DE WERELD NU

Philip Huff is een domme man en dat is irritant

Philip Huff

Philip Huff is het levende bewijs van het feit dat een academische graad inderdaad geen garantie voor daadwerkelijke intelligentie is – dus wat dat betreft had hij misschien gelijk over mensen ‘geen academische credits geven’.

Philip Huff is niet zo’n slimme man. Curieus genoeg lijkt hij dat nadrukkelijk te willen bewijzen. Hieronder volgt een handleiding voor wie te lui was dat zelf na te vlooien.

Dat Huff een intersectioneel-feministisch weekdier is dat een blank (oeps! ‘wit’, natuurlijk) voetje hoopt te halen, en een schouderklopje verdienen wil van ‘patriarchaat’/’wit privilege’/’transfoob’-krijsende randstad-borderliners was me ook bekend. Maar dat hij daadwerkelijk niet kan lezen, dat is toch opmerkelijk voor iemand die twee studies met een diploma heeft afgerond (beiden aan de UvA, toch een beetje tennissen zonder net dus, maar soit).

Phil schreef een artikel in een echte kwaliteitskrant waarin hij de grond gelijk denkt te maken – hoewel stampvoeten niet hetzelfde is als dansen op iemands graf – met Jordan Peterson. U weet: de alt-right fascist, racist, transfoob en klimaatontkenner waarmee men het in verlichte Amsterdamse kringen zo moeilijk heeft. O, en Peterson is ook een seksist natuurlijk, die vrouwen blootsvoets en liefst ook zwanger in de keuken wil hebben. Bewijzen zijn niet nodig. Listen and believe,

De heer Huff schrijft dat Jordan Peterson een gemiddelde academicus is die geen credits verdient. Dat is niet geheel correct, maar Huff verschaft ons geen illustratieve voorbeelden. Dus gaan we zelf maar even op zoek. Drie minuutjes op the internets en we vinden wat relevante en geboekstaafde feitjes op https://jordanbpeterson.com/about/

 • Een betrekking als professor en onderzoeker aan Harvard,
 • 131 gepubliceerde onderzoekspapers,
 • waarvan al 5 gepubliceerd toen hij nog studeerde,
 • duizenden malen (10.425) geciteerd en zelf bijzonder meticuleus in het citeren van bronnen,
 • Vanaf 1998 full professor aan de Universiteit van Toronto.
 • Al decennia te zien op Canadese televisie (TVO) in zijn hoedanigheid als professor in de psychologie, kenner van de mythologie en klinisch psycholoog,
 • Gekozen tot één van de drie “most life changing professors aan de Universiteit van Toronto”. (He was nominated for five consecutive years as one of Ontario’s Best University Lecturers, and is one of only three profs rated as “life changing” in the U of T’s underground student handbook of course ratings.)
 • Een empirisch vast te stellen en empirisch vastgesteld succesvol schrijftherapie-programma genaamd “The Self Authoring Suite”, opgezet in samenwerking met de Erasmus Universiteit dat de kans dat studenten in het eerste jaar uitvallen met 30% verlaagde; het meest effectief voor jonge mannen met een migratie-achtergrond (Michaela C. Schippers, Phd. & Jordan B. Peterson, Phd.).
 • Na het lijvige en bijzonder complexe Maps of Meaning, waarin hij onder andere probeert de wortels en oorzaken van totalitair fascisme probeert te doorgronden verscheen er van zijn hand een doorwrochte internationale bestseller (2 miljoen exemplaren verkocht en bijzonder goed ontvangen), wederom uitstekend geciteerd en verwezen. Niet unaniem positief ontvangen, dat zeker, maar dat is niet erg vreemd voor een figuur die zoveel controverse oproept bij niet erg slimme mensen (we noemen geen namen Philip), maar welzeker goed gerecenseerd. Verwijzingen naar Frans de Waal, Dostojewski, Nietzsche, Milton, Lao-Tse, Jung, Solzjenitsyn, Sokolov, Frankl en Goethe. Rijkelijk doorspekt met heldere illustraties verwijzend naar de grote religieuze en mythologische verhalen uit de wereldgeschiedenis en, quelle f*cking surprise, veel verwijzingen naar het Oude en Nieuwe Testament. Alsof die teksten en de scholastiek eromheen ook maar iets te maken hebben met de totstandkoming van de westerse wereld, de afschaffing van de slavernij (die al sinds er beschavingen zijn bestaat), of het concept van burgerrechten. Pfft. SGP-geneuzel, uiteraard.

Wat een ontzettende prutser die Peterson. Een broodschrijvertje. Broddelwerk. Geklungel in de marge. Nee, dan Philly H.! Een echte literaire zwaargewicht van internationale naam en faam.

Peterson ziet, als klinisch psycholoog en kenner van de grote religieuze en mythologische verhalen uit de wereldgeschiedenis, het belang van verhaal, drama, kunst, ritueel en literatuur voor het begrijpen van de menselijke conditie. Heel toevallig komt dat dus naar voren in zijn boek, met Bijbelse passages die dienen ter illustratie van la condition humaine, om het maar eens in goed Nederlands uit te drukken.

