DE WERELD NU BLOG

'eeuwige verdragen' 4

3e gender

De rechtbank in Limburg meent de regering de opdracht te kunnen geven wetgeving aan te passen om de implementatie van een 3e gender mogelijk te maken. Dit is procedureel kolder en bovendien een onverstandig...