DE WERELD NU BLOG

Palestijnen

Trump torpedeert Obama’s gift aan Palestijnen

Als er ergens een wereld van verschil merkbaar is in de nieuwe Amerikaanse houding tegenover de rest van de wereld, is het in de manier waarop men omgaat met Israël en de Palestijnen.

hoe een parlement de democratie af schaft

Politiek lijkt niet af te stevenen op kabinetscrisis

Hoewel er politiek redenen genoeg zijn voor een kabinetscrisis, wijzen andere signalen in de richting van een terugval in de reflex van afgelopen jaren. Ten koste van alles het kabinet te sauveren.

Rechterlijk falen

Bescherming

Wie bescherming nodig heeft, komt daar vaak te laat achter. Tenzij degenen tegen wie die bescherming nodig is daarover zelf komen buurten.

Ard van der Steur

Functionerings- en loopbaangesprek met Ard van der Steur

Goedemiddag Ard en fijn dat je er bent. Ik begrijp dat je deze dagen erg druk bent en het is goed om te zien dat onze afspraak in jouw gedraaiboek is blijven staan.

EU-leger

VVD wil EU-belastingen en een EU-leger vanwege ‘dreiging nationalisten en populisten’

De VVD heeft deze week een op schrift vastgelegd akkoord gesloten om te zullen strijden voor een federale EU, de Verenigde Staten van Europa.

Duitsland

Contouren Duitse Bondsdagverkiezingen worden duidelijker

Op 24 september gaat Duitsland naar de stembus. Naar het zich laat aanzien zullen de Bondsdagverkiezingen een herhaling van de ‘grote’ coalitie die thans regeert opleveren, maar dan met een sterk verminderde marge.

procedures

Wat gebeurt er in procedures?

De functie van een juridisch proces, of dat nu civiel, fiscaal, straf- of bestuursrechtelijk is, is om de feiten die aanleiding tot het proces geven te ordenen. Pas dan kan het recht er op...