De heer Huff schrijft dat Peterson postmodernisme niet begrijpt. Dat is incorrect. Het mooie aan postmodernisme is dat correct of incorrect er niet toe doen, aangezien alles toch maar geconstrueerd en interpretatie is en er geen waarheid bestaat. Maar postmodernisme is blijkbaar wel correct. Zoals al gezegd: zoek niet naar logica of consistentie bij postmodernisten. Het probleem is niet dat Peterson postmodernisme niet begrijpt; het probleem is dat postmodernisten postmodernisme niet begrijpen. Er valt namelijk niets aan te begrijpen. Begrijpen zou een distinctie tussen waar en onwaar veronderstellen, en laat dat nu de claim to fame van het postmodernisme zijn: waarheid bestaat niet en alle datasets zijn op oneindige wijzen te interpreteren (maar gek genoeg is die claim wel waar en canoniek binnen postmodernisme?).

De heer Huff schrijft dat Peterson C16 incorrect omschreef tegenover zijn publiek. Een zeer ironische gang van zaken; en we weten hoe verzot Philip Huff is op ironie. Naast goedkeuring voor zijn zelfhaat als blanke heteroseksuele man — serieus, waarom pleegt hij geen harakiri als hij zo walgt van wie hij is? Echter, dat zou moed, vereisen, en ballen. Ballen, die hij niet heeft. Oh ja, harakiri zou vanzelfsprekend culturele ook toe-ëigening zijn.

Ahum, waar waren we? O ja. Ironie. Juist. Ironisch genoeg portretteert Huff Petersons onjuiste omschrijving van Bill C-16 op onjuiste wijze. Kostelijk. Maar wat verwachten we anders van een column in een moderne kwaliteitskrant.

Bill C-16 maakte het illegaal om iemand met het verkeerde voornaamwoord aan  te spreken, juridisch vervolgbaar zelfs. Weigering van het betalen van de boete eindigt uiteindelijk in gevangenisstraf (zoals alle overtredingen). Het ging niet over ‘zijn’ recht op vrije meningsuiting, maar ‘het’ recht op vrije meningsuiting. Datgene wat brood op de plank van meneer Huff brengt. Zeggen dat er dingen zijn die je moet zeggen op straffe van boete, ontslag, vervolging en in het uiterste geval de gevangenis. Gender expression als een valide beschermde categorie in de wet vastleggen. Wat is gender expressie? Dat is je kledingkeuze. Het vastleggen van een aan de realiteit tegengestelde, een vijandige opvatting van de gender in de grondwet.

De heer Huff sleept ook ‘klimaatverandering’ er nog met de ongewassen haren bij, en hakt vervolgens een stropop om. Uit angst dat zijn religie volgelingen zou verliezen wellicht. Zin lijkt het verder niet te hebben.

De heer Huff schrijft dat “al zijn theorieën zijn doorgeprikt” en geeft geen voorbeelden, zelfs geen linkje, Toch maar eens op dat wereldwijde web gaan surfen, Flip. Als de heer Huff kan claimen dat Petersons theorieën (wat overigens niet ‘zijn’ theorieën zijn; er bestaat daadwerkelijk “enorme consensus” over, om maar een geliefde uitdrukking van Flip Huf te lenen) zijn doorgeprikt zonder dat te onderbouwen, dan kan die assertie ook worden verworpen zonder onderbouwing.

‘Huff’ is een geluid dat weerklinkt als iets dat al vijf dagen vastzat omdat je je weer door je vriendin hebt laten peggen er dan toch eindelijk uit schiet. De achternaam van een columnist (chapeau! #goals), die blijkbaar noch kan lezen, noch weet hoe hij internet moet gebruiken. En schrijft voor een kwaliteitskrant die niet genegen is hem daarin bij te staan. Gelukkig dat een man tegenwoordig ook de naam van zijn vrouw kan aannemen, zodat haar bloedlijn verder niet besmeurd zal worden met de herinnering aan deze voorouder.

Ik proef enige ongerichte jaloezie vanwege het feit dat de heer Huff het na twee studies (UvA, maar ach) niet verder heeft geschopt dan mekkeren in het abonnees bloedende ‘NRC Handelsblad’, voorheen ook wel slijpsteen voor de geest genoemd. Karel van Wolferen zou zich in zijn graf omdraaien als hij al dood was. Ik, daarentegen, mekker onbetaald op Veren Of Lood. #winning!

