DE WERELD NU

Politie heeft alle gezag verloren – het is om te huilen

politie 24

Tsjirp. Tsjirptsjirptsjirp. Verontwaardigde geluiden van een FB-account van een politie-agente. Die zichzelf REUEUEUEUZE zielig vindt.

Want ze is uitgescholden toen ze bezig was iets nuttigs te doen. Haar reactie? Klagen op Facebook. Want: ze snapt ‘het’ niet.

Twee agenten zijn zaterdag door meerdere voorbijgangers flink uitgescholden toen zij hulp verleenden nadat er een ongeluk was gebeurd met een paardentrailer op de A28, bij Ermelo.

En dus werd de weg even afgezet. Of dat nodig was doet er eigenlijk niet toe – de politiemensen besloten dat het nodig was, en dat heb je je daaraan te conformeren. Maar nee:

„Mensen hebben blijkbaar allerlei redenen om langs de afzetting te willen. Mijn collega en ik vertellen dat het even niet kan en blijkbaar is het dan normaal dat je ons dan gaat uitschelden en beledigen,” aldus een verontwaardigde agent op de Facebookpagina van Politie Veluwe-West. Ze vervolgt: „K*twijf, k*tpipo, mongool: een kleine greep van de woorden die we naar ons hoofd geslingerd kregen.”

Kregen die mensen een bon wegens obstructie van hun werk en belediging van een ambtenaar in functie? Al evenmin. Stel je voor dat die mensen dan nog harder waren gaan schelden. Húúú.

Het vervelende is dat als dit incident iets laat zien, het is dat niemand politiemensen nog serieus nemen wil. Korte lontjes? Korte lontjes zijn laffe kletspraat voor menen die bang zijn hun gezag te moeten uitoefenen. Bang om er achter te komen dat dat verdwenen is. Maar deze vrouwelijke agente is zelfs dat stadium al voorbij: ze wéét dat ze minder gezag heeft dan nodig is. Dus klaagt ze zelf op Facebook over haar frustraties, in plaats van de scheldende passanten een vette prent te geven en de zaak te bespreken met superieuren die dit willen begrijpen.

Het is een gevolg van minstens dertig jaar degeneratie van de normen en waarden binnen het politiekorps, dat diverser, invoelender en ‘klant’vriendelijker worden moest. En daarvoor niets beter wist dan haar gezag in te leveren. Het probleem met gezag is namelijk dat er altijd een moment komt dat je dingen moet afdwingen als vriendelijk vragen niet helpt. Als je dan niet langer de middelen, mogelijkheden of statuur hebt dat te doen, is je enige alternatief vanachter een boom nummerborden te fotograferen en eventuele onbetaalde boetes bij nette goedwillende burgers met groot vertoon van macht te komen incasseren. Maar de individuele agent wordt als eerste een lachertje.

Gut, precies de situatie waarin de politie thans verkeert. Wie denkt dat het een ongelukkige samenloop van omstandigheden is dat het verlies aan gezag vergezeld ging van een klantvriendelijker attitude snapt niets van mensen, en niets van gezag.

Ondertussen zitten we er dus maar mooi mee. Want dan krijg je dus óók dit:

Een 83-jarige vrouw is dinsdag in Heerhugowaard op straat in het gezicht geslagen door een jongen. De vrouw had de jongen gevraagd of hij een beetje aan de kant wilde gaan op de stoep.

Dat dit lichtgetint tuig is doet maar weinig ter zake. Mensen die geen enkel ontzag voor anderen hebben omdat op dit gedrag vrijwel geen sancties staan, heb je werkelijk in alle maten en soorten. Wat dat betreft gaat de politie nog iets meemaken de komende decennia als hier verder niets aan gebeurt. Respect voor Nederlandse wetten en regels – en dus voor hun dienaren – ontbreekt volledig, en dat is logisch  Als ze deze jongen ooit vinden krijgt hij een foei-gesprek van 10 minuten. Misschien. En daarna weet hij voor de rest van zijn leven zeker dat de politie niets voorstelt.

Bejaarden en andere zwakken in de samenleving zijn hier de eerste slachtoffers van. Is de politie dienstbaar? Niet meer aan hen. Zij hebben een sterke arm nodig, geen zwak gepiep. De degeneratie van het gezag voor de politie treft hen als eerste, zij het met een omweg.

