DE WERELD NU BLOG

Griekenland – wat was de vraag, en wat het gevaar?

Terugkijkend op het debat afgelopen donderdag in de Tweede Kamer realiseerde ik me dat de scheidslijnen in het debat meer zeiden over het issue dat besproken werd, dan uit het debat zelf te destilleren...

linkse schaap met 5 poten

Cultuurverschillen

Afgelopen week kreeg ik via via wat Twitterberichtjes onder ogen van de hoofdredactrice van Opzij, Margriet van der Linden. Zij was op een conferentie in Caïro, waar men het, simpel gezegd, had over de...

linkse schaap met 5 poten

Symbolen

De politieke discussie van afgelopen weken draaide, bij ontstentenis van Nederlandse politici in actie (want die zijn op reces), voor een niet onbelangrijk deel om symbolen. Toch dekt het woord symboolpolitiek niet de lading...

linkse schaap met 5 poten

Homo homini Lupus

Ik heb er lang over gedaan, om me een beeld te vormen wat ik zelf nu eigenlijk vindt van ritueel slachten.

linkse schaap met 5 poten

Tussen wens en werkelijkheid

Osama bin Laden is dood. De Verenigde Staten hebben bijna tien jaar op hem gejaagd, en gisteren is de jacht met succes voltooid.

linkse schaap met 5 poten

De meritocratische benadering faalt

Job Klaasen, op 2 maart lijsttrekker voor de Provinciale Staten in Overijssel voor de VVD, vertrok woensdagavond vlak voordat hij opnieuw geïnstalleerd zou worden als gedeputeerde. Het zou zijn derde termijn geworden zijn. De...

linkse schaap met 5 poten

De blauwste ogen van Amsterdam

Voorkeursbeleid heeft als vervelend bij-effect, dat niet zelden incompetente, of nog niet voldoende ervaren mensen op te hoge posities terecht komen. Burgemeester Aboutaleb was een voorbeeld van te snel en onervaren. Hoewel hij als...