Philip noemt nog even het schrille contrast met de echte groten der aarde: Thomas Piketty en Sylvana Simons. Piketty is slim, intelligent en meticuleus, maar ook enigszins ideologisch bezeten. Zijn theorieën zijn al weerlegd door Hayek en Friedman, en recent vooral enthousiast ontvangen in academische kringen die sinds de Val van de Muur nauwelijks nog iemand serieus neemt. Maar aangezien voorbeelden voor postmodernisten niet nodig zijn, laten we ze verder gewoon weg. Sylvana S. zet inderdaad niet zozeer aan tot discriminatie: ze is een uithangbord van discriminerend racisme. ‘Wit privilige’ is een racistische, fascistische, uit het Franse postmodernisme gejatte term. Het reduceert personen tot hun ras en schrijft hen op basis daarvan schuld toe. Iets dat vanwege de ernst van deze vermeende zonden tot in het zevende geslacht verhaald moeten worden. Voor Flip Huf  wellicht een wat ongelukkige stijlfiguur, maar zonder begeleidende voetnoot kan hij verder vrijelijk en gerust ademhalen.

Je blijft altijd benieuwd of mensen als Huff ooit zouden durven te schrijven: “Angstaanjagend veel van zijn ideeën stoelen op de koran”. Dan zou hij een punt hebben en een risico lopen (vastgelegd in de koran, hoofdstuk 9, vers 5). Niet dat hij van plaats en formulering op de hoogte zal zijn, maar instinctief weten mensen als Huff altijd aan welke kant hun boterham is gesmeerd, en waar het boter aan de galg wordt. Maar Philip Huff heeft er hoe dan ook de ballen niet voor, zodat ik alweer meer onderzoek heb gedaan dan dat Philip Huff ooit zal gebruiken. Misschien gelukkig maar. Je weet nooit wat de wereld nog te wachten staat als Huff ontdekken zou wat je met ballen doen kunt.

8 reacties

 1. Niets is wat het lijkt schreef:

  Het desastreuze is, dat zulke mensen de samenleving als een octopus met hun tentakels tot in alle geledingen hebben doorboord. Ze zitten overal. Het onderwijs en de universiteiten zijn er door vergiftigd.
  De politiek is er door vergiftigd. Politie en justitie is er door vergiftigd. Kinderen worden er al door vergiftigd.
  Ik zie het somber in voor de mensheid.

 2. Philip Huff schreef:

  Dag Jesper,

  ten eerste: mijn stuk ging over de vraag of Peterson moest worden uitgenodigd aan de UvA. Het was geen recensie van zijn werk. Ik noemde wel zijn meest recente boek, de bestseller 12 Rules for Living, samen met zijn YouTube“succes” volgens mij en de briefschrijvers de reden voor zijn uitnodiging.
  Net als andere Petersonfans begin jij ook over het twintig jaar oude Maps of Meaning. Ik heb nooit iets over dat boek gezegd of geschreven (ik heb het niet gelezen). Ik durf wel met zekerheid te zeggen: dat boek is niet de reden dat hij daar zat.
  Ik noemde Peterson in mijn stuk nergens fascist, racist, transfoob of klimaatontkenner. Ik schreef dat hij filmpjes retweette die klimaatopwarming betwijfelen – en met zijn grote gevolg kan dat gevaarlijk zijn. Ik schreef ook dat hij de wet op genderidentiteit verkeerd afschilderde. En vrijheid van meningsuiting niet goed begreep (er zijn wel meer dingen die strafbaar zijn om te zeggen in liberale democratieën en zoekt hij die grenzen ook op en gaat hijj daarvoor dan ook in hongerstaking? Nee, natuurlijk niet, want die punten liggen allemaal gevoeliger dan het bashen van transgenders). Én ik schreef dat Peterson het filosofisch postmodernisme niet begrijpt. Jij begrijpt dat overigens ook niet. Net zoals je niet begrijpt wat gender is omdat je het verschil niet weet tussen ‘gender’ en ‘geslacht’ of ‘sekse’.

  Wel zei ik dat 12 Rules… een matig boek is, en linkte naar drie kritische besprekingen. Jij zegt: ‘Huff geeft geen voorbeelden, zelfs geen linkje’.

  Ik noemde Peterson ook een gemiddelde academicus. Ik ben blij dat jij op de website van Peterson zelf wat cijfers hebt verzameld.
  Ik heb een iets objectievere maatstaf genomen, de h-index (gebaseerd op de vermelding van je papers, hoe vaak je geciteerd wordt). Op Google Scholar is die voor Peterson 51. Bij Elsevier is het 39. Dan kom je op een gemiddelde van 45. Toen ben ik gemiddelden voor andere hoogleraren psychologie in Noord-Amerika gaan opzoeken (vergelijken met Europa vind ik lastiger, dat begrijp je denk ik wel). Dan is 45 niet heel bijzonder. Daniel Kahneman heeft bijvoorbeeld 132, Steven Pinker 89 en Martin Seligman 101 (op Google Scholar, doe jij Elsevier even? Als hun waardering net zoals bij Peterson iets lager is dan zullen hun cijfers ook iets zakken, maar zelfs als dat een daling van twintig procent zal zijn, zitten ze nog veel hoger). Dat zijn de echte grote namen, dus. 45 is niet slecht, maar ook niet fantastisch, sterker nog: de chair van pyschologiefaculteit van McGill zit ook rond dat getal, zag ik. Peterson is dus een vrij gemiddelde hoogleraar.