Omgekeerd moet je als politiemens wèl voor iedereen respect hebben? Evenmin als het soms ook van anderen wordt is dat realistisch. Er zullen altijd conflicten zijn tussen de uitoefening van officiële taken, en dat zo gewenste ‘respect voor de klant’. Wie niet begrijpt dat in zo’n geval altijd et belang van die officiële taken voor moet gaan heeft er niets van begrepen, en is incapabel er over te oordelen. De hoeveelheid sterren op je schouders en de maat van de pet op je hoofd doen er dan verder niets toe.

Samenvattend: de politie is net zo zielig als ze zichzelf laat zijn. Klagen helpt niet, er is niemand dan zijzelf die hier iets aan kunnen doen. Handhaving van de wet zoals die bedoeld is, zonder aanziens des persoons, zonder uitzonderingen voor wat voor kleurtjes dan ook, eerlijk en zonder zich iets aan te trekken van het gejank door van de werkelijkheid los gezongen politici over respect.

Na dertig jaar degeneratie zijn er twee opties: terug naar voorheen, of verder gaan op dit pad, met al het gejank dat daar bijhoort. Als den leiding van het politiekorps dat dat niet begrijpt.en niet meer doet dan lispelen over diversiteit, zal zij de zaken alleen maar erger maken. En zoals u hierboven zag is de situatie al tamelijk precair.

De politie moet hoognodig hervormd worden, maar niet in de richting waarin ze zich thans beweegt. Haar relevantie neemt nu al gevaarlijk af, en die kant moeten we echt niet uit. Want het idee dat politiegezag niet deugt, deugt niet.


Meer over de problemen met de politie en haar gezag vindt u hier.

 

24 reacties

 1. Juanito schreef:

  Naar wat ik gisteren weer heb gezien, is het niet alleen dat het politiekorps een stel loosers zijn, maar meer nog, een stel landverraders die zich hebben verkocht aan een bende corrupte marxistische stadhouders.

  Je laten gebruiken voor het meten met twee of meer maten?
  Laat dat maar aan die groot uitgerukte bende zonder hersens en moraal over.
  En straks niet janken, hè.

 2. Tommie schreef:

  Agenten zijn ambtenaren. Er loopt één lange lijn van het overgrote deel ervan dat tijdens de bezetting goed fout was naar het armzalige gespuis nu dat zich laat gebruiken om bejaarden van het Malieveld te verjagen.

 3. karton schreef:

  De politie ? Een bij elkaar geschraapt zootje van o.a. allochtonen, nauwelijks verstaanbaar pratend, én een stel blinde vinken die, zónder na te denken, exact hun opdrachten uitvoeren, hoe fout die ook zijn ! In WO-II noemde men hen NSB’ers !

 4. Eddie schreef:

  Duidelijk verhaal. De politie is echt mijn vriend niet, maar ik ben doordrongen van het belang van een effectieve en respect afdwingende sterke arm der wet.

 5. Fredjohan schreef:

  Gezag, autoriteit en (zelf)discipline zijn geen begrippen meer van deze tijd. Ze werden 50 jaar geleden als ouderwets afgeschaft. Ook overheden missen deze kwaliteiten. Daarom neemt de regering zijn toevlucht in zgn. coronamaatregelen, die ze laat controleren door halfbevoegde BOA’s. Deze vorm van indirect gezag zien we ook bij klimaatterreur en multiculti bevordering. Je kunt het ook ongrijpbare repressie noemen.

 6. Heniusz schreef:

  Niet alleen de politie heeft haar gezag verloren, eigenlijk logisch na decennia van pappen & nathouden, pamperen en (last but not least) het voortdurend verlagen van normen om maar vooral “inclusief” en “divers” te worden, ook de hele overige justitiële instanties hebben totaal geen gezag meer. Het is te makkelijk om de recente reorganisatie van de organisatie als hoofdoorzaak aan te wijzen, maar het staat buiten kijf dat het niet helpt het geschonden “gezag” en “vertrouwen” te hervinden.

