DE WERELD NU BLOG

Europese tekortkomingen 2

Europese tekortkomingen

Wie naar de ontwikkeling van Europa kijkt in de laatste twintig of dertig jaar ziet daar een relatieve achteruitgang. Europa stagneert terwijl vergelijkbaar grote regio’s als Brazilië, India en China floreren.