  Komt bij: in Petersons wetenschappelijke oeuvre zitten heel veel co-auteurcredits. Ik zeg niet dat dat geen belangrijke stukken zijn, maar Peterson is dus zeker geen ‘single genius’ ofzo, zoals bv. zijn wiki wel wil doen geloven (‘studenten vonden zijn college’s geniaal’) of zijn website (die jij zo gretig citeert). Sorry, maar Peterson is in academische kringen in ieder geval niet de geniale geest die jij hem zo graag ziet zijn.

  Dan maak je nog een fout: Peterson was nooit professor aan Harvard, zoals jij schrijft. Ten minste, niet zoals wij dat zeggen: hoogleraar. Hij was daar vijfentwintig jaar terug enige tijd universitair hoofddocent. (Dat is wat ‘associate professor’ betekent.) Dat houdt volgens mij niet in dat hij hedendaagse wereldtop is.

  Wat ik je wel wil geven: de Universiteit van Toronto is volgens stats een van de beste universiteiten van Canada. En daar tenure krijgen is niet niks. Ik zou mezelf nu zo uitdrukken: ‘hij was een vrij anonieme hoogleraar aan een hooggerankte Canadese universiteit.’

  Ik ga overigens weel even op zoek naar ‘The Self Authoring Suite’. Dank.

  Tot slot. Je waagt je in je stuk verder aan vrij veel psychologie van de koude grond, zeker als het om mijn karakter en gevoelens gaat. Sta mij toe dat ook te doen:

  Ik denk dat Peterson als hoogleraar niet het maatschappelijk aanzien kreeg dat hij vond dat hij verdiende. Voorbeeld: er is geen NLse universiteit die Peterson heeft uitgenodigd voordat hij als bestsellerauteur doorbrak. Nu hij een groot gevolg heeft van jongens zoals jij, krijgt hij eindelijk de erkenning waarnaar hij hunkerde, al is dat dan niet uit academische hoek. Maar goed: in de academische hoek kun je natuurlijk ook niet van dankbaarheid zitten huilen voor een zaal vol met je ‘fans’. En dat is wat hij doet.

  Petersons boek is een heel middelmatig boek. De zelfhulplessen zijn open deuren (‘neem verantwoordelijkheid voor je daden’, ‘stop met zeiken’, ‘recht je rug), de ‘theorieën’ op heel veel plekken weerlegd. Het gevaarlijke is: Peterson doet alsof hij met deze 12 regels de uitdagingen van het probleem van het leven oplost. En omdat het zo gemakzuchtig en kort-door-de-bocht is kun jij het volgen. En denk jij dus dat je het leven begrijpt. En dan zit je bij Peterson in de zaal en zie je hem daar zitten, met al zijn succes en autoriteit, en denk jij: zie je? Het werkt! Als je maar doet wat hij doet, dan kan het gewoon.

  Tot slot: democratie werkt bij respect voor de ander, jouw toontje over peggen, de vraag of ik wel of geen ballen heb, en je voorspelbare gezever over de koran doen mij vermoeden dat je dat niet echt hebt.

  Succes daarmee.

  Philip

 3. Johan P schreef:

  @Philip Huff
  Ten eerste : dank voor de reactie. Ik ben altijd blij als iemand een weerwoord geeft op een dergelijk artikel aangezien ik beide kanten wens te horen. Daarbij mag worden aangemerkt dat de opmerking aan het eind, over een wat persoonlijke aanval inderdaad terecht was.

  Toch lijk ik enige rancune jegens Peterson te proeven.
  Hij mag aan quotes misschien niet aan de top staan, prima. Om er nu een zaak van te maken dat hij niet door de Nederlandse universiteiten is uitgenodigd is een bedroevend argument. Veruit de meeste academici ter wereld worden daar nooit uitgenodigd. En met alle respect, bij die uitnodigingen zit vaak toch een vleugje ideologie, want het is de laastse decennia wel duidelijk geworden dat de universiteiten over het algemeen in het gehele westen niet langer als oogmerk hebben studenten te leren HOE te denken, maar WAT te denken. En alles en iedereen die het oneens is met de -zeer overweldigend (extreem) linkse- kijk op de wereld wordt vermeden als het even kan. En de keren dat een dergelijke uitnodiging wel wordt gedaan ontaard het niet zelden in rellen op de campus.
  Wat betreft Peterson zou ik toch willen beweren dat deze man een zeer eigen manier van lesgeven heeft, waarbij de confrontatie niet wordt geschuwd, maar die zeer zeker interessant is. En dat de man ook niet bang is om zijn mening te komen verdedigen, of dat nu in een academische omgeving is of tijdens een demonstratie op straat.. Daarbij is hij in staat om zijn enorme kennis van de geschiedenis van de westerse wereld te gebruiken op een manier die beleefd is, maar ook overtuigend.