 7. Jantje schreef:

  Zelf ben ik opgegroeid met Bromsnor.
  Het komt gewoon omdat smerissen geen backup van hun meerderen krijgen en al helemaal geen backup van de politiek. Al jarenlang.
  Moet je eens kijken wat er gebeurt als er een smeris alleen al zijn pistool moet trekken en een schot lost.
  Waanzinnig!
  Die straatdienders staan daar maar mooi en hun chefs en politici vanuit hun ivoren toren maar met dat vingertje wapperen. Stelletje witteboordencriminelen.

 8. carthago schreef:

  De plisie schijt in den broek voor de mening van de bruinhemden van de getinte sorosNpo en de aluha hakbar rechtspraak,
  Als dit zo doorgaat vragen ze straks nog om beveiliging voor de uitoefening van hun beroep .

 9. Karina schreef:

  Ik denk niet dat ik een politieagent (zonder consequenties) kloothommel mag noemen.
  ik ben niet getint genoeg.

 10. Ravian schreef:

  Orde en gezag zijn een basisvoorwaarde voor een functionerende maatschappij.
  Justitie en politie zijn dus broodnodig, maar het schort in Nederland nogal aan het functioneren van beide.
  De primaire reden hiervoor is een OM dat overheerst wordt door activistische D66 socialisten, en een politietop bestaande uit politieke hielenlikkers.
  De gevolgen hiervan zijn inmiddels ook in het agenten korps gearriveerd; een flink deel van de hedendaagse “diverse” agenten is corrupt of gewoon niet capabel, en het hele korps laat zich net als gedurende WW2, onder het moto “befehl ist befehl”, door de politiek gebruiken om in plaats van de wet politiek beleid te handhaven.
  Een flink deel van die klophouten kent het wegenverkeersreglement geen eens, laat staan dat ze de wet die ze moeten handhaven kennen.
  Het Nederlandse politieapparaat bevindt zich op een hellend vlak, en glijd steeds sneller af richting anarchie.
  En zo’n domme muts die zich nu op FB over een gebrek aan respect beklaagd heeft geeneens in de gaten dat ze binnenkort niet meer simpelweg uitgescholden wordt maar gewoon op de motorkap van haar surveillancewagen wordt genomen.
  Het wordt tijd dat de betreffende dames en heren eens inzien dat ze tot hedendaagse NSB’ers verworden zijn, dat ze hun loyaliteiten en prioriteiten eens moeten herzien, voordat het te laat is.

 11. Hubertus Vicus schreef:

  In uniform met de kont omhoog in de moskee gaan liggen, trots zijn op een van de imam gekregen tevredenheidsbetuiging, iftarren, agenten die een taalcursus arabisch volgen zodat ze beter kunnen communiceren met de straatdealers… etc. etc.

  Dat zijn toch van die “dingetjes”…

  En het dan ook nog raar en onbegrijpelijk vinden dat de gemiddelde niet-islam burger in dit land het vertrouwen in de ” boys & girls in blue” verliest…

  Nou, ik vind dat niet raar en onbegrijpelijk.

 12. Xantil schreef:

  Door de aanname criteria bij de politie zijn er ondertussen niet veel potentieel geschikte agenten meer om nog enig gezag af te dwingen. Ze lijken meer op sociaal werkers.

  Tijd voor een 2nd amendment…

 13. Juanito schreef:

  Obsessief zijn onze politieke clowns bezig om die anderhalve meter flauwe kul door te drammen, terwijl deze belastinggeldverbrassers echt wel weten dat ze er naast zitten.

  We zullen de leugens uit Den Haag nooit accepteren, ook niet als meppende politieagenten op burgers worden afgestuurd.

 14. Peter Louter schreef:

  Het afnemend gezag van de politie is een symptoom van wat er in de samenleving aan de hand is

