De wereld nu Site

geschifte rechters 17

Klimaathoax – een val van 99,7%

Door de klimaathysterici wordt strijk en zet beweerd dat de bevolking de klimaathoax steunt. Maar als het geld gaat kosten is niemand thuis, zo blijkt. Dat wordt nog wat.

Belastingaangiftes van Donald Trump, Trump-vredesplan 17

Het Trump vredesplan voor het MO – plan en belang

Het Trump vredesplan voor het MO wekt herkenbaar wrevel bij de progressieve journalistiek, die ook in Nederland domineert. Het hoe en waarom van het plan zijn echter buitengemeen interessant.

rechtvaardigheid 5

De weerbarstigheid van ideologische aannames

Het ernstigste aan de hardnekkigheid van ideologische aannames is dat ze bij elk hernieuwd opduiken weer even enthousiast worden omarmd.

immigratieland, migratiepact 7

Nieuw migratiepact? Drie aapjes en een grote mouw

De EC lijkt bezig een initiatief voor een nieuw migratiepact te starten. Wat zou er mis kunnen gaan als de gehele EU er haar gewicht achter gooit? Bovendien speelt op de achtergrond iets heel...

Malthus 4

Malthus, demografie en een humanitair ongeluk

Onze techniek en industrie houden de gevolgen van ongebreidelde bevolkingsgroei op afstand, maar daarom had Malthus nog geen ongelijk.

blokkade naar rechts 11

Rusland en domme politieke spelletjes

Nederlandse politici excelleren nergens meer in dan in domme politieke spelletjes, waarbij ze tegenstanders uitzoeken die hen persoonlijk niets zullen doen.

Iedereen slachtoffer 10

Iedereen slachtoffer, alleen in de nor is er zorg

Nederland beleeft een nieuw dieptepunt binnen een bekend patroon. Iedereen slachtoffer, maar het meest bezorgd zijn we om gevangenen.