  Uw verdediging van het post-modernisme en de hele genderhysterie maakt ook al geen indruk op mij persoonlijk. De zogenaamde ‘genderstudies’ ontberen voor het grootste deel bij de meeste universiteiten werkelijk iedere wetenschappelijke grond. Iedereen die een dergelijk iets serieus neemt wordt door mij niet meer serieus genomen. Voor de gein heb ik eens voor een aantal van deze studies de omschrijvingen en opbouw bekeken. Biologie ontbreekt volledig en enige biologische kennis is blijkbaar ook niet nodig. Idem voor psychologie en sociologie. De meeste van deze studies zijn slechts ideologisch gevormde lespakketten zonder enige basis dan die ideologie zelf en dienen ook geen enkel ander doel dan een ononderbouwde ideologie te verspreiden.

 4. Jesper Jansen schreef:

  Lieve Philip,

  Goed om te zijn dat ook jij je eigen naam googlet. Nu weet ik dat uiteraard niet zeker, maar aangezien je wat ongefundeerde aannames over mij deed, doe ik dat ook maar weer (zoals ik, eerlijk is eerlijk, al eerder deed over jou).

  Even een puntsgewijze opsomming van de fouten die je hebt gemaakt en, als ik in een heel goed humeur ben en heeeeeeeeel goed zoek: dingen die hebt gezegd die niet incorrect of zelfs correct zijn. Iets met de wonderen, er niet uit zijn, de wereld. Dat soort dingen.

  INCORRECT

  1. Ik heb ook niet geschreven dat Maps of Meaning (wat jij niet gelezen hebt, goed dat je het toegeeft) de reden was dat hij daar zat. Het is echter een belangrijk deel van zijn wetenschappelijk oeuvre (in zijn hoedanigheid als hoogleraar doceert hij er regelmatig uit). Als echter een academicus van lager statuur, met geen aanwezigheid op YouTube (waar in het najaar van 2016 al honderden uren van zijn lezingen en colleges online stonden) een vergelijkbare upload op YouTube had gedaan, dan had die persoon er inderdaad niet (twee jaar later) gezeten. Natuurlijk nodigt de UvA een veelgevraagde interviewgast op wereldtour uit. Doen ze ook nog eens iets zinnigs.

  2. De claim dat hij C-16 niet goed weergeeft, wordt wederom niet onderbouwd. Het geval Lindsey Shephard aan de Wilfred Laurier University onderbouwt de stelling die hij poneerde in de YouTube-video’s die viral gingen. Maar bewijs of onderbouwing is uiteraard, zoals helaas meer dan gebruikelijk, niet nodig.

  3. Zie Petersons eigen site: “I should point out here that I made no misinterpretation of Bill C16: Quite the contrary, and that the scandal that surrounded Wilfrid Laurier University in Canada and their persecution of the teaching assistant Lindsay Shepherd provides sufficient evidence of that. The Ontario Human Rights Commission, who generated the policies the Canadian federal government indicated would be used to guide interpretation of C16, stated very forthrightly that refusal to use any of the multitudinous, awkward and confusing terms that have come to be known surreally as preferred pronouns could be considered an actionable offence. C16 itself allowed for consideration of such an offense under the Hate Speech provisions of the Canadian Criminal Code. Thus, I didn’t “misinterpret the change in law,” or “mistake C16 as a restriction on my freedom of expression” and I have been supported in my interpretation by at least as many legal professionals as my opposition have gathered together to dispute it.”

  4. Toch komisch dat je in je reactie op je tekst waarin ik aangeef dat je niet kan lezen, blijk geeft van dat onvermogen. Ik wijt het maar aan tijdgebrek. Ik heb niet geschreven dat je Peterson een ‘racist’, ‘transfoob’ of ‘seksist; hebt genoemd. Ik schreef dat je een wit voetje wil halen bij, en ik citeer “‘patriarchaat’/’wit privilege’/’transfoob’-krijsende randstad-borderliners”. Zie dit artikel waarin je je ziel probeert te redden door ‘the one good man’ te zijn, die zijn erfzonde inziet.
  Je schrijft bijvoorbeeld in het zojuist genoemde artikel “De cijfers van kenniscentrum Rutgers zijn nog schokkender; een op de drie vrouwen tussen de twaalf en vijfentwintig jaar geeft aan wel eens ‘fysiek seksuele grensoverschrijding’ te hebben meegemaakt.” Enig idee voor hoeveel van de mannen dit geldt? Ik heb zo het vermoeden dat het je niet interesseert, aangezien je waarschijnlijk (niet jouw schuld, bijna iedereen is erin getuind) uit gaat van Mary Koss’ studie, waaruit het ‘1 in 5 women will be raped during their lifetime” is voortgekomen. Dat haar definitie zo ruim was dat onder andere het dronken seks met spijt achteraf inhield en naar Koss’ eigen zeggen geen legale definitie was, doet er uiteraard niet toe. Als de vrouwen maar prinsesjes zijn die gered moeten worden. Zelfde geldt voor 1 op 2 vrouwen krijgt in haar leven te maken met geweld. Wat zou het zijn voor mannen? (spoilers: 1 op 1).