 15. Ravian schreef:

  @ Grapjas

  Ongetwijfeld, maar die blanke man wordt dan vervolgens WEL gearresteerd, krijgt daarna door een D66 rechter het hele wetboek naar zijn hoofd gegooid, en draait vervolgens de bak in, om daar enige tijd later weer van een strafblad voorzien uit te voorschijn te komen.
  Ondertussen heeft zijn ander helft het eigen huis in moeten ruilen voor een gehuurde achterbuurt flat, en is de hele familie, terwijl hij in de bak zat, al meerder malen aangerand door het soort tuig dat hij een paar klappen had verkocht.
  Als hij dan weer vrij komt ligt zijn gezin in de goot, is alles waar hij zijn hele leven voor gewerkt heeft foetsie, en kan hij met zijn strafblad een fatsoenlijke baan wel vergeten, waardoor zijn leven nooit meer iets gaat worden ook niet.
  De realiteit is gewoon dat “justitie” niet enkel in haar taak faalt, maar het de nette burger ook nog eens onmogelijk maakt om zichzelf en anderen tegen criminelen te beschermen.
  En degenen die deze situatie faciliteren zijn de NSB’ers in de blauwe uniformen, die zich op die manier ontzettend “populair” maken.
  Het huidige “gebrek aan respect” is gewoon het welbekende teken aan de wand, en elke Nederlandse politie agent(e) zou zich nu eens achter de oren moeten krabben en zich eens moeten afvragen waar hij/zij eigenlijk mee bezig is.
  Het opvolgen van bevelen ontslaat je niet van de eigen verantwoordelijkheid voor je daden.
  Als je jezelf laat misbruiken om in plaats van de wet beleid te handhaven, en daarmee het welzijn van de autochtone bevolking schaad, dan moet je niet huilen als je daar op gegeven moment de rekening voor gepresenteerd krijgt.

 16. Juanito schreef:

  De Nederlandse Kulturkammer opnieuw in het leven geroepen.

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nederlandsche_Kultuurkamer

  Maar nu inclusief politie en justitie.
  #GaafLand

 17. Ernie van de Wal schreef:

  De hedendaagse diender heeft alleen aandacht voor de burger wanneer die deze een bekeuring kan uitdelen voor een lullig verkeersovertreding of wanneer die brave burgers die (niet links) demonstreren in elkaar kan rammen.
  Als een burger aangifte wil doen wordt deze door de hedendaagse diender zo diep mogelijk geschoffeerd en druipt de lamlendigheid er vanaf.

  Dan moet zo een dienderwicht natuurlijk niet raar opkijken, als ze vaststelt dat ook keurige burgers haar bij het minste of geringste de huid volschelden.
  Uitgangspunt is dat de politie respect krijgt. Nu die politie dat respect verspeeld heeft, heeft die organisatie een enorm maatschappelijk probleem.

  Bovendien, van al die (allochtone) kinderen die nu al gewapend over straat gaan kunnen we nog een hoop ellende verwachten. Aangezien het OM ook hier de grote wegkijker is, gaat dit binnen 10 jaar maatschappelijke problemen opleveren die iets verder gaan dan de huidige drugsmaffia. Dit gaat heel zwaar ten koste van de veiligheid op straat.
  Met als gevolg, dat ook burgers zich gaan wapenen. Aan de politie heb je immers niets.

  Die jankdiender kan alvast beter een ander beroep zoeken. Kantoorambtenaar lijkt mij voor haar nog de beste keuze. Hoef je niet al teveel voor te kunnen en de afstand tot de maatschappij is daar nog het grootst.

 18. DeNiort schreef:

  Niet – alleen – “de” politie is het probleem.

  De GROOTSTE miserie is vrouwen-in-de-buitendienst. Iedereen weet dat ze fysiek de mindere zijn van hun mannelijke collega’s. En het lijkt of ze dat willen compenseren door onnodig (verbaal) AGRESSIEF op te treden.

  Een tijd geleden las ik over een meisje dat troosteloos was : ze wilde bij de politie maar mat slecht 1m59. 1 CENTIMETER te klein !!!! HAAR DROOM AAN DIGGELEN, snif… Zeg, Truttemie : MIJN DROOM was basketter worden in de NBA… Maar ga ik in de media bleiten omdat ik maar 1m75 ben ?

  Tegenwoordig maakt “men” iedereen wijs dat je “alles kunt worden wat je maar wil” en meisjes gaan daar grààg in mee, niet gehinderd door ook maar énige zelfkennis. Als je dit soort nonsens gaat geloven ga je vaak met je kop tegen de muur lopen.

