DE WERELD NU

Pilletje van GL – een verandering van VN-verdragen

hoe een parlement de democratie af schaft

GL-Kamerlid Buitenweg wil een verandering van VN-verdragen om XTC te legaliseren. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik dat een uitstekend idee vind. Ik ben zelfs heel blij dat ze er over begint.

Boze reacties – dat je daar vanzelfsprekend niet aan beginnen moet – zijn zó EU, alleen dat is al een argument om er eens serieuzer over na te denken. Er is echter meer. Hierin komen twee zaken samen die waarlijk van fundamenteel belang zijn en waaraan echt iets gebeuren moet. In de eerste plaats wat Buitenweg zegt:

“Ik zeg het vanwege de volksgezondheid, maar ook omdat we iets moeten doen aan de beangstigend toenemende macht van criminelen.”

Dit is gewoon een feit. Alles dat alleen via het criminele circuit verkrijgbaar is wordt peperduur en tegenhouden lukt met vrijwel niets. Hoogstens gaat de prijs verder omhoog. Dit mechanisme is met en tijdens de Amerikaanse drooglegging (alcohol) overtuigend bewezen. Die drooglegging gaf de georganiseerde misdaad in de USA een opstoot waarvan de overheid aldaar nog steeds niet bekomen is. Maar dat is niet de belangrijkste reden waarom het voorstel van Buitenweg op mijn onvoorwaardelijke steun kan rekenen. De tweede goede reden zit in de laatste zin hieronder:

verandering van VN-verdragen

Dat tweede punt is veel belangrijker. Om het voorstel van Buitenweg kans van slagen te geven dienen verdragen van de VN te worden opengebroken. Letterlijk.

Buitenweg wil dat Nederland het initiatief neemt om de VN-verdragen over verdovende middelen te herzien. Volgens haar heeft de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gezegd dat de rangordes van schadelijkheid opnieuw bekeken zouden moeten worden. Buitenweg vindt dat de Nederlandse regering nu het moment moet pakken en openingen moet zoeken in “de vastgelopen discussie”.

“We moeten eerlijk bekijken wat die verdragen ons hebben opgeleverd. Vermindering van gebruik? Vermindering van misdaad? Ik denk van niet.”

De clou zit in het feit dat tot op heden eenmaal gesloten VN-verdragen geacht worden in marmer te zijn gebeiteld en ter bescherming in beton gegoten. En dan hebben we het ook over het VN-Vluchtelingenverdrag, de rechten van de mens die zich onstuitbaar hebben uitgebreid tot een onontwarbare kluwen en dat vermaledijde Marrakeshpact, waarvan door de voorstanders direct triomfantelijk geroepen werd dat we er nooit meer uit konden na ondertekening. Allemaal zaken die nog eens goed tegen de loep moeten worden gehouden en aangepast aan omstandigheden die de opstellers zich nooit konden voorstellen, maar waar we nu mee zitten omdat we denken dat het openbreken van VN-verdragen onmogelijk is en niet zou moeten kunnen.

Laat Buitenweg dat openbreken van die VN-verdragen alsjeblieft voor elkaar krijgen. Het schept een onmisbaar precedent, en het is daarom dat dit initiatief alle steun verdient. Over XTC gesproken! Ook al zal GroenLinks een groter tegenstander zijn van mijn perspectief op het openbreken van VN-verdragen blijken, dan ik ben van het plan van GL – dat wat mij betreft vooral een praktische invulling is van een probleem dat sowieso nooit had mogen ontstaan.

Of Buitenweg het besefte toen ze het op tafel legde betwijfel ik, maar het begin van een discussie over het openbreken van VN-verdragen is een taboe dat moeilijk doorbreekbaar leek voor Buitenweg hierover begon. Maar omdat het als progressief wordt beschouwd loopt het kuddevolk van de media er nu gedachteloos achteraan. Maar de geest is nu uit de fles, zodat het debat hierover enige kans op inhoudelijkheid krijgt. In deze hysterische tijden is dat een grote en niet te onderschatten winst.

3 reacties

 1. Carthago schreef:

  Hoopvol bericht van marracash GL ,uniek.
  De red pill van GL is dus …XTC.Nooit geweten.

 2. Jan schreef:

  Trump is al druk de vn te breken

 3. Johan P schreef:

  Sowieso moet er een eind komen aan verdragen met oneindige looptijd.
  Ieder verdrag zou een looptijd van 10 jaar moeten hebben waarna de deelnemende partijen kunnen kiezen voor verlenging, herziening of helemaal uitstappen