DE WERELD NU BLOG

D66

De spagaat van D66

Volgend jaar, in 2016, is het dubbel feest bij D66: in oktober bestaat de partij 50 jaar en in juni is het precies 10 jaar geleden, dat Alexander Pechtold gekroond werd tot partijleider. De...

Geen geweld op straat

Vrijheid van meningsuiting wil niet zeggen dat iedereen alle meningen maar uiten kan op iedere manier die hem goeddunkt. Eigenlijk wil vrijheid van meningsuiting niet veel meer zeggen dan dat de overheid meningen niet...

“Stop met intimideren en bedreigen”

“Stop met intimideren en bedreigen” is de titel van de Open Brief die de fractievoorzitters van de voornaamste partijen in de Tweede Kamer via De Volkskrant naar de bevolking stuurden. Een belangrijke oproep.

Gewetensvrijheid versus Godsdienstvrijheid

Artikel 6 van onze Grondwet – ieder heeft het recht zijn godsdienst vrij te belijden – vindt z’n oorsprong in 1564. Op 31 december van dat jaar sprak stadhouder Willem van Oranje de woorden:...

Militaire begraafplaats Margraten

Trollen in de politiek

Dat u mij niet misverstaat: trollen is hier een werkwoord hè, we gaan niet schelden. De term troll is een beetje uit de mode geraakt. In de begintijd van het fenomeen ‘comments’ op Internet...

Eeuwig trouw aan de emir, tijdelijk aan Nederland

Voor Ahmed Aboutaleb is elk media-optreden een potentieel pr-risico omdat een journalist over zijn dubbele nationaliteit kan beginnen. Wat zegt het dat de Rotterdamse burgemeester in elk interview ongevraagd begint over loyaliteit? Niemand trekt...

defensief en dom

GeenPeil-referendum – officieel vervolg

De ministeriële afwikkeling van het GeenPeil-referendum is ingezet, en dat betekent brieven met ominieuze formuleringen die op de keper beschouwt slechts routine zijn.