  En nu nog eens naar die agentes-in-de-buitendienst : met wié ga je als agent liever de straat op : met een collega van 1m85 die 85 kilo weegt of met een meiske van 1m70 dat 65 kilo weegt ? Leer je beperkingen toch eens aanvaarden !
  En het simpele feit dat het een agentEEEEEEE (iemand die “menstrueert”, cfr J. K. Rowling) is die haar zwaar gekwetst zielke via (nota bene !) FACEBOOK gaat luchten zegt al genoeg. Geen haar op je borst, geen knip voor de neus waard. Geef dat kind een grote (zachte) ZAKDOEK ! En geef haar een functie in de binnendienst en haar collega een VOLLE GAST mee, ipv een KIND !

 19. Hannibal schreef:

  @DeNiort
  Ik weet het. Er waren best een paar vrouwen die OK waren in het begin. Maar ik heb als portier meegemaakt dat we de verplichte assistentie belden, en we twee langharige blondines kregen die ons toefblaften dat za nu ‘eerst even met die heren gingen praten’. 3 minuten later moesten zij ze ontzetten. ’s Ochtends bij de verplichte aangifte toch maar even gemeld dat dergelijke lipstickkipjes samen op één auto zetten niet zo slim was – daarna ook nooit meer gezien. Dit was ongeveer 30 jaar geleden, dus ik heb mijn tijdlijn op orde. 🙂

 20. George1984 schreef:

  Senioren afknuppelen en meisjes en vrouwen wegspuiten en het dan nog niet snappen? De politie is niet alleen het respect maar ook het verstand verloren. Dit hebben ze aan hunzelf te danken en nu huilie huilie doen en verontwaardigd zijn.

 21. Cool Pete schreef:

  Vergeet niet :
  de docenten en instructeurs op opleidingen en academie van de Politie,
  zijn links / marxistisch / anti-democratisch.
  En de goed-willende van de agenten, wordt door de leiding misbruikt.

 22. scherpschutter1943 schreef:

  Ik zit te genieten van al die mooie verhalen over de politie. Zijn bijna nog mooier dan die mooie verhalen van Baantjer met zijn De Cock met cock. De huidige verhalen zijn echt en geen fictie zoals bij Baantjer. Toch zie ik verschillen tussen de nederlandse politie en die van mariokko. Als een marokkaanse grootmuil met zijn met drugsgeld gefinancierde bolide naar marokko gaat, verandert hij op de ferrie vanaf almeria in spanje, naar marokko al in een ander persoon. Heel gedwee en met neergeslagen ogen overhandigt hij zijn paspoort aan de grensbeambte die hem meedogenloos controleert en hij zegt beleefd dank u wel als hij dat terug krijgt. Opgelucht vervolgt hij zijn reis. Hij wordt met zijn nederlandse kenteken maar met zijn marokkaanse kop, om de haverklap gecontroleerd (etnisch geprofileerd dus). maar daar hoor je deze marokkaan niet over klagen. Helemaal niets. Hij shceldt niet, maakt geen ruzie, steekt niemand over hoop. Stort zich niet in vechtpartijen, helemaal niets, zelfs steelt hij niets. Grote vraag, hoe zou dat nou komen, deze gedragsverandering? Heel eenvoudig. Het marokkaanse gezag duldt geen tegenspraak, dus ook op straat niet tegen de vertegenwoordigers van dat gezag. Gebeurt dat toch en er zijn van die heethoofden die dat proberen, dan is een gevangenisstraf van niet geringe duur het resultaat, maar dan in een marokkanse gevangenis met een regiem waar je nog niet dood gevonden wil worden. Dan begint het gejank dat de hgedetineerde ook nederlander is en graag zijn straf in nederland wil uitzitten. Buitenlandse zaken heeft er de handen vol aan. Ik zag, marokkaanse regering hou de poot stijf, net zo stijf als dat jullie dat doen tegen de nl.regering, dus zo soepel als een betonpaal en hou uw veroordeelden maar mooi zelf. De nl.regering en ambtenaren kan nog wat leren van de marokkaanse autoriteiten

 23. Hannibal schreef:

  @Karina
  Misschien als je een regenboogvlag om slaat? Ze willen altijd er bij horen, dus….

 24. Cool Pete schreef:

  Zo waren de zogenaamde “hooligans” op 21 en 28-6 bij Malieveld, Den-Haag,
  undercover Politie-agenten die amok moeten maken om demonstranten en anderen, vals te kunnen beschuldigen. Kijk maar goed naar de foto’s : het is zo duidelijk als wat.

  Zo doet dit partij-kartel dat … Linkse diktatuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.