  5. Wat betreft aantal papers en invloed, zie de volgende link, waar Peterson schrijft: “With regards to my legitimacy: I have more than a hundred peer-reviewed scientific papers, as author or co-author (most often with my students, whom I most often encourage to take first authorship), with some ten thousand citations. This places me above the 99th percentile for documented influence among social scientists (ResearchGate places me in the top 2% of scientists overall, in terms of influence).”
  Daar gaat je geblaat over co-auteurschap en invloedrijkheid. Steven Pinker heeft meer papers? So what. Aan de (DOOR WITTE MANNEN GEDOMINEERDE!) top gaat het allemaal nogal snel. Ik heb nergens geclaimd dat hij de meeste research papers of citations of hoogste score heeft van allemaal. Cherry picken laat ik vrolijk aan jou over. Hij zit in de top 2% dus invloedrijk mogen we het wel noemen. En aan de opmerking over de door witte mannen gedomineerde top wil ik graag nog toevoegen dat als je consistent was in je opvattingen, je tot de conclusie zou komen dat antisemitisme en het systematisch weren van Japanners en Joden uit hoge functies de enige optie voor diversiteit en gelijkheid zou zijn. Iets zegt me dat je dat (net als ik) niet zo ziet zitten. Iets zegt me ook dat die uiterste consequentie van je wereldbeeld je een beetje bang maakt — wat het ook zou moeten doen. Dat is namelijk waar intersectionalisme eindigt.

  6. Je neemt het ondanks de ontkenning daarvan, wel degelijk op je om 12 Rules te recenseren; dit zonder er enige blijk van te geven te kunnen bevroeden wat er in geschreven staat te begrijpen. Niet een boek bashen en dan zeggen dat je dat niet deed. Dat is wat weekdieren doen.

  7. Je claims over ‘twijfelen aan klimaatopwarming’ zijn ook wederom (waarschijnlijk opzettelijk) vaag. Ik citeer de man zelf: “the mere fact that I have occasionally tweeted something indicating something indicative of the dreadful complexity of the climate science debate (something I did in fact study for several years while working on the UN Secretary General’s High-Level Panel on Sustainability: Final report available here) does not mean that I am a “notorious climate denier.”
  Vrij denken en sceptisch zijn, of oproepen om niet in paniek te raken over het opraken van de olie (wat al talloze keren is gebeurd en altijd incorrect is gebleken) zou volgens het mandaat van de UvA een deugd zijn. Maar wanneer de klimaatreligie op ‘ketters’ stuit — die niet ‘listenen’ en ‘believen’ — kan dat ‘gevaarlijk’ zijn. Hoe dan? Vertel. Ik wacht. Ik kan niet wachten tot je de weerlegde 97%-consensus van stal haalt selectief, de context gebruikt, of wijst op de stijging van de zeespiegel (die al eeuwenlang 20 cm per eeuw is).

  8. O ja, deze is ook lachen: ’professor’ wordt niet vertaald met ‘hoogleraar’, zoals jij (menneke toch) claimt. Full professor wel. Dat heb ik, wanneer gepast, geclaimd (UofT). Lees je eigen geneuzel even en huil. “Dan maak je nog een fout: Peterson was nooit professor aan Harvard, zoals jij schrijft. Ten minste, niet zoals wij dat zeggen: hoogleraar. Hij was daar vijfentwintig jaar terug enige tijd universitair hoofddocent. (Dat is wat ‘associate professor’ betekent.) Dat houdt volgens mij niet in dat hij hedendaagse wereldtop is.” Inderdaad: professor dus. Universitair hoofddocent. Nog maar even voorbijgaand aan het feit dat dat een van de hoogste posities binnen de academie is.

  9. Je seksistische opmerking over dat ‘op het podium zitten te huilen’ zal ik verder laten voor wat het is. Toch opmerkelijk voor een zelfbenoemd feminist dat je daar een man voor gaat aanvallen. Misschien dat je toch nog wat van die toxische mannelijkheid in je hebt…

