DE WERELD NU

Politie – hypocriete korpschef zou weg moeten

Politietop, politie

Eerder deze week was er grote ophef door een onderzoek naar de wijze waarop de politie misdrijf-statistieken oppoetst. Het werd snel stil.

De politie heeft lofwaardig gepoogd zich aan nieuwe omstandigheden (cybercrime etc) aan te passen, maar de prioriteiten zijn bijna onmerkbaar veranderd en nu worden er traditionele taken verwaarloosd ten faveure van dingen die directer in de publiciteit komen. Dat is geen geringe kritiek, maar onze eerder verslaggeving hierover (links onder dit stuk) geeft voldoende rechtvaardiging dit zo te stellen.

Korpschef Akerboom belooft nu het te onderzoeken en ontkende en passant dat er structureel iets gaande zou zijn. Mogelijk valt het hemzelf niet langer op, maar dat de politie niet langer is wat zij pakweg dertig jaar geleden geacht werd te zijn is voor elke neutrale toeschouwer zonneklaar. De klachten zijn niet bepaald van gisteren, wat ongetwijfeld ook de aanleiding van het onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico was dat De Groene publiceerde. Circa 1200 van de 1500 ondervraagde politiemensen constateerden:

.. criminaliteitscijfers een slechte weergave van de werkelijkheid.

Dat zijn vernietigende cijfers die de korpsleiding dienen te alarmeren – als het voor hen nieuw zou zijn. In plaats daarvan was de reactie wat je noemt lauw. De voorbeelden waren pijnlijk genoeg voor een betere reactie:

Zo vertelt een agent van de eenheid Amsterdam over een bende die achter elkaar autoruiten insloeg, in de hoop op buit. Als er niets uit een auto werd gestolen, moesten de agenten de inbraak van hun leidinggevenden noteren als ‘vernieling’. Op papier valt dan het aantal autokraken lager uit.

Wat je zo krijgt is niet onwaar, maar de waarheid is het evenmin. Het is een bureaucratische manier om statistieken waardeloos te maken en er daardoor naar eigen inzicht gebruik van te maken. Ergo: slechts de korpsleiding heeft hier nog baat bij, en het is precies die korpsleiding die nu lauw reageert door een onderzoekje naar concrete feiten aan te kondigen.

Al bij de eerste berichten over deze scoop van De Groene was de reactie van Akerboom suspect: hij vroeg om namen en rugnummers van de critici. Als je iets de kop wilt indrukken is dat de meest duidelijke aanpak, en geen van de 1200 politiemensen die aangaven dat er iets niet deugt kwam er nog mee in de openbaarheid. Dat de politietop aangeeft dat elke kritiek zal worden beschouwd als nestbevuiling zou voor de voor de politie verantwoordelijke bestuurder reden dienen te zijn voor een hartig woordje met Akerboom. Wellicht is dit zelfs een reden voor ontslag.

Tenzij vanzelfsprekend de transformatie van de politie van beschermer van de man in de straat naar verdediger van overheid en verkeerstaken geaccordeerd beleid betreft? Het zou fijn zijn als de overheid dat eens zou communiceren, maar in plaats daarvan wordt alles in het werk gesteld deze ontwikkeling – die heel duidelijk herkenbaar is – zoveel mogelijk te ontkennen. Zelfs de NOS constateert dat:

Er wordt vooral gegoocheld met delicten die prioriteit hebben en politiek gevoelig liggen, blijkt uit het onderzoek van Investico. Zo kan een straatroof ook worden geregistreerd als ‘zakkenrollerij’ of ‘diefstal’, een woninginbraak waarbij de inbrekers via de schuur zijn binnengekomen als ‘inbraak in schuur’ en een mishandeling als ‘ruzie’.

Wat via deze omweg ook de rechtspleging weer beïnvloedt, aangezien rechters er steeds vaker de indruk aan over houden dat het goed gaat met de bestrijding van de criminaliteit, en dat hun eigen lakse attitude tegenover misdadigers effectief is. Jammer  alleen dat net zijzelf altijd weer de oncorrigeerbare gevallen voor zich krijgen. Dit is een sneeuwbaleffect dat niet onderschat mag worden. Plus dat:

.. wordt het doen van aangifte ontmoedigd, denkt de vakbondsvoorzitter. “Een agent zegt: ‘Ik snap dat u aangifte wil doen, maar ik zal eerlijk zijn: we gaan dit niet onderzoeken, want we hebben het hartstikke druk’.

Er is dus alle reden de gegevens die het CBS gebruikt sterk te wantrouwen.

Dit gaat niet goed. Dit moet anders. En dat betekent eenvoudig dat er een andere korpsleiding komen moet. Niet alleen zonder Akerboom, maar ten minste de helft van de huidige (overigens ook nog eens veel te brede) politietop zou dienen te vertrekken. Ook het toevoegen van enige doorgewinterde misdaadbestrijders die vanaf de straat zijn opgeklommen verdient aanbeveling.Al was het maar om een voor iedereen duidelijke prioritering van zaken te krijgen.

Dat daar de diversiteit binnen het korps het eerste slachtoffer van worden gaat is heel betreurenswaardig, maar moet in het licht van het grotere belang worden gezien. Mits men tenminste vindt dat integratie betekent dat mensen zich aan de traditionele Nederlandse normen aanpassen, in plaats van dat Nederland meer op de Derde Wereld gaat lijken. Dat klinkt vreselijk onaardig en vooringenomen natuurlijk, maar zo is het helaas wel.


Meer over de problemen met en bij de Nederlandse politie op Veren of Lood vindt u hier in ons dossier.

3 reacties

  1. Rob Wouters schreef:

    Wellicht heeft de politie haar goede daden, zoals deelname aan iftarmaaltijden, gesaldeerd met de aangiftes? De sterke stijging van dit soort belangrijke activiteiten, waar ondanks de toenemende werkdruk prioriteit aan wordt gegeven, zou dan de daling van de criminaliteit kunnen verklaren.

  2. Is het echt zo? schreef:

    Als Akerboom zou vertrekken komt er weer een nieuwe puppet die exact hetzelfde gaat doen. Daar durf ik vergif op in te nemen

  3. Gerrit Joost schreef:

    Een misdadiger is een door de rechter veroordeelde. De politie schuift ruim 50% van de aangiften in de prullenbak, het OM seponeert er op los, de rechter spreekt snel vrij wegens gebrek aan bewijs. Zo hou je weinig veroordeelden over. Doet de politie helemaal niets en/of spreekt de rechter alles vrij, dan is de misdaad nul. We gaan hier al aardig hard naar toe. Het is maar hoe je misdaad definieert. Als je aangiften meldingen gaat noemen, dan loopt het aantal aangiften terug. Hoera! (de EU heeft er ook een handje van om definities te veranderen en zo de zaken rooskleuriger voor te stellen. En ook het KNMI veranderde de definitie van hittegolf omdat het beter uitkomt bij de klimaatgekte). Als we voor de statistieken maar deugen.