigeert, maar na een bepaalde leeftijd moet dat afgelopen zijn. En dan krijg je zaken als onderstaande:

Privacy

Wat willen de drammers? Een directe wettelijke grens van 16 waarna ouders niet meer zonder meer wordt toegestaan te zien wat een kind doet en wat gaande is op school. Dat klinkt netjes, maar het is onzinnig.

Het probleem met dergelijke exacte grensbepalingen is dat de realiteit zich daar niet naar voegt, en je het dus zo scherp niet moet behandelen. De NOS komt direct aandraven met een voorbeeld dat overduidelijk over de top is (dàt kun je ze toevertrouwen). Kinderen die nog gewoon schoolgaan van 16 zijn in veel opzichten nog gewoon kinderen. Als ze dat nog zijn tegen dat ze 18 worden dan is er wel wat mis gegaan onderweg, maar toch gebeurt dat. Ergo, tussen 16 en 18 beleven de meeste kinderen een traject waarin ze langzaam steeds onafhankelijker van hun ouders worden.

Dat is een gewenningsproces, voor zowel kinderen al ouders. Dat moet dus een natuurlijk verloop krijgen. Kinderen die hun onafhankelijkheid stukje bij beetje veroveren ontlenen daar ook een gevoel van eigenwaarde aan. Wetgeving die pats-boem de grens direct bij 16 legt is daarom niet alleen gedram, maar miskent ook nog eens de realiteit van opgroeiende pubers(?).

Het traject verloopt ook bij ieder kind niet even snel, of in dezelfde vorm. Dit miskent ook nog eens dat veel kinderen tussen 16 en 18 nog wel eens een beetje controle kunnen gebruiken. Niet als dagelijks aanwezige ogen die over de schouders meekijken, maar desalniettemin als een stok achter de deur die mogelijk verantwoording vereist.

Overigens kwam uit het verhaal waar de NOS mee kwam naar voren, dat allerlei zaken als absentie ook werden gemeld. Is dat slecht? Alleen in het extreme geval van een 18-jarige die uit huis woont en nog onderworpen is aan zo’n volgsysteem (vooral een middelbare school-systeem). Dat was in de tijd dat kinderen veel jonger het ouderlijk huis verlieten dan tegenwoordig al een tamelijk zeldzame situatie. In de huidige dag lijkt het me simpelweg te weinig voor te komen om daarop gebaseerd beleid te ontwikkelen.

Dit voorstel is in zijn uiterste vorm een bedenkelijke poging tot ingrijpen in de relatie tussen ouders en kinderen. Het argument privacy wordt hiervoor misbruikt. Dat zou je dienen te beseffen, en alleen daarom al niet moeten willen.

6 reacties

 1. Karina schreef:

  Zolang ze nog inkomensafhankelijk zijn van hun ouders, zullen ze ook moeten accepteren dat ouders bepaalde dingen wil weten of controleren. Zodra ze uit huis zijn en voor zichzelf zorgen, dan is de taak van de ouder volbracht (mits het gezin er anders over denkt… dus niet wat D66 ervan vindt).

 2. Voight-Kampff schreef:

  Deze actie van D66 is slechter een zet (voorheen referendum, orgaandonatie, sleepwear) in het machtsspel tussen staat en volk.

  Het probleem hierbij is dat het merendeel van het volk dit spel niet begrijpt. En de minderheid niet georganiseerd is en zelfs niet op de hoogte is van het principe van volkssoevereiniteit als absolute macht binnen een samenleving.

  Het is ronduit stuitend om te constateren dat, op een enkele uitzondering na, iedereen redeneert dat de staat de Nederlandse soevereiniteit heeft overgedragen aan de EU. Een onnozelere fout is niet te maken, want een staat beschikt niet over soevereiniteit. Het individu is soeverein; het zelfbeschikkingsrecht is niet overdraagbaar gezien de lettergreep ‘zelf’. De staat is autonoom. Er kan dus uitsluitend gesteld worden dat Nederlandse autonomie is overgedragen aan de EU.

  Samenvattend: iedere verzet van het volk tegen de staatsmacht is nutteloos indien de basisbegrippen niet worden beheerd, de tegenstander niet is geïdentificeerd en men niet centraal is georganiseerd.

  Soevereiniteit is hierbij het leidende begrip!

 3. Voight-Kampff schreef:

  Beheerd = beheerst

 4. Erik schreef:

  Het voorstel lijkt liberaal maar is het allerminst.
  Ouders blijven verantwoordelijk voor minderjarige kinderen, de maatschappij heeft veel last van jongeren waarvan de ouders hun verantwoordelijkheid weigeren te nemen.
  Voor gewone aardige en soms stoute kinderen lijkt het verder een non probleem.
  Nep liberalen dus.

 5. Lucie schreef:

  D666 moet zijn grote b.. houden,als er één partij is die totaal maling heeft aan privacy is het wel D666.

 6. Johan P schreef:

  Ik ben het eens met Karina.
  Zolang de kinderen nog thuis wonen en alles door de ouders bekostigd wordt zijn ze financieel afhankelijk. Dat geeft ouders het recht en de plicht om bepaalde zaken in de gaten te houden.
  Overigens is de leeftijdsgrens van 16 onzin, want dan zijn de kinderen nog steeds minderjarig en zijn de ouders wettelijk aansprakelijk en verantwoordelijk, uds ook in dat opzicht is het niet meer dan normaal dat ze de kinderen in de gaten houden.

  Vanaf 18 jaar is het anders, maar wat mij betreft: zolang ze bij de ouders inwonen en financieel afhankelijk zijn van de ouders betekent dat gewoon dat ze een deel van hun rechten opgeven.
  Als ze ten volle willen genieten van al hun rechten dan dienen ze ook alle plichten te dragen, dus vanaf het moment dat ze meerderjarig zijn EN uit huis zijn gegaan mogen ze het van mij helemaal zelf bepalen.