  10. Ik zal me ook even aan wat psychologie van de kouwegrond wagen, aangezien we daar nu allebei onze handen aan hebben vuilgemaakt.
  “Petersons boek is een heel middelmatig (betrapt! recenseren!) boek. De zelfhulplessen zijn open deuren (‘neem verantwoordelijkheid voor je daden’, ‘stop met zeiken’, ‘recht je rug), de ‘theorieën’ op heel veel plekken weerlegd. Het gevaarlijke is: Peterson doet alsof hij met deze 12 regels de uitdagingen van het probleem van het leven oplost. En omdat het zo gemakzuchtig en kort-door-de-bocht is kun jij het volgen. En denk jij dus dat je het leven begrijpt. En dan zit je bij Peterson in de zaal en zie je hem daar zitten, met al zijn succes en autoriteit, en denk jij: zie je? Het werkt! Als je maar doet wat hij doet, dan kan het gewoon.”
  -Phil, nooit te veel voor andere mensen gaan nadenken… als ik het niet mag, moet jij het ook niet doen.
  -Je hebt het boek overduidelijk niet gelezen, of in elk geval je gebaseerd op wat zeurderige recensies.
  -Nergens doet Peterson alsof hij ‘de uitdagingen van het leven heeft oplost’. Dat is eerder een van de kernboodschappen van het boek: dat kan namelijk niet.
  -Ik zou ook niet over “open deuren” beginnen… Met je ‘mannen moeten op een cursus.’ Bwaha.
  -De titel van een hoofdstuk of een adagium citeren en dat een “open deur” noemen; vet knap. Ik zie wel waarom je voor een kwaliteitskrant schrijft :p
  -‘Zien zitten met al zijn succes en autoriteit’? Oh jongen toch. Projecteer nou niet je onzekerheid op mij. Met mij gaat het heerlijk! Middelmatige intelligenties zoals jij afzeiken maakt met vrolijk. Succes en autoriteit zijn goede doelen om naar te streven, dus wat dat betreft zie ik het probleem niet. Als tienduizenden mensen hun leven verbeteren, geïnspireerd door zijn werk, dan is dat een existentieel bewijs van het feit dat hij iets bijdraagt aan de wereld. Meer dan jij of ik. Maar toch vooral meer dan jij.
  -‘Op heel veel plekken weerlegd’? Waar dan? Geef maar even een voorbeeld. Ik wacht nog steeds.

  11. “De heer Huff schrijft dat “al zijn theorieën zijn doorgeprikt” en geeft geen voorbeelden, zelfs geen linkje.” Dat schreef ik. Niet verkeerd gaan lopen citeren Phil. Je gaf geen voorbeelden van waarom de ‘theorieën zijn doorgeprikt’, maar je gaf linkjes naar recensies. Iets zegt me dat je liever niet met een daadwerkelijk voorbeeld wil proberen te komen.

  12. Je geeft weer niet aan waarom noch Peterson, noch ik filosofisch postmodernisme niet begrijp. Misschien omdat alles toch maar sociaal geconstrueerd is, ofzo. De meest recente Sokal Hoax heeft wederom aangetoond dat postmodernisme zichzelf niet begrijpt.

  13. Het verschil tussen gender, sekse en geslacht niet begrijpen? O Philip… Het is niet zo moeilijk als postmodernisten het willen maken. ‘Gender’ is je gevoelde, ervaren identiteit. In nagenoeg alle gevallen valt dit samen met je geslacht. Soms is er sprake van misvormde genitaliën waardoor het geslacht niet duidelijk is, en sekse dus niet kan worden vastgesteld. Soms is er sprake van een mismatch tussen genderidentiteit en geslacht als gevolg van een discrepantie tussen de ontwikkeling van de twee (die op verschillende momenten van de rijping van de foetus in de baarmoeder plaatsvinden). ‘Gender expressie’ is hoe je wenst jezelf te presenteren. Kledingkeuze en gedrag dus. Combineer dit met een schier onophoudelijke toename van het aantal ‘genders’ en je hebt een postmodern, sociaal constructivistisch Butleriaans concept van gender vastgelegd in je wetgeving (in Canada, dat is. Hier duurt het waarschijnlijk nog een jaar of 6). Waarom? Niet omdat het klopt of ook maar een wetenschapper buiten de sociologie of feministische antropologie het serieus neemt.

  14. P. Huff: “Ik denk dat Peterson als hoogleraar niet het maatschappelijk aanzien kreeg dat hij vond dat hij verdiende. Voorbeeld: er is geen NLse universiteit die Peterson heeft uitgenodigd voordat hij als bestsellerauteur doorbrak. Nu hij een groot gevolg heeft van jongens zoals jij, krijgt hij eindelijk de erkenning waarnaar hij hunkerde, al is dat dan niet uit academische hoek. Maar goed: in de academische hoek kun je natuurlijk ook niet van dankbaarheid zitten huilen voor een zaal vol met je ‘fans’. En dat is wat hij doet.”
  Heb je ook maar enige basis voor wat je hier claimt, behalve het je niet verdiepen in het voor iedereen gratis toegankelijke oeuvre voor deze man, die een daadwerkelijk goed rolmodel is, extremisme effectief ontmoedigt, duizenden mensen heeft geholpen hun leven te beteren en de grote literaire werken van alle culturen te gaan bestuderen?
  -Trouwens “jongens zoals jij”. Nice. Eindelijk een goede persoonlijke aanval. Het is niet veel, maar goed blijven oefenen. Misschien dat iemand je dan nog eens zal respecteren.

  NIET CORRECT, NIET INCORRECT

  1. “Voorspelbaar aanhalen van de koran” is minstens zo voorspelbaar als jouw aanhalen van de bijbel, angstaanjagend als woord gebruiken maar niet benoemen waarom. Merk overigens op dat je weinig bedreigingen hebt ontvangen (en als je die wel hebt gekregen, heb je dat voor gehouden. Een onkarakteristiek moedige, zou ik zelfs zeggen mannelijke daad. Mag ik dat zeggon? Ja dat mag ik zeggon.), en dat ook niet gebeurt wanneer je de bijbel noemt in die context. De kracht van het westen is zelfknritiek. Not so strong in islam, kan ik je vertellen. Maargoed, ik heb dan ook de bronteksten en de exegetische regels en richtlijnen van de religie van de vrede goed bestudeerd.

  CORRECT

  1. Wat je overigens helemaal correct hebt is dat ik geen respect heb voor jou. Dat wil zeggen: Niet voor jouw karakter; wel voor jou als mens. Respect voor je menselijkheid krijg je van mij bij voorbaat, want ik ben een westerling. Respect voor je karakter moet je verdienen. Waarschijnlijk begrijp je het verschil niet; iets dat ik zonder verder bewijs of onderbouwing concludeer, zoals jij dat ook hebt gedaan met de claim dat ik het verschil tussen gender, sekse en geslacht niet begrijp. Waar je dat vandaan haalt? Zal wel iets met het gebrek aan een postmodern gebod tot coherentie en consistentie zijn. Allemaal een kolonialistisch, oriëntalistisch sociaal construct uiteraard. Altijd lekker: zo’n frisse woordsalade.

  Kortom, allemaal erg typisch voor lagere intelligenties en mannen zonder kloten om te gaan steigeren vanwege ‘de toon’; de laatste strohalm voor wie geen poot heeft om op te staan. En dan verbaasd opkijken als ik je een pathetisch weekdier vindt. Hihi.

  Zo, nu is het mooi geweest.

  Salaam.

 5. Jesper Jansen schreef:

  Oh ja: behalve constructie en oneindige interpretatie is binnen een postmoderne lens alles macht; alles een machtsstrijd; alles wat ‘waar’ is bestaat alleen maar om een machtspositie te beschermen. Was ik inderdaad vergeten. Gender is performatief, logica is een seksistisch machtsmiddel en alle narratieven zijn machtsbescherming. Discussie is dus niet mogelijk, want ze bevorderen alleen maar de onderdrukkende klasse. Geen enkel verhaal/dataset is canoniek want er is een oneindige hoeveelheid manieren om het te interpreteren. Dus zijn ze allemaal even (on)waar.

  Grussgott

 6. Philip Huff schreef:

  Zeg, Jesper, jij/deze site tagt mij in een tweet – zo kwam ik bij je stukje terecht. Net doen alsof ik mezelf google, he? Vanaf die denkfout gaat het eigenlijk bergafwaarts in je bericht. Ik wijs je even op drie dingen tijdens je val naar beneden: ik haal NLse cijfers van Rutgers aan in een stuk en jij begint over een ander Amerikaans onderzoek dat niet zou kloppen. Dat is selectief lezen 2.0. Twee: over selectief lezen gesproken: ik zou even op die recensies klikken – stukken die vrij diep zagen in Petersons boek. Want dat is wat recensies doen: kritisch beschouwen. En drie: met jongens zoals jij bedoel ik: jongens van jouw leeftijd en jongens die zoekend zijn naar wat houvast in een woelige wereld. En daarom zo aan Peterson hangen. Dat is geen persoonlijke aanval. Oh ja, nog een ding. Deze zin: ‘Wat is gender expressie [sic]? Dat is je kledingkeuze [wát?]. Het vastleggen van een aan de realiteit tegengestelde, een vijandige opvatting van de gender in de grondwet.’ Ik las dat en dacht: die jongen begrijpt het niet. Volgens mij niet een heel vreemde conclusie.
  Als jij een ‘leerling’ bent van Peterson, dan hoop ik dat niet iedereen zo zijn boek leest; je toontje is behoorlijk, wat is het woord, onbeschoft? En de opmerking dat je vrolijk wordt van mensen afzeiken lijkt me kenmerkend voor iemand die wereldbeeld aanhangt.
  Verder: recht je rug, en succes!
  Hartelijks, Philip

 7. Claude de Wit schreef:

  @Philip Huff
  U bent door deze site vermeld in de tweet die de publicatie van het stuk aankondigde. Maar ik meen dat in diezelfde tweet ook het tweetaccount van Jesper Jansen werd vermeld – indien dat niet het juiste was, ben ik iemand een excuus schuldig. Dat zal ik nog uitzoeken.

 8. Bertus schreef:

  Nog even een duit in het zakje voor de genderstudies onzin. De realiteit laat toch andere dingen zien dat allerlei vage theorieen.
  Hier een leuk simpel stukje.
  https://logicfreezone.wordpress.com/2018/11/05/het-verschil-tussen-jongens-en-meisjes/